Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK FTK UP OLOMOUC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK FTK UP OLOMOUC."— Transkript prezentace:

1 KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK FTK UP OLOMOUC

2 Kardiorespirační vytrvalost •Schopnost vydržet prolongovanou rytmickou zátěž - vyvíjí se paralelně s aerobní kapacitou. •Nejlepší indikátor kardiorespirační vytrvalosti je VO 2 max. •Kardiální výkon (Q = SV. SF) - kolik krve vypudí srdce za minutu •a-v diference kyslíku - kolik kyslíku se extrahuje z krve do tkání: VO 2 = SV. SF. a-vO 2 diff

3 Kardiorespirační vytrvalost •K největším změnám dochází v levé komoře. •Vnitřní rozměry levé komory se zvětšují (odpověď na zvýšené plnění). •Tloušťka a síla levé komory se zvyšuje.

4 Rozdíl ve velikosti srdce v absolutních a relativních hodnotách

5 Systolický volum •Při vytrvalostním tréninku se systolický objem zvětšuje v klidu, při submaximální práci i při maximálním úsilí. •Hlavním faktorem,který způsobuje zvětšení systolického objemu je zvětšený end- diastolický objem (zvětšený PV?).

6 Rozdíl v EDV při zvyšující se IZ před a po tréninku Rozdíl v EDV při zvyšující se IZ před a po tréninku

7 Systolický volum Dalším ovlivňujícím faktorem jsou zvýšená kontraktilita levé komory, vyvolaná hypertrofií myokardu, zvýšená elasticita stěny, vyvolaná zvýšeným napětím uvnitř komory v důsledku zvětšeného diastolického plnění.

8 Srdeční frekvence •SF v klidu (SFk) s vytrvalostním tréninkem výrazně klesá. •U hypokinetických osob se snižuje asi o 1 tep za první týdny tréninku. •SF během submaximální práce se také snižuje (o 20 - 40 tepů za 6 měsíců tréninku) v závislosti na tréninkovém objemu.

9 Změny v submaximální SF při vytrvalostním tréninku.

10 Srdeční frekvence •SF max zůstává nezměněná nebo klesá jen nepatrně. •SF v průběhu zotavení klesá rychleji i v průběhu zotavení.

11 Změny SR v průběhu zotavení po 6-týdenním tréninku. 25% zrychlení zotavení

12 Srdeční frekvence Silový trénink snižuje SF výrazně méně než trénink vytrvalostní.

13 Srdeční výkon •Q v klidu a během submaximální práce zůstává po tréninku nezměněný nebo mírně klesá. •Q se významně zvyšuje při maximální práci (důsledek podstatného zvýšení maximálního systolického objemu).

14 10 20 30 Srdeční výkon (l/min) % VO 2 max 20406080100 Před tréninkem Po tréninku

15 Průtok krve •Průtok krve svaly se v důsledku tréninku zvětšuje v důsledku –zvětšení kapilarizace –rozšířením a větším otevřením už existujících kapilár –efektivnější redistribuce krve •TK v klidu je vytrvalostním tréninkem celkově redukovaný u osob s hraniční nebo mírnou hypertenzí

16 Objem krve •Objem krve se po vytrvalostním tréninku zvětšuje - důsledek zvýšeného PV (jeden z největších tréninkových efektů). •Množství erytrocytů se může zvyšovat, ale nárůst PV je větší. •Proto klesá viskozita krve (zlepšuje se cirkulace). •Vzestup PV koreluje s SV a VO 2 max.

17 Zvýšení celkového objemu krve a PV po vytrvalostním tréninku. I když se hematokrit snížil, objem erytrocytů se mírně zvýšil.

18 Plicní parametry •Plicní objem zůstává po vytrvalostním tréninku nezměněný. •Dechový objem zůstává nezměněný v klidu a při submaximální práci, při maximální práci se zvyšuje. •Frekvence dýchání se v klidu nemění, při submaximální práci se mírně snižuje, při maximální práci se významně zvyšuje.

19 Plicní parametry •Kombinovaný vliv zvýšeného dechového objemu a frekvence dýchání se projevuje zvětšením plicní ventilace při maximální práci. •Plicní difuse se při maximální práci zvyšuje (důsledek zvýšené ventilace a zvýšeného prokrvení plic). •a-v diference po vytrvalostním tréninku významně stoupá (zejména při maximální práci) - důsledek zvýšené extrakce kyslíku a efektivnější distribuce krve.

20 Laktátový práh po vytrvalostním tréninku stoupá - větší intenzita zatížení při aerobním metabolismu (bez vzestupu laktátu nad klidovou hladinu). Mírně stoupá maximální hladina krevního laktátu.

21 Laktátový práh a rychlost plavání před a po 5 měsíčním tréninku 0,95 m/s1,19 m/s Na úrovni LP zrychlení o 25%!

22 •Větší utilizace volných mastných kyselin. •VO 2 mírně stoupá v klidu a mírně klesá nebo se nemění během submaximální práce. •VO 2 max stoupá významně - tento vzestup je individuálně rozdílný (genetika). Hlavním limitujícím faktorem je dodávka kyslíku aktivním svalům.

23 I když dosahuje VO 2 max dosahuje individuálního maxima, může vytrvalostní výkonnost při kvalitním vytrvalostním tréninku kontinuálně stoupat několik roků.

24 25-letý muž začal trénovat při VO 2 /kg = 52 ml/kg Za 2 roky dosáhl geneticky determinovaného maxima 71 ml/kg Byl schopen běhat na 75% VO 2 max a rychlosti 9,4 mil/hod Dále nebyl schopen VO 2 max zvýšit i při intenzivnějším tréninku

25 Po dalších dvou létech intenzivního tréninku však byl schopen běhat závody na úrovni 88% VO2 max! Běžecká rychlost se zvýšila o 15%!

26 •Individuální geneticky předurčená hodnota VO 2 max se pohybuje v rozsahu 10% až 50% variací hodnot VO 2 max. •Dědičnost vysvětluje individuální variace při odpovědi různých osob na identický tréninkový program.

27 •Aerobní kapacita s věkem klesá - příčinou může být redukovaná pohybová aktivita. •Ženy mají hodnoty VO 2 max asi o 10% nižší než muži. •Jestliže je trénink specifický a odpovídá typu závodní aktivity, je nárůst kardiorespirační kapacity největší.

28 Hodnoty VO 2 max dosažené na běhátku versus dosažené při specifické sportovní aktivitě. Většina hodnot dosažených při specifické aktivitě byla větší než hodnoty dosažené na běhátku! !!!

29 •Silový trénink kombinovaný s vytrvalostním tréninkem neredukuje zlepšení aerobní kapacity a může pomoci zvyšovat krátkodobou vytrvalost. •Všichni sportovci uplatní zlepšení aerobní kapacity.

30  auza


Stáhnout ppt "KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK FTK UP OLOMOUC."

Podobné prezentace


Reklamy Google