Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE"— Transkript prezentace:

1 SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

2 AGRÁRNÍ POLITIKA ZAJIŠTENÍ POTRAVIN (A KRMIV) BEZPEČNOST
SLEDOVATELNOST RESPEKTOVÁNÍ SPOTŘEBITELE UDRŽITELNÝ ROZVOJ OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3 SYSTÉMY HOSPODAŘENÍ KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
ROZHODUJÍCÍ SYSTÉM HOSPODAŘENÍ 80 – 90 % TLAK NA DODRŽOVÁNÍ SPRÁVNÉ PRAXE GAP EKOLOGICKÉ PRVKY ALTERNATIVNÍ HOSPODAŘENÍ BIOPRODUKCE INTEGROVANÉ SYSTÉMY

4 POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ
CODEX ALIMENTARIUS STANDARDY PRODUKTŮ DOPORUČENÉ POSTUPY SPRÁVNÉ PRAXE ZÁKONNÉ POŽADAVKY SYSTÉMY DOTACÍ CERTIFIKACE PODLE STANDARDŮ A SYSTÉMŮ STÁTNÍ DOZOROVÉ OGRÁNY

5 mezinárodní standard pro správnou zemědělskou praxi (vznik 1997)
GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. ( ) mezinárodní standard pro správnou zemědělskou praxi (vznik 1997)

6 Společná iniciativa producentů a obchodníků :
GLOBALG.A.P Společná iniciativa producentů a obchodníků : vytvořit praktickou příručku pro správnou zemědělskou praxi (GAP) zavést všeobecně uznávaný standard nabídnout možnost certifikace ➙ dobrovolný soukromý mezinárodní standard pro zemědělskou produkci GLOBALG.A.P.

7 Globální partnerství pro bezpečné a udržitelné zemědělství
GLOBALG.A.P Globální partnerství pro bezpečné a udržitelné zemědělství snížení rizik v primární produkci posílení důvěry spotřebitelů v kvalitu a bezpečnost potravin minimalizace negativních dopadů zemědělské produkce na životní prostředí zajištění zdraví a pohody chovaných zvířat i pracovníků v zemědělství

8 Společné cíle a výhody: otevřený nediskriminační přístup pro všechny
GLOBALG.A.P Společné cíle a výhody: otevřený nediskriminační přístup pro všechny podpora rozvoje postupů správné praxe včasná identifikace problémů bezpečnosti a kvality objektivní nástroj pro transparentní a systematické posuzování správné praxe omezení mnohočetných auditů a navyšování požadavků odběrateli

9 Co je GLOBALGAP: ISO GLOBALGAP ISO 22000 HACCP GMP, GHP, GDP, GAP

10 značka používaná pouze v obchodním styku, nikoliv v maloobchodě
GLOBALG.A.P Co je GLOBALGAP: soubor normativních dokumentů pro GAP – pro produkci a posklizňové zpracování na farmě značka používaná pouze v obchodním styku, nikoliv v maloobchodě soukromý standard - sdružení GLOBALGAP FoodPlus (Kolín n.R.) – správa a řízení EHI Retail Institut

11 členové – obchodníci (35) a producenti (150)
GLOBALG.A.P Kdo je GLOBALGAP: členové – obchodníci (35) a producenti (150) přidružení členové – dodavatelé přípravků a služeb (120)

12 GLOBALG.A.P Kdo je GLOBALGAP:

13 GLOBALG.A.P Kdo je GLOBALGAP:

14 Implementace standardu: počet zemí
GLOBALG.A.P Implementace standardu: počet zemí

15 Implementace standardu: počet producentů
GLOBALG.A.P Implementace standardu: počet producentů

16 Současnost: GLOBALGAP
STRUKTURA NORMY jeden dokument Integrované zajištění farem (IFA) modulová struktura

17 Integrované zajištění farem koncipováno pro konvenční zemědělství
GLOBALG.A.P Integrované zajištění farem koncipováno pro konvenční zemědělství zdůrazněny prvky integrované ochrany důraz na bezpečnost potravin: postupy založené na analýze rizik nová místa, rezidua, bezpečnost práce,..

18 vedení záznamů a interní hodnocení
GLOBALG.A.P Všechny farmy vedení záznamů a interní hodnocení historie umístění a management stanoviště zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky pracovníků školení management odpadů a znečištění ochrana životního prostředí stížnosti sledovatelnost a stahování z trhu

19 používání a skladování hnojiv závlahy
GLOBALG.A.P 2. Rostlinná produkce odrůdy, osivo, sadba půdní management používání a skladování hnojiv závlahy přípravky na ochranu rostlin, analýza reziduí sklizeň, osobní a pracovní hygiena sklady, posklizňové manipulace, doprava

20 umístění, kontrola škůdců, vybavení bezpečnost práce
GLOBALG.A.P 3. Živočišná produkce umístění, kontrola škůdců, vybavení bezpečnost práce původ a identifikace zvířat, sledovatelnost ustájení, krmení a napájení zdraví zvířat, léčiva, nákazy hygiena provozu zacházení se zvířaty expedice a přeprava zvířat

21 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
PRODUKCE BIOPOTRAVIN

22 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
metody šetrné k životnímu prostředí kvalita a struktura půdy, čistota vod snaha o celkovou harmonii agroekosystému podpora biodiverzity upřednostnění obnovitelných zdrojů energie recyklace surovin , uzavřené systémy

23 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
limitované použití syntetických přípravků v péči o kvalitu půdy při kontrole plevelů, škůdců a chorob v chovu hospodářských zvířat důraz na pohodu zvířat

24 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
zákonné podmínky pro ekologické hospodaření zákon 242/2000 Sb. (v platném znění) nařízení Rady 2092/91, nařízení Rady číslo 834/2007 (od 2009)

25 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
přechodné období pro zahájení ekoprodukce 2 roky pro ornou půdu, pastviny, chov ryb 3 roky pro sady, vinice úřední kontrola a certifikace

26 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
počet ekofarem (2007) 1200 výměra obhospodařované půdy ha ~ 7,4 % z toho orná půda travní porosty sady, vinice počet výrobců biopotravin

27 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

28 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

29 INTEGROVANÉ HOSPODAŘENÍ
ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření pro produkci a kvalitu produktů minimalizace obsahu cizorodých látek – kvalifikovaný přístup při používání chemických přípravků výběr vhodných stanovišť odrůd technologických postupů

30 INTEGROVANÉ HOSPODAŘENÍ
dobrovolný závazek pěstitelů interní kontroly v rámci Svazů

31


Stáhnout ppt "SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google