Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální situace nejen v oblasti legislativy ÚNMZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální situace nejen v oblasti legislativy ÚNMZ"— Transkript prezentace:

1

2 Aktuální situace nejen v oblasti legislativy ÚNMZ
Den ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný

3 Zveřejněno ve Sbírce zákonů v roce 2009 a 2010
Rok 2009 Nařízení vlády č. 315/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. Zákon, kterým se mění některé zákony v  souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor  nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Rok 2010 Nařízení vlády č. 1/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.

4 Opatření obecné povahy (OOP)
Rok 2009 první rok zkušeností s tímto institutem právní základ v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii stanovuje metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo a metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla OOP vydává Český metrologický institut

5 Legislativa v metrologii
Rok 2009 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Předmětný návrh zákona byl usnesením vlády ČR č. 85 ze dne 1. února 2010 schválen. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a vyhlášky č. 259/2007 Sb. Návrh právního předpisu ve fázi úprav připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

6 Legislativa v metrologii
Rok 2009 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla. Návrh právního předpisu se připravuje. Návrh zákona o metrologii.

7 Legislativa v systému státního zkušebnictví
Rok 2009 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Předmětný návrh zákona byl usnesením vlády ČR č. 85 ze dne 1. února 2010 schválen. Zákon, kterým se mění některé zákony v  souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor  nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Zveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 155 rozeslána dne 31. prosince 2009.

8 Legislativa v systému státního zkušebnictví
Rok 2009 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Návrh právního předpisu se připravuje. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů. Materiál byl dne 3. prosince 2009 zaslán Ministerstvem průmyslu a obchodu Úřadu vlády ČR. Materiál zatím nebyl zařazen na program jednání vlády.

9 IMI systém Rok 2009 Legislativní změny
v ČR zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu nutnost novelizace zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii Věcný obsah činnosti nutnost znalosti softwarového prostředí možnost urychlení vyřizování některých podání s cílem snížit správní zatížení možnost přímé spolupráce s partnerským orgánem jiného členského státu strukturovaná výměna informací v národních jazycích

10 Product Contact Point – „ProCoP“
Rok 2009 zřízeno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008 o vzájemném uznávání kontaktní místo v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu povinnost kontaktního místa odpovědět bezplatně na dotaz do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti žádost může podat jakákoliv FO nebo PO bez omezení a bez ohledu na své sídlo Povinnosti vyplývající pro ÚNMZ povinnost ÚNMZ úzce spolupracovat s kontaktním místem MPO v neharmonizované sféře v oblasti výrobků povinnost zodpovídat dotazy a poskytovat stanoviska během pevně stanovené lhůty

11 Mgr. Viktor Pokorný


Stáhnout ppt "Aktuální situace nejen v oblasti legislativy ÚNMZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google