Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Hypertenze obtížně korigovatelný pacient. 2 Hypertenze Proč normalizovat krevní tlak?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Hypertenze obtížně korigovatelný pacient. 2 Hypertenze Proč normalizovat krevní tlak?"— Transkript prezentace:

1 1 Hypertenze obtížně korigovatelný pacient

2 2 Hypertenze Proč normalizovat krevní tlak?

3 3 Hypertenze zůstává příčinou č.1 úmrtí ve světě v r. 2000 Ezzati et al. Lancet 2002;360:1347-1360 Přiřčená mortalita (V tisících ; celkem 55 861 000) Rozvojové oblasti s vysokou mortalitou Rozvojové oblasti s nejnižší mortalitou Průmyslové oblasti 080007000600050004000300020001000 Hypertenze Tabák Hypercholesterolémie Nechráněný sexuální styk Vysoké BMI Snížená fyzická aktivita Alkoholizmus Inhalace hydrovodíkových výparů Nedostatek železa Malnutrice

4 4 Kardiovaskulární riziko ve Francii  Vysoká prevalence (odhad CFLHTA - FLAHS 2004) Více než 7,5 milionů hypertoniků léčených v r.2004 (1)  která roste s věkem (2) 8% mezi 18 et 34 lety > 40% mezi 35 et 64 lety 79% nad 80 let (1 ) Comité Français de Lutte contre l'HTA et SOFRES : Etude FLAHS 2004; http://www.comitehta.org / (2) DGS – mise à jour 13/03/2003. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/losp/47hta.pdf.

5 5 Morbi-mortalita ve Francii  Příčinou mortality číslo 1 jsou KV choroby, kde je HT závažným rizikovým faktorem. (1) 47 267 úmrtí na ICHS v roce 1996 (více než 47% u pacientů< 75 let) 42 455 úmrtí na cerebrovaskulární choroby v 1996 (skoro 25% u pacientů < 75 let) ( 1) DGS – mise à jour 13/03/2003. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/losp/47hta.pdf. (2) ANAES / Service des recommandations et références professionnelles - Service évaluation économique / Avril 2000 Kardiovaskulární riziko ve Francii

6 6 160 419

7 7 45 177

8 8 36 109

9 9 30 25

10 10 Více než 50% hypertoniků mělo KV riziko vysoké/velmi vysoké V populaci studie PHENOMEN (n = 13 581) PHENOMEN : stratifikace kardiovaskulárního rizika HT „mírná"HT„střední" HT „závažná" Bez jiných Kardiovaskul. RF Risque élevé 2 % < 1 % 20 %17 % 7 % 15 %12 %5 % 1-2 KV RF ≥ 3 KV RF nebo AOC nebo DM Velmi vysoké riziko 21,7 % Přidružené KV patologie 53,7% Mounier-Vehier C Arch Mal C œ ur Vais 2002;95:665., AOC=sek.orgánové postižení

11 11 PHENOMEN :stratifikace KV rizika ve Francii podle regionů Mounier-Vehier C Arch Mal Cœur Vais 2002;95:665.

12 12 Metaanalýza 61prospektivních studií u 1 milionu dospělých pacientů, z nichž 70% je evropského původu(1) Metaanalýza 61prospektivních studií u 1 milionu dospělých pacientů, z nichž 70% je evropského původu(1)  Mezi 40 až 69 lety, je každé zvýšení systTK o 20mmHg nebo o 10mmHg diastTK spojené se zdvojením rizika úmrtí na CPM, koronární příhodu či jiné cévní onemocnění * (1) (1 ) Prospective studies collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality : a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002 ; 360 : 1903-13. Každý mm Hg se počítá

13 13 (1) Prospective studies collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality : a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002 ; 360 : 1903-13. Mortalita na CPM Mortalita na CPM dle věkových skupin a dle hodnot TK (1) STK DTK Každý mm Hg se počítá

14 14 (1) Prospective studies collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality : a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002 ; 360 : 1903-13. Mortalita na ICHS Mortalita na koronární chorobu dle věkových skupin a dle hodnot TK (1) systTK diastTK Každý mm Hg se počítá

15 15 (1) Prospective studies collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality : a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002 ; 360 : 1903-13. Mortalita na jinou kardiovaskulární chorobu Mortalita na jinou KV chorobu dle věkových skupin a dle hodnot TK (1) systTKdiastTK Každý mm Hg se počítá

