Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYTRVALOST Michl Lehnert. 1.Charakteristika vytrvalosti (V), V jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy V. 3.Členění vytrvalostních schopností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYTRVALOST Michl Lehnert. 1.Charakteristika vytrvalosti (V), V jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy V. 3.Členění vytrvalostních schopností."— Transkript prezentace:

1 VYTRVALOST Michl Lehnert

2 1.Charakteristika vytrvalosti (V), V jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy V. 3.Členění vytrvalostních schopností – druhy V. 4.Charakteristika dlouhodobé V a metodika tréninku. 5.Specifika tréninku V u dětí. 6.Diagnostika V. Osnova přednášky

3 VYTRVALOST Vytrvalostní výkon je ovlivněn fyziologickými charakteristikami, ale i úrovní techniky a psychickou připraveností. Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách.Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách. V řadě sportovních výkonů patří k rozhodujícím faktorům.V řadě sportovních výkonů patří k rozhodujícím faktorům. Vztah k dalším motorickým schopnostem.Vztah k dalším motorickým schopnostem.

4 Schopnost provádět déletrvající pohybovou činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou po stanovenou dobu nebo vzdálenost (schopnost odolávat únavě). VYTRVALOST

5 Východiskem pro trénink vytrvalosti (V) jsou specifické požadavky a význam vytrvalosti ve sportovním odvětví. Vysoká adaptabilita systémů zajišťujících V. VYTRVALOST

6 Vytrvalostní výkon je ovlivněn především: výkonností dýchacího a kardiovaskulárního systému (příjem a transport kyslíku a energetických zdrojů do činných svalů) metabolismem (vytváření zásob, uvolňování a obnova energie, enzymatický systém…) zastoupením typů svalových vláken nervovou soustavou (souhra agonistů a antagonistů - význam relaxace antagonistů). BIOLOGICKÉ ZÁKLADY VYTRVALOSTI

7 ADAPTACE: část adaptací na vytrvalostní podněty je málo specifických, aktivují se bez ohledu na druh cvičení (hlavně v dýchacím a kardiovaskulárním systému) – význam hlavně u méně trénovaných a u dětí specifická vysokou mírou specifičnostiznačná část adaptací vyvolaných vytrvalostním tréninkem probíhá ve svalových vláknech a nervové soustavě a je specifická (lokální energetické rezervy, kapilarizace svalu, enzymatická činnost, nitrosvalová i mezisvalová koordinace) – u trénovaných sportovců upřednostňovat činnosti s vysokou mírou specifičnosti BIOLOGICKÉ ZÁKLADY VYTRVALOSTI

8 1. RYCHLOSTNÍ 2.KRÁTKODOBÁ 3. STŘEDNĚDOBÁ 4. DLOUHODOBÁ (do 20-30 s) (do 20-30 s) (do 2-3 min) (do 2-3 min) (do 8-10 min) (do 8-10 min) (od 8-10min) (od 8-10min) DRUHY VYTRVALOSTI

9 1. RYCHLOSTNÍ (RV) – schopnost udržet maximální intenzitu bez přerušení co nejdéle (cca 20 s ) nebo ji opakovaně vyvíjet podle požadavku disciplíny (trénink viz rychlost). maximální nároky na anaerobní alaktátový systém (ATP-CP) trénink intervalovými metodami (zatížení cca 5-20 s, zotavení cca 3-4 x delší) - intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení, celkově vysoký počet opakování DRUHY VYTRVALOSTI

10 2. KRÁTKODOBÁ (KV) –schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity po dobu 2-3 min. max. nároky na anaerobní laktátový a částečně alaktátový systém trénink intervalovými metodami (intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení, cca 90-95% maxima) trénink před pubertou není vhodný DRUHY VYTRVALOSTI

11 maximální nároky na aerobní systém, ale zapojen i anaerobní trénink především intervalovými metodami 3. STŘEDNĚDOBÁ (SV) –schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity po dobu 8-10 min. DRUHY VYTRVALOSTI

