Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost potravin - regulace v EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost potravin - regulace v EU"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost potravin - regulace v EU
doc. Ing. Luboš Babička, CSc. Evropský dům 15. června 2011

2 1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR
do roku 1993 velmi dobře rozpracovaný systém potravinářské legislativy v roce 1993 zrušeny jakostní normy, přijímání nekvalitní legislativy = snížení kvality produkce v roce 1997 přijat zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110

3 1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002 – sjednotilo a stanovilo obecné zásady a požadavky zákona o potravinách Nařízení (Regulation) Směrnice (Decision) Doporučení (Recommendation)

4 Úpravy potravinového práva se týkaly:
povinností všech subjektů, vyrábějících, dovážejících, či uvádějících do oběhu potraviny a krmiva povinností orgánů státního dozoru nad potravinami a krmivy v celém řetězci jejich výroby konstituování Národního úřadu pro bezpečnost potravin

5 Tyto požadavky byly v ČR zahrnuty do vládního usnesení č
Tyto požadavky byly v ČR zahrnuty do vládního usnesení č. 1320/ s názvem „Strategie bezpečnosti potravin v České republice“

6 Časový harmonogram usnesení:
usnesení vstoupilo v platnost v prosinci 2001 termín ukončení příprav – konec roku 2003 cílový termín 1. květen 2004 (úplná implementace a harmonizace s předpisy EU)

7 Proběhlé aktivity Vypracován systém kontrol Modernizace potravinářského průmyslu Zahájen projekt podpory českých výrobků „Klasa“ Proběhly kontrolní mise DG SANCO

8 Odbor bezpečnosti potravin MZe:
Koordinuje činnost ústředních orgánů Zajišťuje: - činnost Koordinační skupiny - hodnocení rizik a komunikaci o rizicích - chod vědeckých výborů, pracovních skupin - chod Informačního centra a Informačního systému bezpečnosti potravin - pravidelnou produkci dat o spotřebě potravin

9 Odbor bezpečnosti potravin MZe:
Spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR Zlepšuje komunikaci mezi účastníky procesu Provádí dozor nad funkčností systému RASFF Zpracovává návrh podoby Národního úřadu pro bezpečnost potravin Jmenuje zástupce do Poradního fóra EFSA Spolupracuje s mezinárodními organizacemi Spolupracuje s Codex Alimentarius

10 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
zajišťování vědeckých stanovisek rozvoj metodologií pro hodnocení rizik identifikace a charakterizace objevujících se rizik zajišťování podpory v případě krizových situací sběr, porovnávání a analyzování vědeckých dat

11 Mezi činnosti EFSA nepatří
není odpovědný za politiku bezpečnosti potravin a přípravu právních předpisů nezajišťuje kontrolu bezpečnosti potravin ani jejich označování nenahrazuje činnost národních úřadů

12 Možnosti spolupráce s EFSA
Účast expertů ve vědeckých komisích EFSA – pro experty Nominace expertů do ostatních orgánů EFSA – pro experty Zapojení do projektů EFSA – pro jmenované instituce Databáze expertů Možnost veřejných konzultací návrhů dokumentů EFSA – pro výrobce, instituce Spolupráce prostřednictvím MZe koordinačního místa pro spolupráci s EFSA – odboru bezpečnosti potravin Počet expertů v ČR okolo 50 12

13 Analýza rizika: 1. Hodnocení rizika 2. Řízení rizika
3. Komunikace o riziku

14 Hodnocení rizik příprava nezávislých stanovisek zpracování studií
Ministerstvo zemědělství Úřad pro potraviny Ministerstvo zdravotnictví Sekretariát Koordinační skupiny bezpečnosti potravin Koordinační skupina bezpečnosti potravin příprava nezávislých stanovisek zpracování studií tvorba metodik Ve vědeckých výborech je cca 65 předních českých vědeckých pracovníků, z různých pracovišť. Nezávislá stanoviska – na základě požadavku Koordinační skupiny Zpracování studií – na základě vlastní iniciativy podle ročních plánů práce Vědecký výbor: veterinární fytosanitární a ŽP výživy zvířat pro GM potraviny a krmiva pro potraviny 14

15

16 Vědecké výbory – hodnocení rizik
Hlavní úkoly: příprava nezávislých hodnotících stanovisek navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin posuzování směrů výzkumu a vývoje Hodnocení rizik jako jeden ze 3 základních pilířů kvality a bezpečnosti potravin Původní 4 vědecké výbory byly založeny v roce 2003, mají vlastní statut jednací řád, jsou obsazeny předními vědeckými pracovníky z ČR V březenu 2006 nový vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva 16

