Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní rámec, regulovaná a neregulovaná sféra, systémy řízení jakosti, privátní standardy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní rámec, regulovaná a neregulovaná sféra, systémy řízení jakosti, privátní standardy."— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec, regulovaná a neregulovaná sféra, systémy řízení jakosti, privátní standardy

2 White paper on food safety  Maximální možná ochrana zdraví  Zajištění volného pohybu zboží po EU  Logický systém legislativy, pokrývající všechny aspekty výroby potravin a krmiv  Zohlednění technického vývoje při posuzování bezpečnosti potravin  Zohlednění technického a vědeckého vývoje  Zohlednění národních specifik

3 Komunikace v potravinovém řetězci Produkce zem. plodin Producenti krmiv Primární produkce Výrobci potravin Další zpracování Velkoobchod Maloobchod, stravování.. KontrolníorgányKontrolníorgány Spotřebitelé Výrobci pesticidů, hnojiv a veterinárních léčiv Výrobci přídatných a pomocných látek Dopravní a logistické společnosti Výrobci zařízení Výrobci čistících a desinfekčních prostředků Výrobci obalů Dodavatelé služeb

4 Bezpečnost v potravinovém řetězci Import ze 3. zemí Krmiva Veterinární léčiva Primární produkce Jatka Zpracování masa ObchodExport do 3. zemí Vnitřní trh EU Dodavatelé Obchodníci

5 Výrobcepotravin Kontrolní orgány Legislativa Kontrola odběrateli GMP/GHP/GAP Privátní standardy Mezinárodní standardy Kontrola dodavatelů ODPOVĚDNOST SPOTŘEBITEL BEZPEČNÉ POTRAVINY ZISK

6 Výrobcepotravin Kontrolní orgány orgány Legislativa Kontrola odběrateli GMP/GHP/GAP Privátní standardy Mezinárodní standardy Kontrola dodavatelů

7 Právo EU  Primární Na základě primárního práva může EU vytvářet právo sekundární Na základě primárního práva může EU vytvářet právo sekundární Zakládající smlouvy: ESUO, EHS, Euratom a EU Zakládající smlouvy: ESUO, EHS, Euratom a EU Smlouvy mezi EU a třetími zeměmi Smlouvy mezi EU a třetími zeměmi  Sekundární Nařízení Nařízení Směrnice Směrnice Rozhodnutí Rozhodnutí Doporučení Doporučení

8 Nařízení Rozhodnutí Směrnice Doporučení a stanoviska Evropské technické normy (EN) ZávaznéZávazné Závazné cíle NezávaznéNezávazné

9 Právo v ČR  Mezinárodní smlouvy - ratifikované  Primární a sekundární komunitární právo  primární (zákonné) právní předpisy ústavní zákony - originální ústavní zákony - originální ostatní zákony - originální ostatní zákony - originální zákonná opatření senátu - originální zákonná opatření senátu - originální  sekundární (podzákonné) právní předpisy nařízení vlády - derivátní nařízení vlády - derivátní právní předpisy vydané ministerstvy resp. jinými správními orgány, orgány územní samosprávy - derivátní právní předpisy vydané ministerstvy resp. jinými správními orgány, orgány územní samosprávy - derivátní vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků - originální vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků - originální  Platnost – den vyhlášení ve sbírce (zákonů, mezinárodních smluv)  Účinnost – den od kdy jsou předpisy aplikované  Potravinové právo podléhá notifikaci

10 Národní předpisy Obecné potravinové právo (Nařízení 178/2002) KrmivaPotraviny Potraviny živ. původu Nařízení 852/2004 Nařízení mikr. krit.* Nařízení 183/2004 Nařízení 2076/2005 přechodná období Nařízení 2075/2005 Trichinela Nařízení 853/2004 * Připravuje se Nařízení suroviny* Guideline HACCP v některých provozovnách Nařízení 2073/2005 mikrobiologická kritéria Nařízení 2074/2005 prováděcí opatření 1881/2006 kontaminanty

