Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

White paper on food safety

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "White paper on food safety"— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec, regulovaná a neregulovaná sféra, systémy řízení jakosti, privátní standardy

2 White paper on food safety
Maximální možná ochrana zdraví Zajištění volného pohybu zboží po EU Logický systém legislativy, pokrývající všechny aspekty výroby potravin a krmiv Zohlednění technického vývoje při posuzování bezpečnosti potravin Zohlednění technického a vědeckého vývoje Zohlednění národních specifik

3 Komunikace v potravinovém řetězci
Výrobci pesticidů, hnojiv a veterinárních léčiv Výrobci přídatných a pomocných látek Dopravní a logistické společnosti Výrobci zařízení Výrobci čistících a desinfekčních prostředků Výrobci obalů Dodavatelé služeb Produkce zem. plodin Producenti krmiv Primární produkce Kontrolní orgány Výrobci potravin Další zpracování Velkoobchod Maloobchod, stravování.. Spotřebitelé

4 Bezpečnost v potravinovém řetězci
Vnitřní trh EU Import ze 3. zemí Krmiva Veterinární léčiva Primární produkce Dodavatelé Obchodníci Jatka Zpracování masa Obchod Export do 3. zemí

5 SPOTŘEBITEL ODPOVĚDNOST BEZPEČNÉ POTRAVINY ZISK

6

7 Právo EU Primární Sekundární
Na základě primárního práva může EU vytvářet právo sekundární Zakládající smlouvy: ESUO, EHS, Euratom a EU Smlouvy mezi EU a třetími zeměmi Sekundární Nařízení Směrnice Rozhodnutí Doporučení

8 Závazné Závazné cíle Nezávazné

9 Právo v ČR Mezinárodní smlouvy - ratifikované
Primární a sekundární komunitární právo primární (zákonné) právní předpisy ústavní zákony - originální ostatní zákony - originální zákonná opatření senátu - originální sekundární (podzákonné) právní předpisy nařízení vlády - derivátní právní předpisy vydané ministerstvy resp. jinými správními orgány, orgány územní samosprávy - derivátní vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků - originální Platnost – den vyhlášení ve sbírce (zákonů, mezinárodních smluv) Účinnost – den od kdy jsou předpisy aplikované Potravinové právo podléhá notifikaci

10 Obecné potravinové právo (Nařízení 178/2002)
Potraviny živ. původu Krmiva Potraviny Nařízení 183/2004 Nařízení 852/2004 Nařízení 853/2004 Nařízení mikr. krit.* Guideline HACCP v některých provozovnách Nařízení 2073/2005 mikrobiologická kritéria Nařízení suroviny* Nařízení 2074/2005 prováděcí opatření 1881/2006 kontaminanty Nařízení 2075/2005 Trichinela Nařízení 2076/2005 přechodná období Národní předpisy * Připravuje se

11 Nařízení 178/2002 Základní definice – potravina, potravinářský podnik, krmivo, nebezpečí, riziko… Obecné právo Bezpečné potraviny a krmiva – předběžná opatrnost Analýza rizika Sledovatelnost Průhlednost – konzultace s veřejností Odpovědnost za potraviny EFSA – úřad pro potraviny RASFF – systém rychlého varování

12 Analýza Rizika – nový přístup
Legislativa definuje cíle nikoliv prostředky Postupy založené na analýze rizika Velký důraz kladen na odborné znalosti a schopnost konzultace!!! EFSA, Výbory pro bezpečnost potravin, vědecká pracoviště a univerzity Přístup kontrolních orgánů ke kontrole bezpečnosti Posuzování rizika – individuální přístup Byrokratická kontrola – (není ani podle čeho)

13 Povinnosti provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků
Kontroly Směrnice 41/2004 Potraviny živočišného původu Krmiva Potraviny Povinnosti provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků Nařízení 183/2005 Nařízení 852/2004 Nařízení 853/2004 Postupy pro kontroly Nařízení 854/2004 Nařízení 882/2004 Obecné potravinové právo (Nařízení 178/2002)

14 Struktura ostatních předpisů
Obecné Kontrola Označování Kontaminanty Hygiena Maso Barviva Sušené ovoce Maso Specifické k produktu Ryby Aromata Koření Ryby Mléko Mléko Mléko

