Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajištění bezpečnosti potravin v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajištění bezpečnosti potravin v České republice"— Transkript prezentace:

1 Zajištění bezpečnosti potravin v České republice
Milena Vicenová Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Odborný seminář IPP

2 Bezpečnost potravin a krmiv
Základní podmínkou fungování společného trhu EU Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA Nutnost jasně definovat požadavky všeobecného potravinového práva Přímo se dotýká každého spotřebitele i každého výrobce

3 Potravinářství v ČR Zaměstnává 10,3 % všech pracovních sil
Podílí se 3,11 % na hrubé přidané hodnotě Vývoz mil. Kč Dovoz mil. Kč

4 Strategie bezpečnosti potravin
Do vstupu ČR do EU Po vstupu ČR do EU Schválena vládou ČR Usnesení č. 1277 Revize do konce roku 2006

5 Klíčové instituce a systémy v ČR
Koordinační skupina bezpečnosti potravin Vědecké výbory Systém rychlého varování RASFF Informační centrum bezpečnosti potravin

6 Koordinace bezpečnosti potravin
Vláda ČR Ministr zemědělství Koordinační skupina (KS) Ministerstvo zemědělství Sekretariát KS Ministerstvo zdravotnictví Útvar hlavního hygienika Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo dopravy Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstvo průmyslu a obchodu Orgány ochrany veřejného zdraví Státní veterinární správa Státní zemědělská a potravinářská inspekce Národní kontaktní místo pro RASFF Státní rostlinolékařská správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vědecké výbory pro potraviny .veterinární .výživy zvířat .fytosanitární a životní prostředí pro GMO Ústav zemědělských a potravinářských informací Informační centrum Ministerstvo vnitra Ministr zdravotnictví Ministerstvo obrany Ministerstvo spravedlnosti

7 Vědecké výbory Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor pro potraviny Nově Vědecký výbor pro GMO

8 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASSF
Provozován od roku 1978 Členy jsou EK, EFSA a členské země EU Ohlašování rizikových potravin a krmiv za účelem omezení uvádění do oběhu za účelem stažení rizikových potravin a krmiv

9 Úřad pro potraviny Vznik 1. dubna 2005
Součástí Ministerstva zemědělství

10 Klíčové úkoly Celková koncepce potravinářství
Návrhy legislativy, dodržování zákonů Koordinační místo pro státní zkušebnictví Zastupování v mezinárodních organizacích

11 Klíčové úkoly Informování zpracovatelů a prvovýrobců o nových požadavcích práva Evropského společenství Sledovatelnost Hygienický balíček

12 Co znamená sledovatelnost
Provozovatelé musí být schopni: Zajistit dohledání potraviny, krmiva, zvířete, látky Identifikovat osobu – dodavatele potraviny, krmiva, zvířete nebo látky určené do potraviny nebo krmiva Zajistit označování výrobku.

13 Co je to hygienický balíček?
Souhrnný název pro legislativu EU Nařízení č. 852/2004 Nařízení č. 853/2004 Nařízení č. 854/2004 Nařízení č. 882/2004

14 Hlavní prvky nové úpravy
Koordinace – Národní kontrolní plán Důraz na systémové kontroly – audity Jednotný princip školení dozorových orgánů Důraz na zodpovědnost výrobců Financování dodatečných kontrol

15 Hlavní prvky nové úpravy
Povinnost registrace/schválení provozovatelů potravinářských podniků podniku a hlášení změn Možnost podmínečného schválení podniku Informace o potravinovém řetězci Odpovědnost a četnost kontrol založena na riziku

16 Přípravy resortu zemědělství
Výkonný výbor dozorových orgánů Pracovní skupina pro hygienický balíček Úzká spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví Většina požadavků od 1. ledna 2006!

17 Podpora českých potravin
Klasa – značka kvality Dosud 810 výrobků od 136 výrobců Operační program Zemědělství Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Dotační titul 13. Podpora zpracování zemědělských produktů

18 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zajištění bezpečnosti potravin v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google