11 Nařízení 178/2002  Základní definice – potravina, potravinářský podnik, krmivo, nebezpečí, riziko…  Obecné právo Bezpečné potraviny a krmiva – předběžná opatrnost Bezpečné potraviny a krmiva – předběžná opatrnost Analýza rizika Analýza rizika Sledovatelnost Sledovatelnost Průhlednost – konzultace s veřejností Průhlednost – konzultace s veřejností  Odpovědnost za potraviny  EFSA – úřad pro potraviny  RASFF – systém rychlého varování

12 Analýza Rizika – nový přístup Legislativa definuje cíle nikoliv prostředky Postupy založené na analýze rizika Velký důraz kladen na odborné znalosti a schopnost konzultace!!! EFSA, Výbory pro bezpečnost potravin, vědecká pracoviště a univerzity Přístup kontrolních orgánů ke kontrole bezpečnosti Posuzování rizika – individuální přístup Byrokratická kontrola – (není ani podle čeho)

13 Kontroly Obecné potravinové právo (Nařízení 178/2002) Nařízení 882/2004 Nařízení 854/2004 Nařízení 183/2005 Nařízení 852/2004 Nařízení 853/2004 Směrnice 41/2004 Povinnosti provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků Postupy pro kontroly Krmiva Potraviny Potraviny živočišného původu

14 Struktura ostatních předpisů Specifické k produktu Obecné KontrolaOznačováníKontaminantyHygiena MasoBarvivaSušené ovoceMaso RybyAromataKořeníRyby MlékoMlékoMléko

15 Výrobcepotravin Kontrolní orgány Legislativa Kontrola odběrateli odběrateli GMP/GHP/GAPPrivátnístandardy Mezinárodní standardy Kontrola dodavatelů

16 Srovnání standardů a legislativy  Legislativa Povinné Povinné Právní status Právní status Vymahatelná Vymahatelná Vznikají demokratickým principem Vznikají demokratickým principem Jejich působnost je omezena hranicemi Jejich působnost je omezena hranicemi Kontrolovány státními orgány Kontrolovány státními orgány  Standardy „Nepovinné“ „Nemají právní status“ Nejsou vymahatelné Nevznikají demokratickým principem Neznají hranice států (mají mezinárodní platnost) Kontrolovány vlastníkem standardu

17 Privátní standardy – výroba potravin GFSI – global food safety initiative (guide) Bezpečnost potravin není téma pro konkurenční boj, protože jakékoliv potenciální problémy ohrožují celý sektor. „Vyvinuto obchodními řetězci“ Klíčové priority GFSI: 1.Zavést celosvětové postupy pro posuzování úrovně zajištění bezpečnosti potravin 2.Vybudovat a zavést systém včasného varování 3.Podporovat spolupráci mezi potravinářským sektorem (na světové úrovni) a národními a nadnárodními vládami a autoritami 4.Komunikovat iniciativu všem zahrnutým stranám a zavést vzdělávání spotřebitelů 5.Koordinovat formulaci a zavádění principů Správné distribuční praxe (Good retailing practice)

18 GFSI Akreditace podle ISO 45 000 Certifikace podle ISO 19 011 Audity třetí stranou BRC Technical Standard BRC Technical Standard Velká BritánieVelká Británie International Food Standard International Food Standard Německo – FrancieNěmecko – Francie Dutch HACCP Code Dutch HACCP Code EFSIS standard EFSIS standard SQF SQF

19 Základní požadavky norem  Prvky systému řízení jakosti  Požadavky na prostředí provozu  Požadavky na kontrolu výrobku  Požadavky na kontrolu výrobního procesu  Požadavky na personál  Požadavky na systém kritických bodů (HACCP)