15

16 Srovnání standardů a legislativy
Legislativa Povinné Právní status Vymahatelná Vznikají demokratickým principem Jejich působnost je omezena hranicemi Kontrolovány státními orgány Standardy „Nepovinné“ „Nemají právní status“ Nejsou vymahatelné Nevznikají demokratickým principem Neznají hranice států (mají mezinárodní platnost) Kontrolovány vlastníkem standardu

17 Privátní standardy – výroba potravin
GFSI – global food safety initiative (guide) Bezpečnost potravin není téma pro konkurenční boj, protože jakékoliv potenciální problémy ohrožují celý sektor. „Vyvinuto obchodními řetězci“ Klíčové priority GFSI: Zavést celosvětové postupy pro posuzování úrovně zajištění bezpečnosti potravin Vybudovat a zavést systém včasného varování Podporovat spolupráci mezi potravinářským sektorem (na světové úrovni) a národními a nadnárodními vládami a autoritami Komunikovat iniciativu všem zahrnutým stranám a zavést vzdělávání spotřebitelů Koordinovat formulaci a zavádění principů Správné distribuční praxe (Good retailing practice)

18 GFSI Akreditace podle ISO 45 000 Certifikace podle ISO 19 011
Audity třetí stranou BRC Technical Standard Velká Británie International Food Standard Německo – Francie Dutch HACCP Code EFSIS standard SQF

19 Základní požadavky norem
Prvky systému řízení jakosti Požadavky na prostředí provozu Požadavky na kontrolu výrobku Požadavky na kontrolu výrobního procesu Požadavky na personál Požadavky na systém kritických bodů (HACCP)

20 Vlastní standardy řetězců
Audity druhou stranou Mohou být zaměřené pouze na specifický problém (hygiena, alergeny, sledovatelnost) Tesco, Makro, Delvita… Další aktivity řetězců Specifikace Kontrola značení Kontrola výrobků

21 GlobalGAP Standard pro primární produkci Bezpečná produkce
Minimalizace dopadů na životní prostředí, omezení používání chemických látek Ochrana zdraví zaměstnanců a welfare zvířat

22 Základní struktura Všeobecné požadavky Integrované farmy
Produkce plodin Produkce zvířat Chov ryb v akvakulturách Množení rostlin Výroba krmných směsí

23

24 ISO, Codex Alimentarius
ISO – International organization for standardization Codex Alimentarius Commission

25 Normy ISO ISO 9001 Systémy managementu jakosti ISO Systémy managementu bezpečnosti potravin Další normy integrovaného systému řízení: ISO – systém environmentálního managementu ISO – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví

26 Koncept trvalého zlepšování ISO 22 000
Monitorování; nápravná opatření Ověřování Zlepšování Zavedení HACCP Plánování a realizace bezpečného produktu Příprava na analýzu nebezpečí Analýza nebezpečí Plánování a realizace bezpečného produktu Program nezbytných předpokladů

27 Codex Allimentarius FAO/WHO
Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami Jediný celosvětový standard pro potraviny Usnadňují obchodování s potravinami Technicky doplňují mezinárodní trh s potravinami

28 Kodexové normy - obecné
hygiena značení výrobků rezidua pesticidů a veterinárních léčiv inspekce dovozu a vývozu certifikační systémy metody pro odběr vzorků a provádění analýz potravinářských aditiv, kontaminantů výživy a potraviny pro speciální dietní účely

29 Kodexové normy – specifické
čerstvá, zmrazená a zpracovaná zelenina a ovoce ovocné šťávy cereální výrobky tuky a oleje ryby, maso cukr kakao a čokoládu mléko a mléčné výrobky

30

31 GMP/GHP Správné praxe pro sektory
Každý si musí správnou praxi dotvořit sám!!! Stále ve vývoji Podpora MZe Bezpečné potraviny HACCP Distribuční řetězec Plán kontrol Analýza rizika GHP

32 GHP/GMP v ČR Zmrazené potraviny Ovocné pomazánky a kompoty Těstoviny
Chleba a běžné pečivo Mléko a mléčné výrobky Drůbeží polotovary Výroba a zpracování vajec Minerální vody Cukrářské výrobky a těsta Těsta Nízko-kyselé a okyselené konzervy Jedlá sůl Zpracování ryb Krmné směsi Stravovací služby (SOCR ČR)


Stáhnout ppt "White paper on food safety"

Podobné prezentace


Reklamy Google