16 16 Prediktivní hodnoty hypertenze (1) –Mezi zvýšenými hodnotami systTk a/nebo diastTk a vznikem cévních příhod mozkových nebo koronárních ať již fatálních či nikoliv existuje kontinuální vztah. (1)Recommandations 2003 de la Société Européenne d’Hypertension et de la Société Européenne de Cardiologie pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. J Hypertens 2003 ; 21 : 1011-53. (2)MacMahon S. et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Lancet 1990 ; 335 : 765-74. N = 420 000 –prům.sledování 10 let CPM 7 prospektivníchstudií : 843 příhod Snížené riziko CPM 76 84 91 98 105 DTK 0.25 0.5 1 2 4 DTK ICHS 9 prospektivníchstudií : 4 856 koronárních příhod Snížené riziko koronární patologiei 76 84 91 98 105 4 2 1 0.5 0.2 5 Každý mm Hg se počítá

17 17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44.8% 36.4% 21.7% 14.9% % léčených pacientů Rizikové skóre 10 ti letech < 3% 3-5 - 2 % 5.2- 8.4 % > 8,4 % Multiterapie : 37% 41% 44% 49% AMAR, Arch mal vx 2001;94(8)843-5 Léčba arteriální hypertenze podle celkového rizika praktickými lékaři ve Franci

18 18 Rozdíl RR(risk ratio) n=21 982 (AASK, HOT, ABCD, UKPDS) Rozdíl mezi přísnou a méně přísnou korekcí TK* *Meziskupinové rozdíly 4mmHg STK a 3mmHg DTK Celková mortalita KV mortalita Všechny KV příhody CPMIM Srdeční slabost BP Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet 2003;362:1527 -4 -7 -15* -23* -5 -16 Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration

19 19 PAMELA : vztah různých hodnot TK a kardiovaskulární mortality Circulation 2005 ; 111 : 1777-1783

20 20 Françaises - ANAES : 2000 «Léčba dospělých pacientů s esenciální hypertenzí » (1) Américaines - JNC VII : 2003 « The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure » (2) Européennes - ESH/ESC : 2003 «2003 European Society of Hypertension – European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension » (3) Françaises - HAS : 12 octobre 2005 «Léčba dospělých pacientů s esenciální hypertenzí- Aktualizace 2005 » (4) Cíle korekce TK: Doporučení (1) ANAES. Prise en charge des patients adultes atteints d ’hypertension artérielle essentielle (Avril 2000). www.has-sante.fr (2) JNCVII Report. JAMA 2003;289:2560-2572 (3) ESH Guidelines. J of Hypertens 2003;21:1011-1053 (4) HAS. Prise en charge des patients adultes atteints d ’hypertension artérielle essentielle. Actualisation (juillet 2005). www.has-sante.fr

21 21 Skupina Systolický TKDiastolický TK Optimalní < 120< 80 Normální 120-12980-84 Normale haute 130-13985-89 HT stupeň 1 (lehká) 140-15990-99 HT stupeň 2 (mírná) 160-179100-109 HT stupeň 3 (těžká)  180  110 HT izolovaná systolická  140 <90 Definice a klasifikace (1) (1) Recommandations 2003 de la Société Européenne d’Hypertension et de la Société Européenne de Cardiologie pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. J Hypertens 2003 ; 21 : 1011-53. Je-li systolický resp. diastolický TK v rozdílné skupině, je třeba brát v úvahu nejvyšší skupina. Isolovaná systol.HT může být také rozdělena podle hodnot systTK(stupeň 1,2,3) za předpokladu že diastTK je < 90 mmHg. Normální vysoký 85-89130-139 Evropská doporučení : ESH 2003

22 22 Bez dalších RF 1-2 RF >3RF,DM,AOC= org. postižení Přidružené choroby Normální 120-12980-84 Normální vysoký 130-13985-89 Stupeň 1 140-15990-99 Stupeň 2 160-179100-109 Stupeň 3 > 180 > 110 Vysoké ++ Vysoké Mírné Slabé (1) Recommandations 2003 de la Société Européenne d’Hypertension et de la Société Européenne de Cardiologie pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. J Hypertens 2003 ; 21 : 1011-53. Stratifikace kardiovaskulárního rizika (1) Evropská doporučení : ESH 2003

23 23 Françaises - ANAES : 2000 «Léčba dospělých pacientů s esenciální hypertenzí » (1) Américaines - JNC VII : 2003 « The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure » (2) Européennes - ESH/ESC : 2003 «2003 European Society of Hypertension – European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension » (3) Francaises –ANAES 2005 «Léčba dospělých pacientů s esenciální hypertenzí Aktualizace 2005 » (4) (1) ANAES. Prise en charge des patients adultes atteints d ’hypertension artérielle essentielle (Avril 2000). www.has-sante.fr (2) JNCVII Report. JAMA 2003;289:2560-2572 (3) ESH Guidelines. J of Hypertens 2003;21:1011-1053 (4) HAS. Prise en charge des patients adultes atteints d ’hypertension artérielle essentielle. Actualisation (juillet 2005). www.has-sante.fr Doporučení

