Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce péče o staré občany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce péče o staré občany"— Transkript prezentace:

1 Koncepce péče o staré občany
MUDr. Božena Jurašková,Ph.D

2 Národní plán přípravy na stáří
Schválení v květnu r. 2OO2 Kromě orgánů státní zprávy podílnictví i zástupců veřejnosti a nestátního neziskové sektoru Nastínění cest , které je třeba řešit, pojmenování jednotlivých okruhů

3 Doporučení Rady Evropy Světová zpráva o zdraví 2OOl
Řeší klíčové problémy duševního zdraví a nemoci, a návrhy na jejich řešení Doporučení vládám členských zemí Rady Evropy: Problematika chronicky nemocných a zdravotní péče pro ně Kvalita zdravotní péče Postavení pacientů a jejich organizací Problematika seniorů v institucích Doporučení pro dobrou klinickou praxi

4 Koncepce oboru geriatrie
Nová koncepce oboru geriatrie na základě České gerontologické a geriatrické společnosti J.E.Purkyně Přijata vědeckou radou ministerstva zdravotnictví

5 Podpora a rozvoj zdraví ve stáří
Podpora zdraví by měla bát součástí politiky státu, všech významných dokumentů a opatření Prostředí člověka by mělo usnadňovat podporu zdraví Podpora zdraví součástí komunitní politiky a praxe Informovanost lidí o faktorech zlepšujících zdraví Podpora rozvoje orientace školství na podporu zdraví

6 Cíle programů zlepšujících zdraví
Zlepšení zdraví a pohody Snížení nemocnosti Snížení incidence úrazů

7 Základní cíle podpory zdraví u seniorů
Zachování kvality života Zmírnění důsledků choroby a zdravotního postižení Zlepšení soběstačnosti Aktivní účast v životě celé společnosti

8 Ve stáří Větší riziko onemocnění a chronicity nemocí
Větší riziko onkologických onemocnění Ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod CHOCHP Riziko ztráty kondice, hybnosti a síly

9 Ve stáří zhoršení zraku a sluchu, omezení sociálních kontaktů
Zpomalená rekondice Tendence k poruchám výživy Problematika duševního zdraví- demence

10 Faktory zasluhující pozornost v projektech
Omezení kouření, alkoholu, zlepšení výživy Zlepšení životního prostředí uspokojivé bydlení, doprava, prevence špatného zacházení Omezení izolace a osamocenosti Výše příjmů, příprava na odchod do důchodu, podpora a pomoc rodinným příslušníkům

11 Podpora zdraví v Evropě
Projekt podpora zdraví pomocí rozhlasového vysílání Program prevence úrazů Stimulace k pohybové aktivitě Informovanost občanů v unii o možnostech, službách, informovanost o slabinách našeho zdravotního systému

12 Projekty podpory zdraví v ČR
Akademie a univerzity třetího věku Vycházkový klub Taneční pro seniory Kavárnička pro seniory Tištěné informační materiály Internetová kavárnička pro seniory Zájmové aktivity pro seniory- kroužky Spolkové aktivity- Sokol

13 Potřeby seniorů a jejich rodin
Účast na životě společnosti Podíl na vytváření a využívání jejich zdrojů Důstojnost Nezávislost Péče


Stáhnout ppt "Koncepce péče o staré občany"

Podobné prezentace


Reklamy Google