Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena."— Transkript prezentace:

1 Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena

2 Codex Allimentarius FAO/WHO Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami Pesticidy, veterinární léčiva, mikrobiologická nebezpečí, aditiva, biotechnologie…. Technicky doplňují mezinárodní trh s potravinami

3 Evropská Unie White paper on food safety –Přenesení primární odpovědnosti na výrobce, dovozce, distributora –EFSA - european food safety autority – farm to fork Vědecký výbor pro potraviny, krmiva, zvířata, rostliny

4 Analýza rizika Riziko –míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí –Zásada předběžné opatrnosti Posouzení rizika – hodnocení –Perzistence organických polutantů, toxinů, těžkých kovů –Látky vznikající při přípravě pokrmů –Rezidua veterinárních farmak –Patogenní mikroorganismy Management rizika –řízení; konzultace během posouzení rizika, preventivní opatření –Riziko/zisk –Životní prostředí, zdravotní rizika –Kontrola – orgány veřejné správy, organizace - legislativa Komunikace o riziku –sdělování; komunikace během i po rozhodovacím procesu –Vzdělávání: výrobců, akademická obec, spotřebitel

5 Hodnocení rizika Identifikace nebezpečí (F,B,CH) Popis nebezpečí Odhad expozice – míry uplatnění Charakteristika rizika

6 Legislativa pro sektor potravin Zákony –O potravinách 110/1997 Sb. –Veterinární zákon 166/1999 Sb. –Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. –Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. Vyhlášky Nařízení EU 178/2000 a řada navazujících

7 Zákon o potravinách 110/1997 Sb. až 558/2004 Sb. Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, uvádění potravin do oběhu Potraviny –Potraviny pro zvláštní výživu (bez obsahu určitých nutrientů – pro osoby ve zvláštním fyziologickém stavu, kojence…) –Doplňky stravy (vitaminy minerální látky); fortifikace Ozařování potravin Označování potravin Klasifikace těl jatečních zvířat Balení potravin Tabákové výrobky

8 Obecné další požadavky Systém řízení zdravotní nezávadnosti Chemické požadavky Mikrobiologické požadavky Požadavky na znalosti Hygienické požadavky Požadavky na vybavení provozů

9 Veterinární zákon Zdraví zvířat a jeho ochrana Zdravotní nezávadnost živočišných produktů Obchod se zvířaty a produkty Veterinární asanace Státní správa, výkon – požadavky Veterinární přípravky Náhrady nákladů a sankce

10 Kontrolní orgány Státní zemědělská a potravinářská inspekce (MZe) Státní veterinární správa (MZe) Hygienická služba (MZ) Česká obchodní inspekce (MPO) Inspekce životního prostředí (MZP)

11 Předpisy EU Postupně nahrazují národní předpisy 178/2002 – obecné zásady potravinového práva 852/2004 – hygiena ve výrobě potravin 853/2004 – hygiena ve výrobě potravin živočišného původu 854/2004 – jednotný systém kontroly při výrobě potravin živočišného původu

12 RASFF Alert notification Information News

13 EPIDAT Hlášení všech onemocnění v ČR Provozuje HS Statistiky, podklady pro vědecké výbory –Vědecký výbor pro potraviny

14 Potravinářská komora Nezisková organizace – ustanovená zákonem o potravinách Zastupuje zájmy výrobců u státní správy, EK, ostatních organizací Obdoba v každém členském státě CIAA – Confederation des industries agro alimentaires de l‘UE


Stáhnout ppt "Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena."

Podobné prezentace


Reklamy Google