Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor potravinářské výroby a legislativy Úřad pro potraviny - MZe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor potravinářské výroby a legislativy Úřad pro potraviny - MZe"— Transkript prezentace:

1 Aktuální změny oblasti potravinářské legislativy „Kvalitní a bezpečné české potraviny“
Odbor potravinářské výroby a legislativy Úřad pro potraviny - MZe Martin Štěpánek České Budějovice

2 Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Ukončení (přerušení) legislativního procesu novely zákona Projednávání v PS v 1. čtení OPĚTOVNÉ předložení do legislativního procesu

3 Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
zpřesnění požadavků pro provozovatele potravinářských podniků změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozoru i provozovatelů potravinářských podniků úprava výše sankcí zpřesnění a úprava kompetencí dozorových orgánů

4 Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Zpracování novely zákona v důsledku přijetí řady předpisů EU: - nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům o potravinách, - nařízení č. 1331/2008, č. 1332/2008, nařízení č. 1333/2008 a nařízení č. 1334/2008 (oblast přídatných látek, aromat a enzymů) - nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti - nařízení (EU) č. 609/2013 (zvláštní výživa)

5 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Účinnost od Deklarování výživových údajů od Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před ( ), které nejsou v souladu s požadavky nařízení č. 1169/2011, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob

6 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Všechny fáze potravinového řetězce – činnost týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům Potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování, a určených k dodání zařízením společného stravování Obecné a nutriční označování Nové požadavky – dopad na celý sektor potravinářského průmyslu

7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Stávající požadavky upraveny a doplněny o: alergenní látky – přímo povinný údaj, způsob uvádění výživové údaje – nový povinný údaj minimální velikost písma – 1,2 mm (povinné údaje) země původu nebo místo provenience – (uvádění povinné, nepovinné)

8 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Povinné uvádění země původu – maso vepřové, skopové, kozí, drůbeží (použití závisí na přijetí prováděcích aktů EK ) Země původu nebo místo provenience potraviny – nejedná se o stejnou zemi nebo místo z nichž pochází primární složka EK - zpracování studie – dotazník zaměřený na proveditelnost (spotřebitelské organizace, doz. orgány, výrobci)

9 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Zpracováno pracovní skupinou Komise složenou ze zástupců členských států. Cílem je jednotné chápání a uplatňování nařízení. Dokument nemá oficiální právní status a v případě sporu má konečnou odpovědnost za výklad práva Soudní dvůr EU. Dokument bude průběžně aktualizován

10 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ( )

11

12

13

14 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU k nařízení (EU) č. 1169/2011, směrnici 90/496/EHS a směrnici 2002/46/ES s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě

15

16

17

18 Nařízení EP a Rady (ES) č
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/ o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Seznam povolených výživových tvrzení - příloha nařízení (ES) č. 1924/2006 Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 116/2010 nařízení Komise (EU) č. 1047/2012 Seznam povolených zdravotních tvrzení – příloha nařízení (EU) č. 432/2012 Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 536/2013 Nařízení (EU) č. 432/2012 je použitelné od 14. prosince 2012 (od této doby smí být na potravinách jen schválená zdravotní tvrzení uvedená na seznamu v příloze)

19 Nařízení EP a Rady (ES) č
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Stále mohou být používána ta zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst.1 , které jsou na “čekacím“ seznamu tj. prozatím nebyla zamítnuta ani přijata: - hodnocení úřadem EFSA není dokončeno - hodnocení Komisí a členskými státy není dokončeno - vztahující se bylinám (botanicals)

20 Nařízení EP a Rady (ES) č
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Prováděcí pokyny k nařízení č. 1924/2006 o výživových zdravotních tvrzeních při označování potravin – Závěry Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat ze – potraviny - označování

21

22 Nařízení EP a Rady (ES) č
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Doporučení k aplikaci principu flexibility při používání zdravotních tvrzení

23

24 Nařízení EP a Rady (ES) č
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Registr výživových a zdravotních tvrzení EU

25 Nařízení (EU) č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č
Nařízení (EU) č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto nařízení se použije ode dne 1. června 2013. Potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. červnem 2013, ale které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být dále uváděny na trh do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

26 Revize nařízení pro úřední kontroly
Důležité oblasti pro ČR: nový rámec nařízení pro úřední kontroly, snižování administrativní zátěže, financování úředních kontrol, společná zemědělská politika, administrativní spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, nový informační systém, hodnocení dopadu (nejen finanční ale celkově i na systém dozoru, příslušné orgány a provozovatele)

27 Revize nařízení pro úřední kontroly
Cílem nového návrhu nařízení je rozšíření právního rámce a sjednocení principů a pravidel pro úřední kontroly v rámci celého zemědělsko-potravinářského řetězce (potraviny a krmiva, GMO, ekologické zemědělství, zdraví rostlin, rozmnožovací materiál rostlin, zdraví zvířat, welfare zvířat a používání přípravků na ochranu rostlin).

28 Revize nařízení pro úřední kontroly
Návrh nařízení – FINANCOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH KONTROL Náklady pokryty provozovateli potravinářských podniků formou poplatků Dvě možnosti jak stanovit poplatky na národní úrovni (paušálně nebo podle výpočtu skutečných nákladů) Bonus/malus systém Výjimka pro „mikropodniky“ Pozice ČR Rezervovaný postoj prezentován na jednáních v BXL Příprava na vyjednávání v rámci ČR PČR - Senát – některé Výbory nesouhlasí, očekává se stanovisko Nevládní organizace – nesouhlas s návrhem a obavy Ostatní členské státy – většina rezervovaný postoj. Čeká se na projednávání konkrétních článků a možnost argumentace

29 Revize nařízení pro úřední kontroly
Projednávání na úrovni EU Přijetí návrhu nařízení EK Rada EU – představení na úrovni expertů Plán pracovních skupin – 10.7., , 4.11., konec listopadu (LT PRES) Představa EK, Rady a EP – ukončit diskuze do konce července 2014

30 http://www.mze.cz, www.eagri.cz http://www.bezpecnostpotravin.cz

31 Děkuji za pozornost Úřad pro potraviny – Ministerstvo zemědělství
Dotazy: Odbor potravinářské výroby a legislativy Ministerstvo zemědělství Těšnov 17 Praha 1


Stáhnout ppt "Odbor potravinářské výroby a legislativy Úřad pro potraviny - MZe"

Podobné prezentace


Reklamy Google