17 1. Hodnocení rizika sledování výskytu: - persistentních organických polutantů, toxinů, těžkých kovů a metanoidů - látek vznikajících při přípravě pokrmů - reziduí veterinárních farmak studium patogenních mikroorganismů

18 2. Řízení rizika 4 základní nástroje: analýza poměru riziko/zisk hodnocení dopadů na výrobce a spotřebitele zvážení významu zdravotních rizik zvážení rizik ve vztahu k životnímu prostředí

19 2. Řízení rizika Dozor provádí: Orgány hygienické služby
Orgány veterinární služby Státní zemědělská a potravinářská inspekce Organizaci definuje: Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

20 3. Komunikace o riziku Komunikační strategie se zaměřuje: na přípravu odborníků znalých hygienických předpisů vzdělávání profesionálů z praxe vzdělávání široké veřejnosti

21 Spolupráce se spotřebiteli a výrobci
vydávání letáků presentace na výstavách výukové programy pro děti web. stránky o výživě pro mládež ( let) dny bezpečnosti potravin Koordinační skupina bezpečnosti potravin Informační centrum Výstavy - Země živitelka, Salima, Tech Agro Výukové programy činnosti za doprovodu zpěvu živé kapely WHO, 5 klíčů k bezpečným potravinám, věková kategorie 3-6 po ČR za rok, 6-10 let 30 rok, pro dospělé 20, hygiena při manipulaci s potravinou 21

22

23 Nově spuštěný projekt od začátku roku 2008, ve spolupráci ÚZEI a MZ - OOVZ
Určené pro dospívající mládež, zaměřené na výživu 23

24 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed)
požaduje závazné oznámení jakéhokoliv přímého i nepřímého rizika ohrožení lidského zdraví nebo zdraví zvířat či životního prostředí potravinami nebo krmivy vyrobenými ve Společenství, popř. dovezenými ze třetí země

25 Účast ČR v systému RASFF
příprava na začlenění ČR od roku 2002 členy jsou - SZPI, SVS, ÚKZÚZ, OOVZ, SÚJB, MZe, MZ spolupracující - MO, MS, MV, MF-GŘC, ÚZPI zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. zákon o krmivech č. 91/1996 Sb. nařízení vlády - účinnost 3/2005

26 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF
provozován EK od roku 1978 členy jsou EK, EFSA a členské země ohlašování rizikových potravin a krmiv za účelem omezení uvádění do oběhu za účelem stažení rizikových potravin a krmiv čl. 50 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 Komunikační systém pro dozorové orgány členských států, k urychlení dohledávání rizikových potravin. 26

27 Schéma sítě RASFF SZPI potraviny OOVZ potraviny SVS ČR
potraviny, krmiva ÚKZÚZ krmiva MZe SÚJB NKM potraviny, krmiva MF-GŘ cel ÚZPI MZ VEŘEJNOST EK DG SANCO MS MO MV DG SANCO – Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele EK – Evropská komise NKM – Národní kontaktní místo MZe – Ministerstvo zemědělství MZ – Ministerstvo zdravotnictví MV – Ministerstvo vnitra MO – Ministerstvo obrany MS – Ministerstvo spravedlnosti MF – Ministerstvo financí GŘ cel – Generální ředitelství cel SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce OOVZ – Orgány ochrany veřejného zdraví SVS – Státní veterinární správa ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ÚZPI – Ústav zemědělských a potravinářských informací 27

28 Oznámení přijatá - typ nebezpečí
Nejčastěji dochází k detekci rizikové - chemické kontaminace (rezidua pesticidů), mikrobiální kontaminace (nevhodné podmínky pro skladování teplo, vlhko) a mykotoxinů (podobně), Poměrně časté zjištění nepovolených přídatných látek (E) nebo jejich nadlimitních množství (chybou výrobních postupů), potravin nevhodných k lidské spotřebě (podobně, minerální oleje), cizího tělesa (nevhodné prostředí pro skladování, manipulaci, výrobu - sklo, kovové piliny, plasty…) 28

29 Aktuální případy v RASFF
výskyt nepovolené GMO dlouhozrnná rýže výskyt nepovolené látky tetracyklinu v medu z Řecka paraziti v tresčích játrech dioxiny ve vepřovém mase z Irska 29

30 Podmínky úspěchu českých potravin na evropském trhu
Podpora propagace kvalitních výrobků Dodržování legislativních pravidel Dodržování hygienických požadavků Důvěra zákazníka se snadno ztrácí, ale špatně získává zpět.


Stáhnout ppt "Bezpečnost potravin - regulace v EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google