Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sledování zdravotního stavu populace Hygiena obecná LS 2007/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sledování zdravotního stavu populace Hygiena obecná LS 2007/2008."— Transkript prezentace:

1 Sledování zdravotního stavu populace Hygiena obecná LS 2007/2008

2 Studium zdravotního stavu hromadný, populační přístup EPIDEMIOLOGIE Jaké je zdraví populace? Proč je takové? Lze je ovlivnit/vylepšit? Je léčebný postup účinný? Co je „zdraví“? … stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady (WHO, 1946)

3 Jak sledovat zdraví/zdravotní stav? „NEGATIVNÍ ZDRAVÍ“ – NEMOCNOST a ÚMRTNOST  Úmrtnost je ukazatelem nemocí, které jsou příčinou smrti (??? duševní nemoci, bolesti,…)  Registrovaná nemocnost – nemoci, s kterými lidé vyhledají lékařskou pomoc & podléhají registraci (nepodchycená nemocnost, řada chronických onemocnění podléhá hlášení je částečně) ZDROJE DAT Demografická a zdravotní statistika (ČSÚ - www.czso.cz, ÚZIS - www.uzis.cz ) (WHO - http://www.who.int/en/) http://www.who.int/en/

4 Jak sledovat zdraví/zdravotní stav? Existuje řada zdravotních problémů, o kterých data demografické a zdravotní statistiky neinformují, popř. informují pouze částečně  Neinformuje o výskytu rizikových faktorů ovlivňujících zdravotní stav  … informace o vlastních postojích a vnímání zdraví, kvalitě života, závažnosti onemocnění ZDROJE DAT Výběrová šetření Epidemiologické studie (pozorování, experiment)

5 Zdravotní stav evropské populace Nízká intenzita úmrtnosti, vysoká naděje dožití  Po celý životní cyklus vyšší intenzita úmrtnosti u mužů Úmrtnost se koncentruje ve vyšším věku, další růst ND závisí na poklesu úrovně úmrtnosti starších osob  Výjimka kojenecká úmrtnost a úmrtnost mladých Degenerativní, chronická onemocnění Nemocnost se opět koncentruje ve vyšším věku  Duševní nemoci, zranění, KVO, onemocnění páteře a kloubů, ZN

6 Naděje dožití a kojenecká úmrtnost, ČR a srovnání s v rámci evropského regionu Svět Přesáhne-li hodnota ND při narození 70 let, je vhodné též hodnotit naději dožití ve vyšším věku (např. 60 let, 80 let) či naději dožití ve zdraví… Ø68 Ø52 34 Botswana 166 Afganistan 82 Japonsko 2,4 Island

7

8

9 Příčiny úmrtí, ženy, ČR, 2004

10 Příčiny úmrtí, muži, ČR, 2004

11

12

13 Ukazatele nemocnosti Incidence Prevalence Uzdravení Úmrtí Prevalenční nádrž Počet nových onemocnění v časovém období Výskyt existujících onemocnění v určitém okamžiku

14 Míra incidence a míra úmrtnosti na zhoubné novotvary (dg. C00-C97 a dg. D00-D09), ČR Incidence - výskyt nových onemocnění na danou nemoc ve sledovaném období

15 Vybrané výsledky studie HAPIEE I, populace 60-69 let, n=3 972 Prevalence vybraných onemocnění (%) Prevalence - výskyt existujících onemocnění v populaci (v určitém časovém okamžiku)

16 Hodnocení zdravotního stavu „Kvalitativní“ ukazatele Zdravá délka života, počet a podíl let prožitých v určitém omezení Subjektivní hodnocení zdraví Omezení každodenních aktivit Zvládání chodu domácnosti Kvalita života ve stáří Intenzita úmrtnosti, Příčiny úmrtí Výčet výskytu a počty nových onemocnění Funkční stav jedince Závažnost onemocnění Kvalita života Kvantita Kvalita Hodnocení zdraví v kontextu života Prostředí pacienta (životní prostředí, schopnost adaptace)

17 Vybrané výsledky studie HAPIEE I, populace 60-69 let, n=3 972 Téměř 90 % osob hodnotí své zdraví jako dobré nebo průměrné Subjektivní hodnocení zdraví

18 Omezení každodenních aktivit, P 60-69 činnost / % osob bez omezenímužiženy středně náročná činnost88,380,6 zvednutí a odnesení tašky85,866,7 vystoupaní 1 patra po schodech84,577,4 ohnutí se, předklonění se, kleknutí si58,655,1 chůze 1 km80,876,5 koupel, obléknutí se91,993,1 Rozložení populace podle počtu omezujících činností Zdroj: Studie HAPIEE

19 CASP 19 – Kvalita života ve stáří Rozložení populace podle skóre CASP19CASP 19 sada 19 otázek 4 okruhy KONTROLA NEZÁVISLOST SPOKOJENOST SEBEREALIZACE Otázky nabývají hodnot 0-3, 3 nejpozitivnější 90 % osob více jak ½ „bodů“ Zdroj: Studie HAPIEE

20 Výskyt rizikových faktorů v populaci 45-69, ČR Rizikový faktor% SCORE7.2 Kuřáci (%)26.1 BMI ≥30 (%)30.6 WHR (%, více než 0.95 m, 0.85 ž)42.1 Vysoký krevní tlak (≥ 140/90 mmHg nebo léčen)65.2 Metabolický syndrom (%)40.9 Fyzická inaktivita (%, méně než 3 hodiny denně)56.5 Depresivní symptomy (%)18.9


Stáhnout ppt "Sledování zdravotního stavu populace Hygiena obecná LS 2007/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google