12 4. DLOUHODOBÁ (DV) – schopnost vykonávat kontinuální nebo přerušovanou pohybovou činnost stanovenou intenzitou co nejdéle nebo co možná nejvyšší intenzitou po nezbytnou dobu (déle jak 8-10 min). označována jako obecná, základní nebo aerobní V maximální nároky na aerobní systém důležitá složka tělesné zdatnosti a trénovanosti – zlepšuje toleranci na zatížení, odolnost proti únavě (prevence chyb, zranění), zotavovací procesy… trénink nepřerušovanými a intervalovými metodami DRUHY VYTRVALOSTI

13 Úroveň DV je ovlivněna především dvěma funkčními charakteristikami: A)Maximální aerobní výkon (VO 2 max) – nejvyšší možná spotřeba kyslíku v tkáních (v ml/min/kg) při práci velkých svalových skupin. B) Aerobní kapacita - využívání co největší možné části VO 2 max po delší dobu, v podstatě co nejdéle (funkčně se jedná o činnost v setrvalém stavu). Efektivní rozvoj DV vyžaduje zaměření na obě složky! DLOUHODOBÁ VYTRVALOST

14 VO 2 max lze tréninkem zvýšit asi o 20% (zvýšení spotřeby kyslíku hlavně ve svalových vláknech typu I, při tréninku vyšší intenzitou i II, nejlépe mezi 15-19 lety. Zlepšení VO 2 max především intervalovými metodami - optimální intenzita 80-90% VO 2 max nebo na úrovni VO 2 max, trvání vzhledem k individuální době, kterou je sportovec schopen intenzitu udržet, odpočinek 1:1 (efekt již při frekvenci 1x týdně). Problémem tréninku na vysokých intenzitách je vznik laktátu. Jednotlivé sporty – typické hodnoty VO 2 max. Maximální aerobní výkon

15 POSOUZENÍ INTENZITY PŘI TRÉNINKU DV: vyjádřením % maximální SF - využívá zjištění, že 40-80% křivka spotřeby O 2 a SF se v rozmezí cca 40-80% maxima shoduje Maximální aerobní výkon a rozvoj DV

16 VO 2 max je obtížné, používá se proto jeho odhadů. VO 2 max koresponduje s cca 95% srdeční frekvence (SF) (pozor, při této intenzitě je zapojen i anaerobní systém). Maximální aerobní výkon a rozvoj DV

17 Vztah tepové frekvence a spotřeby kyslíku (v % VO 2 max)

18 Zlepšení především metodami nepřerušovaného zatížen. Využívá se delší doby zatížení a nižší intenzity. Aerobní kapacita a rozvoj DV

19 Pro efektivní rozvoj DV se používá širšího pásma aerobního zatížení v rozsahu cca 60-90% VO 2 max. Trénink na spodní hranici ovlivňuje více aerobní kapacitu, na horní hranici aerobní výkon. V praxi se využívá poznatků o anaerobním prahu (ANP) - intenzita, při níž jsou kladeny vysoké nároky na O 2 systém, ale acidóza zůstává v mezích tolerance a cvičení lze provádět delší dobu). ANP se nachází u trénovaných v pásmu 85-90% VO 2 max, u netrénovaných níže. METODIKA TRÉNINKU DV

20 Účinná zóna zatížení pro rozvoj aerobního systému

21 ORIENTAČNÍ STANOVENÍ ANP POMOCÍ SRDEČNÍ FREKVENCE SRDEČNÍ FREKVENCE 1. ANP = (220 – věk) x 0.85 přesněji: 2. ANP = (SFmax – SFklid) x 0.85 + SFklid Stanovení SFmax: Orientačně výpočtem: 220 – věk Laboratorními a terénními testy. METODIKA TRÉNINKU DV

22 1.Metody nepřerušovaného zatížení Tréninkový efekt: především rozvoj aerobní kapacity. a) Rovnoměrná (souvislá) – intenzita cca 60-80% SF max, objem 25–60 min (vytrvalostních disciplín i více). b) Střídavá – intenzita se plánovitě mění (mírná až vysoká), variantou je fartlek (hra s rychlostí), střídání intenzit podle subjektivních pocitů (ovlivňuje i anaerobní procesy, rychlost odstraňování laktátu). METODIKA TRÉNINKU DV