24 24 Je třeba komplexní přístup RF :výpočet celkového KV rizika TK (systTK a diastTK)TK (systTK a diastTK) Sex a věk (M > 50 let, Ž > 60 let)Sex a věk (M > 50 let, Ž > 60 let) NikotinismusNikotinismus DyslipidémieDyslipidémie RA časných KV příhod IM nebo MS (M < 55 let, Ž< 65 let)RA časných KV příhod IM nebo MS (M < 55 let, Ž< 65 let) předčasná CPM (< 55 let) Diabetes mellitusDiabetes mellitus DyslipidémieDyslipidémie LDL ≥ 1,60 g/l HDL ≥ 0,40 g/l Cílové orgány Navíc počítat s : Abdominální obezitou (OP  102 cm, F  88 cm) Obezita : BMI ≥ 30 kg/m 2 Sedavý způsob života Alkohol (M : 3 sklenky/d, Ž: 2 sklenky/d) (1)Recommandations HAS juillet 2005 Prise en charge des patients adultes atteints d ’ hypertension art é rielle essentielle. http://www.has-sante.fr/anaes/anaesparametrage.nsf D oporučení: HAS 2005

25 25 Doporučení HAS 2005 Stratifikace kardiovaskulárního rizika Tento odhad umožňuje určit hladinu rizika nemocného a stratifikovat jeho KV riziko. Mezi zvýšením TK nad 115/75mmHg a zvýšením kardiovaskulární morbi-mortality existuje přímý a kontinuální vztah. Maladie cardio- vasculaire / rénale Střední riziko Nízké rizikoVysoké riziko Střední riziko

26 26  Hypertonik < 140/90 mmHg (1) < 140/80 mmHg (1) < 130/85 mmHg (1) < 125/75 mmHg (1)  S přidruženým DM  S přidruženou renální insuficiencí (RI)  S přidruženou RI a proteinurií vyšší než 1g/24 hodin (1) ANAES. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle (Avril 2000) (2) ESH Guidelines. J Hypertens 2003;21:1011-1053 (1) ANAES. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle (Avril 2000) (2) ESH Guidelines. J Hypertens 2003;21:1011-1053 130/80 mmHg (2) 130/80 mmHg (2) Cíle čím dále a více přísnější 130/80 mmHg (2) 130/80 mmHg (2) Evropská doporučení : ESH 2003 Cíle korekce TK Cíle korekce TK

27 27 Rezistentní hypertenze Definice –Persistence „klinických „ hodnot TK > 140 mm Hg a/nebo 90 mm Hg Přes optimální terapii 3kombinací : aditivní (synergický?) účinek při maximálních účinných dávkách obsahující diuretikum

28 28 Rezistentní hypertenze Definice –persistence „klinických“ hodnot TK > 140 mm Hg a / nebo 90 mm Hg –Přes optimální terapii 3 kombinaci : aditivní (synergickou?) v maximálních účinných dávkách, obsahující diuretikum Ověřit měření Zkontrolovat : –Metabolismus sodíku (resistence na sartany) –Renální funkce (resistence na thiazidy) Hledat antagonistické interference : NSAID, alkohol, deprese, výrazný nárůst hmotnosti Hledat syndrom „bílého pláště“ : Tk Holter, Self-monitoring Vyloučit sekundární hypertenzi : tedy zahájit nebo zopakovat základní etiologické vyšetření

29 29 Rezistentní hypertenze PROBLÉMOVE KLINICKÉ VYŠETŘENÍ ? JEDNÁ SE O PSEUDOHYPERTENZI? NEADEKVÁTNÍ LÉKOVÁ KOMBINACE NEBO LÉKOVÁ INTERAKCE? TRVALE RESISTENTNÍ HYPERTENZE NENENENE NENENENE ANO ANO ANO

30 30 JEDNÁ SE SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZI ? ZESÍLIT MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBU MECHANIZMY ? PŘEJÍT NA 4 KOMBINACI NENENENE ANO Trvale rezistentní hypertenze

31 31 ZÁVĚRY Korekce krevního tlaku ve Francii je nedostatečnáKorekce krevního tlaku ve Francii je nedostatečná Je třeba preferovat kombinovanou terapiiJe třeba preferovat kombinovanou terapii Je třeba podporovat selfmonitoring TK a/ nebo Tk HolterJe třeba podporovat selfmonitoring TK a/ nebo Tk Holter Pozor u jedinců s nízkou socio- profesionální úrovní!Pozor u jedinců s nízkou socio- profesionální úrovní!


Stáhnout ppt "1 Hypertenze obtížně korigovatelný pacient. 2 Hypertenze Proč normalizovat krevní tlak?"

Podobné prezentace


Reklamy Google