Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."— Transkript prezentace:

1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Aktuální situace nejen v oblasti legislativy ÚNMZ Den ÚNMZMgr. Viktor Pokorný

3 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zveřejněno ve Sbírce zákonů v roce 2009 a 2010 Rok 2009 Nařízení vlády č. 315/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Rok 2010 Nařízení vlády č. 1/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.

4 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Opatření obecné povahy (OOP) Rok 2009 první rok zkušeností s tímto institutem právní základ v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii stanovuje metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo a metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla OOP vydává Český metrologický institut

5 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Legislativa v metrologii Rok 2009 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. –Předmětný návrh zákona byl usnesením vlády ČR č. 85 ze dne 1. února 2010 schválen. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a vyhlášky č. 259/2007 Sb. –Návrh právního předpisu ve fázi úprav připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

6 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Legislativa v metrologii Rok 2009 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla. –Návrh právního předpisu se připravuje. Návrh zákona o metrologii. –Návrh právního předpisu se připravuje.

7 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Legislativa v systému státního zkušebnictví Rok 2009 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. –Předmětný návrh zákona byl usnesením vlády ČR č. 85 ze dne 1. února 2010 schválen. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. –Zveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 155 rozeslána dne 31. prosince 2009.

8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Legislativa v systému státního zkušebnictví Rok 2009 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky. –Návrh právního předpisu se připravuje. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů. –Materiál byl dne 3. prosince 2009 zaslán Ministerstvem průmyslu a obchodu Úřadu vlády ČR. Materiál zatím nebyl zařazen na program jednání vlády.

9 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví IMI systém Rok 2009 Legislativní změny v ČR zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu nutnost novelizace zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii Věcný obsah činnosti nutnost znalosti softwarového prostředí možnost urychlení vyřizování některých podání s cílem snížit správní zatížení možnost přímé spolupráce s partnerským orgánem jiného členského státu strukturovaná výměna informací v národních jazycích

10 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Product Contact Point – „ProCoP“ Rok 2009 zřízeno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008 o vzájemném uznávání kontaktní místo v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu povinnost kontaktního místa odpovědět bezplatně na dotaz do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti žádost může podat jakákoliv FO nebo PO bez omezení a bez ohledu na své sídlo Povinnosti vyplývající pro ÚNMZ povinnost ÚNMZ úzce spolupracovat s kontaktním místem MPO v neharmonizované sféře v oblasti výrobků povinnost zodpovídat dotazy a poskytovat stanoviska během pevně stanovené lhůty

11 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Děkuji za pozornost Mgr. Viktor Pokorný pokorny@unmz.cz


Stáhnout ppt "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google