23 2. Metody přerušovaného zatížení Tréninkový efekt: především aerobní výkon (zapojeno více druhů vláken). Intervalové metody – využívají neúplného intervalu zotavení, interval zatížení 10 s-15 min, intenzita 80- 100% SF  vysoký nárůst laktátu (LA) kompenzovat aktivním odpočinkem intenzitou do 60% VO 2 max (do této hodnoty lineární závislost mezi činností a odstraňováním LA). METODIKA TRÉNINKU DV

24 a)Intervalové metody intenzivní a)Intervalové metody intenzivní - krátký interval z zatížení - cca do 2 min, vyšší intenzita. b) Intervalové metody extenzivní b) Intervalové metody extenzivní - dlouhý interval zatížení - cca do 15 min, nižší intenzita. Existuje mnoho variant intervalových metod. Vedou k zlepšení využívání O 2 ve svalech, zlepšení tolerance na zplodiny anaerobního metabolismu, urychlení jejich odstraňování… Využívají se k stimulaci všech druhů vytrvalosti. METODIKA TRÉNINKU DV

25 Příklady variant intervalového tréninku

26 Kruhový trénink Kruhový trénink – zapojeno mnoho svalových skupin po krátkou dobu→menší efektivita (změny v oxidativních enzymech nejsou vyvolány). Pro rozvoj V zařazovat více cviků na velké svalové skupiny a delší dobu cvičení na stanovištích (cca nad 90 s). METODIKA TRÉNINKU DV

27 Řízení tréninku DV podle % HRmax Zóna CvičeníEfektPoznámka 50-60% 50-60%Rychlá chůzeZdravotní Trénink - zahájení, ukončení 60-70% 60-70%JoggingZdravotní, hl. korekce váhy Až 85% energie z tuků 70-80% 70-80%Běh-stření intenzity funkční kapacita 50% energie z tuků i z cukrů 80-90% 80-90%Běh vysoké intenzity Sportovní výkonnost Cv. na ANP, trvání limitováno od 90% Intervalový běh Sportovní výkonnost Krátkodobé cv., riziko zranění

28 Předpoklady dětského organizmu pro vytrvalostní činnost: vysoká hodnota VO 2 max vysoký stupeň ekonomizace cyklických pohybů dýchací a oběhový systém ale pracuje méně ekonomicky (vyšší srdeční a dechová frekvence), to je kompenzováno rychlejší aktivizací aerobního metabolismu na počátku zatížení (po 3min 56%, dospělí 36%), vyšší ekonomičností energetických systémů, lepším krevním zásobením a energetickými zásobami ve svalech. SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

29 Dětskému organizmu vyhovuje především kratší doba trvání cvičení (nejlépe herní forma). Využívat širokého spektra cvičení, měnit vzdálenosti a trvání – trénink by měl být pestrý a zábavný. Srdeční frekvence by měla dosahovat cca 160/ min, resp. 60% SFmax. SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

30 Vysoká intenzita je zbytečná – např. při SF kolem 200/min nízký tepový objem (pokles schopnosti. přenosu kyslíku a glukózy pro svalovou práci) SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

31 Využívá se laboratorních a terénních testů. Diagnostika jednotlivých druhů vytrvalosti podle doby trvání a intenzity. Měří se: 1) čas potřebný k splnění pohybového úkolu 2) překonaná vzdálenost za stanovený čas 3) doba (vzdálenost) udržení předepsané intenzity. DIAGNOSTIKA VYTRVALOSTI

32 1.Charakterizujte V jako motorickou schopnost a její význam ve sportu. 2.Objasněte biologické základy V. 3.Jaké druhy V lze rozlišit? 4.Objasněte základy tréninku dlouhodobé V. 5.Objasněte specifika tréninku V u dětí. 6.Jak lze provádět diagnostiku V? Kontrolní otázky


Stáhnout ppt "VYTRVALOST Michl Lehnert. 1.Charakteristika vytrvalosti (V), V jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy V. 3.Členění vytrvalostních schopností."

Podobné prezentace


Reklamy Google