Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajištění bezpečnosti potravin v České republice Milena Vicenová Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Odborný seminář IPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajištění bezpečnosti potravin v České republice Milena Vicenová Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Odborný seminář IPP."— Transkript prezentace:

1 Zajištění bezpečnosti potravin v České republice Milena Vicenová Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Odborný seminář IPP

2 Bezpečnost potravin a krmiv  Základní podmínkou fungování společného trhu EU  Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA  Nutnost jasně definovat požadavky všeobecného potravinového práva  Přímo se dotýká každého spotřebitele i každého výrobce

3 Potravinářství v ČR  Zaměstnává 10,3 % všech pracovních sil  Podílí se 3,11 % na hrubé přidané hodnotě  Vývoz 47 511 mil. Kč  Dovoz 65 122 mil. Kč

4 Strategie bezpečnosti potravin  Do vstupu ČR do EU  Po vstupu ČR do EU  Schválena vládou ČR Usnesení č. 1277  Revize do konce roku 2006

5 Klíčové instituce a systémy v ČR  Koordinační skupina bezpečnosti potravin  Vědecké výbory  Systém rychlého varování RASFF  Informační centrum bezpečnosti potravin

6 Vláda ČR Ministr zemědělství Koordinační skupina (KS) Ministerstvo zemědělství Sekretariát KS Ministerstvo zdravotnictví Útvar hlavního hygienika Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo dopravy Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstvo průmyslu a obchodu Orgány ochrany veřejného zdraví Státní veterinární správa Státní zemědělská a potravinářská inspekce Národní kontaktní místo pro RASFF Státní rostlinolékařská správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vědecké výbory pro potraviny. veterinární. výživy zvířat. fytosanitární a životní prostředí pro GMO Ústav zemědělských a potravinářských informací Informační centrum Ministerstvo vnitra Ministr zdravotnictví Ministerstvo obrany Ministerstvo spravedlnosti Koordinace bezpečnosti potravin

7 Vědecké výbory  Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí  Vědecký výbor veterinární  Vědecký výbor výživy zvířat  Vědecký výbor pro potraviny  Nově Vědecký výbor pro GMO

8 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASSF  Provozován od roku 1978  Členy jsou EK, EFSA a členské země EU  Ohlašování rizikových potravin a krmiv  za účelem omezení uvádění do oběhu  za účelem stažení rizikových potravin a krmiv

9 Úřad pro potraviny  Vznik 1. dubna 2005  Součástí Ministerstva zemědělství Ředitel Úřadu pro potraviny Odbor potrav. výroby a legislativy Odbor bezpečnosti potravin Samostat. odd. dozoru nad trhem s potravin. Výkonný výbor dozorových orgánů

10 Klíčové úkoly  Celková koncepce potravinářství  Návrhy legislativy, dodržování zákonů  Koordinační místo pro státní zkušebnictví  Zastupování v mezinárodních organizacích

11 Klíčové úkoly  Informování zpracovatelů a prvovýrobců o nových požadavcích práva Evropského společenství  Sledovatelnost  Hygienický balíček

12 Co znamená sledovatelnost  Provozovatelé musí být schopni:  Zajistit dohledání potraviny, krmiva, zvířete, látky  Identifikovat osobu – dodavatele potraviny, krmiva, zvířete nebo látky určené do potraviny nebo krmiva  Zajistit označování výrobku.

13 Co je to hygienický balíček?  Souhrnný název pro legislativu EU  Nařízení č. 852/2004  Nařízení č. 853/2004  Nařízení č. 854/2004  Nařízení č. 882/2004

14 Hlavní prvky nové úpravy  Koordinace – Národní kontrolní plán  Důraz na systémové kontroly – audity  Jednotný princip školení dozorových orgánů  Důraz na zodpovědnost výrobců  Financování dodatečných kontrol

15 Hlavní prvky nové úpravy  Povinnost registrace/schválení provozovatelů potravinářských podniků podniku a hlášení změn  Možnost podmínečného schválení podniku  Informace o potravinovém řetězci  Odpovědnost a četnost kontrol založena na riziku

16 Přípravy resortu zemědělství  Výkonný výbor dozorových orgánů  Pracovní skupina pro hygienický balíček  Úzká spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví  Většina požadavků od 1. ledna 2006!

17 Podpora českých potravin  Klasa – značka kvality Dosud 810 výrobků od 136 výrobců  Operační program Zemědělství Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing  Dotační titul 13. Podpora zpracování zemědělských produktů

18 Děkuji za pozornost. Milena.Vicenova@mze.cz


Stáhnout ppt "Zajištění bezpečnosti potravin v České republice Milena Vicenová Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Odborný seminář IPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google