Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství"— Transkript prezentace:

1 JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství

2 PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ A
BEZPEČNOST POTRAVIN A KRMIV Z POHLEDU MZE GMP+ 3. března 2009 Praha

3 GMP+ 3. března 2009 Praha České předsednictví v EU „Evropa bez bariér“

4 Priority českého předsednictví
GMP+ 3. března 2009 Praha Priority českého předsednictví budoucnost společné zemědělské politiky a rozvoje venkova revize politiky kvality potravin zjednodušení společné zemědělské politiky rozvoj venkova

5 Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny
GMP+ 3. března 2009 Praha Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny založen v dubnu 2005 součást organizační struktury MZe 3 odbory Odbor bezpečnosti potravin Odbor potravinářské výroby a legislativy Odbor dozoru nad trhem s potravinami

6 Odbor bezpečnosti potravin
GMP+ 3. března 2009 Praha Odbor bezpečnosti potravin hodnocení rizika a komunikace o riziku kontaktní místo pro EFSA vypracovává strategii bezpečnosti potravin v ČR Odbor potravinářské výroby a legislativy řízení rizika kvalita potravin označování Odbor dozoru nad trhem s potravinami koordinuje aktivity dozoru nad trhem s potravinami – spolupracuje s FVO, DG SANCO klasifikace jatečně upravených těl dle SEUROP

7 Proč bezpečnost potravin a krmiv?
GMP+ 3. března 2009 Praha Proč bezpečnost potravin a krmiv? společný zájem spotřebitelů i výrobců přímý dopad na kvalitu potravin a zdraví populace

8 Zajištění kvality a bezpečnosti potravin a krmiv
GMP+ 3. března 2009 Praha Zajištění kvality a bezpečnosti potravin a krmiv hodnocení rizik – informace na vědeckém základě řízení rizika – kontrola, legislativa komunikace o riziku – informování veřejnosti základní právní rámec – nařízení EP a Rady č. 178/2002

9 Bezpečnost potravin a krmiv - základní právní předpisy ES
GMP+ 3. března 2009 Praha Bezpečnost potravin a krmiv - základní právní předpisy ES nařízení EP a Rady č. 178/2002 nařízení EP a Rady č. 882/2004 nařízení EP a Rady č. 183/2005

10 Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR
GMP+ 3. března 2009 Praha Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR 3 dokumenty – pro období před vstupem do EU, po vstupu a revize plnění jednotlivých úkolů příprava strategického materiálu na období

11

12 Hodnocení rizik – vědecké výbory
GMP+ 3. března 2009 Praha Hodnocení rizik – vědecké výbory příprava nezávislých hodnotících stanovisek navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin v celém řetězci jejich výroby posuzování hlavních směrů výzkumu a vývoje

13 Hodnocení rizik – vědecké výbory
GMP+ 3. března 2009 Praha Hodnocení rizik – vědecké výbory VV veterinární - VV výživy zvířat - VV fytosanitární a životního prostředí – VV pro GM potraviny a krmiva – VV pro potraviny –

14 Hodnocení rizik – EFSA www.efsa.europa.eu
GMP+ 3. března 2009 Praha Hodnocení rizik – EFSA zajišťování vědeckých stanovisek rozvoj metodologií pro hodnocení rizik identifikace a charakterizace objevujících se rizik zajišťování podpory v případě krizových situací sběr, porovnávání a analýza vědeckých dat

15 Co nepaří do činností EFSA
GMP+ 3. března 2009 Praha Co nepaří do činností EFSA odpovědnost za politiku bezpečnosti potravin a krmiv a příprava právních předpisů kontrola bezpečnosti potravin a jejich označování nenahrazuje činnost národních úřadů

16 Vědecké panely EFSA GMP+ 3. března 2009 Praha
pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC panel) pro aditiva a produkty nebo substance používané do živočišných krmiv (FEEDAP panel) pro zdraví rostlin, výrobky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR panel) pro geneticky modifikované organismy (GMO panel) pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA panel) pro biologická nebezpečí (BIOHAZ panel) pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM panel) pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW panel)

17 Možnosti spolupráce s EFSA
GMP+ 3. března 2009 Praha Možnosti spolupráce s EFSA účast expertů ve vědeckých panelech EFSA nominace expertů do ostatních orgánů EFSA (ČR má zástupce ve Správní radě) zapojení do projektů EFSA – jmenované organizace databáze expertů možnost veřejných konzultací návrhů dokumentů EFSA – pro výrobce, instituce

18 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
GMP+ 3. března 2009 Praha Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích dlouhodobé sledování možné kontaminace potravin a krmiv sledování i složek životního prostředí, které mohou kontaminaci ovlivnit (půda, voda, ovzduší) na sledování se podílejí dozorové orgány a výzkumné ústavy závěrečná zpráva je každoročně zveřejňována na k dispozici jsou časové řady od r. 1996

19 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
GMP+ 3. března 2009 Praha Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) provozován EK od roku 1978 členy jsou EK, EFSA a členské země slouží k ohlašování rizikových potravin a krmiv za účelem omezení uvádění do oběhu za účelem stažení rizikových potravin a krmiv

20 Účast ČR v systému RASFF
GMP+ 3. března 2009 Praha Účast ČR v systému RASFF příprava na začlenění od roku 2002 národní kontaktní místo zřízeno při SZPI legislativa v ČR zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. zákon o krmivech č. 91/1996 Sb. nařízení vlády – účinnost od 3/2005

21 Schéma sítě RASFF SZPI potraviny OOVZ potraviny SVS ČR
potraviny, krmiva ÚKZÚZ krmiva MZe SÚJB NKM potraviny, krmiva MF-GŘ cel ICBP MZ VEŘEJNOST EK DG SANCO MS MO MV DG SANCO – Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele EK – Evropská komise NKM – Národní kontaktní místo MZe – Ministerstvo zemědělství MZ – Ministerstvo zdravotnictví MV – Ministerstvo vnitra MO – Ministerstvo obrany MS – Ministerstvo spravedlnosti MF – Ministerstvo financí GŘ cel – Generální ředitelství cel SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce OOVZ – Orgány ochrany veřejného zdraví SVS – Státní veterinární správa ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ICBP – Informační centrum bezpečnosti potravin 21

22 „Evropa bez bariér“ Nejčastější typy nebezpečí dle přijatých oznámení
GMP+ 3. března 2009 Praha Nejčastější typy nebezpečí dle přijatých oznámení „Evropa bez bariér“

23 Aktuální případy v RASFF
GMP+ 3. března 2009 Praha Aktuální případy v RASFF melaminová kauza vepřové maso původem z Irska kontaminované dioxiny

24 www.bezpecnostpotravin.cz www.bezpecna-krmiva.cz GMP+
3. března 2009 Praha stránky pro širokou veřejnost aktuální informace – list, A-Z slovník stánky pro všechny provozovatele krmivářských podniků legislativa, výživa a krmení, RASFF

25

26

27 Děkuji za pozornost

28


Stáhnout ppt "JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google