20 Vlastní standardy řetězců  Audity druhou stranou  Mohou být zaměřené pouze na specifický problém (hygiena, alergeny, sledovatelnost)  Tesco, Makro, Delvita…  Další aktivity řetězců Specifikace Specifikace Kontrola značení Kontrola značení Kontrola výrobků Kontrola výrobků

21 GlobalGAP  Standard pro primární produkci Bezpečná produkce Bezpečná produkce Minimalizace dopadů na životní prostředí, omezení používání chemických látek Minimalizace dopadů na životní prostředí, omezení používání chemických látek Ochrana zdraví zaměstnanců a welfare zvířat Ochrana zdraví zaměstnanců a welfare zvířat

22 Základní struktura  Všeobecné požadavky  Integrované farmy Produkce plodin Produkce plodin Produkce zvířat Produkce zvířat Chov ryb v akvakulturách Chov ryb v akvakulturách  Množení rostlin  Výroba krmných směsí

23 Výrobcepotravin Kontrolní orgány Legislativa Kontrola odběrateli GMP/GHP/GAP Privátní standardy Mezinárodnístandardy Kontrola dodavatelů dodavatelů

24 ISO, Codex Alimentarius  ISO – International organization for standardization  Codex Alimentarius Commission

25 Normy ISO  ISO 9001 Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti  ISO 22 000 Systémy managementu bezpečnosti potravin Systémy managementu bezpečnosti potravin  Další normy integrovaného systému řízení: ISO 14 001 – systém environmentálního managementu ISO 14 001 – systém environmentálního managementu ISO 18 001 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví ISO 18 001 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví

26 Koncept trvalého zlepšování ISO 22 000 Plánování a realizace bezpečného produktu Příprava na analýzu nebezpečí Analýza nebezpečí Plánování a realizace bezpečného produktu HACCP Program nezbytných předpokladů Zavedení Ověřování Monitorování; nápravná opatření Zlepšování

27 Codex Allimentarius  FAO/WHO  Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami  Jediný celosvětový standard pro potraviny  Usnadňují obchodování s potravinami  Technicky doplňují mezinárodní trh s potravinami

28 Kodexové normy - obecné  Obecné- hygiena hygiena značení výrobků značení výrobků rezidua pesticidů a veterinárních léčiv rezidua pesticidů a veterinárních léčiv inspekce dovozu a vývozu inspekce dovozu a vývozu certifikační systémy certifikační systémy metody pro odběr vzorků a provádění analýz potravinářských aditiv, kontaminantů metody pro odběr vzorků a provádění analýz potravinářských aditiv, kontaminantů výživy a potraviny pro speciální dietní účely výživy a potraviny pro speciální dietní účely

29 Kodexové normy – specifické  čerstvá, zmrazená a zpracovaná zelenina a ovoce  ovocné šťávy  cereální výrobky  tuky a oleje  ryby, maso  cukr  kakao a čokoládu  mléko a mléčné výrobky  …

30 Výrobcepotravin Kontrolní orgány Legislativa Kontrola odběrateli GMP/GHP/GAP Privátní standardy Mezinárodní standardy Kontrola dodavatelů

31 GMP/GHP  Správné praxe pro sektory  Každý si musí správnou praxi dotvořit sám!!!  Stále ve vývoji  Podpora MZe HACCP GHP Plán kontrol Distribuční řetězec Bezpečné potraviny Analýza rizika

32 GHP/GMP v ČR  Zmrazené potraviny  Ovocné pomazánky a kompoty  Těstoviny  Chleba a běžné pečivo  Mléko a mléčné výrobky  Drůbeží polotovary  Výroba a zpracování vajec  Minerální vody  Cukrářské výrobky a těsta  Těsta  Nízko-kyselé a okyselené konzervy  Jedlá sůl  Zpracování ryb  Krmné směsi  Stravovací služby (SOCR ČR)


Stáhnout ppt "Legislativní rámec, regulovaná a neregulovaná sféra, systémy řízení jakosti, privátní standardy."

Podobné prezentace


Reklamy Google