Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE. AGRÁRNÍ POLITIKA ZAJIŠTENÍ POTRAVIN (A KRMIV) BEZPEČNOST SLEDOVATELNOST RESPEKTOVÁNÍ SPOTŘEBITELE UDRŽITELNÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE. AGRÁRNÍ POLITIKA ZAJIŠTENÍ POTRAVIN (A KRMIV) BEZPEČNOST SLEDOVATELNOST RESPEKTOVÁNÍ SPOTŘEBITELE UDRŽITELNÝ."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

2 AGRÁRNÍ POLITIKA ZAJIŠTENÍ POTRAVIN (A KRMIV) BEZPEČNOST SLEDOVATELNOST RESPEKTOVÁNÍ SPOTŘEBITELE UDRŽITELNÝ ROZVOJ OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3 SYSTÉMY HOSPODAŘENÍ KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ ROZHODUJÍCÍ SYSTÉM HOSPODAŘENÍ 80 – 90 % TLAK NA DODRŽOVÁNÍ SPRÁVNÉ PRAXE GAP EKOLOGICKÉ PRVKY ALTERNATIVNÍ HOSPODAŘENÍ BIOPRODUKCE INTEGROVANÉ SYSTÉMY

4 POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ CODEX ALIMENTARIUS STANDARDY PRODUKTŮ DOPORUČENÉ POSTUPY SPRÁVNÉ PRAXE ZÁKONNÉ POŽADAVKY SYSTÉMY DOTACÍ CERTIFIKACE PODLE STANDARDŮ A SYSTÉMŮ STÁTNÍ DOZOROVÉ OGRÁNY

5 mezinárodní standard pro správnou zemědělskou praxi (vznik 1997) GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. ( )

6 GLOBALG.A.P Společná iniciativa producentů a obchodníků : vytvořit praktickou příručku pro správnou zemědělskou praxi (GAP) zavést všeobecně uznávaný standard nabídnout možnost certifikace ➙ dobrovolný soukromý mezinárodní standard pro zemědělskou produkci GLOBALG.A.P.

7 GLOBALG.A.P Globální partnerství pro bezpečné a udržitelné zemědělství snížení rizik v primární produkci posílení důvěry spotřebitelů v kvalitu a bezpečnost potravin minimalizace negativních dopadů zemědělské produkce na životní prostředí zajištění zdraví a pohody chovaných zvířat i pracovníků v zemědělství

8 GLOBALG.A.P Společné cíle a výhody: otevřený nediskriminační přístup pro všechny podpora rozvoje postupů správné praxe včasná identifikace problémů bezpečnosti a kvality objektivní nástroj pro transparentní a systematické posuzování správné praxe omezení mnohočetných auditů a navyšování požadavků odběrateli

9 GMP, GHP, GDP, GAP HACCP ISO ISO 22000 GLOBALGAP Co je GLOBALGAP :

10 GLOBALG.A.P Co je GLOBALGAP: soubor normativních dokumentů pro GAP – pro produkci a posklizňové zpracování na farmě značka používaná pouze v obchodním styku, nikoliv v maloobchodě soukromý standard - sdružení GLOBALGAP FoodPlus (Kolín n.R.) – správa a řízení EHI Retail Institut

11 GLOBALG.A.P Kdo je GLOBALGAP: členové – obchodníci (35) a producenti (150) přidružení členové – dodavatelé přípravků a služeb (120)

12 GLOBALG.A.P Kdo je GLOBALGAP:

13 GLOBALG.A.P Kdo je GLOBALGAP:

14 GLOBALG.A.P Implementace standardu: počet zemí

15 GLOBALG.A.P Implementace standardu: počet producentů

16 GLOBALG.A.P Současnost: GLOBALGAP STRUKTURA NORMY jeden dokument Integrované zajištění farem (IFA) modulová struktura

17 GLOBALG.A.P Integrované zajištění farem koncipováno pro konvenční zemědělství zdůrazněny prvky integrované ochrany důraz na bezpečnost potravin: postupy založené na analýze rizik nová místa, rezidua, bezpečnost práce,..

18 GLOBALG.A.P 1.Všechny farmy vedení záznamů a interní hodnocení historie umístění a management stanoviště zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky pracovníků školení management odpadů a znečištění ochrana životního prostředí stížnosti sledovatelnost a stahování z trhu

19 GLOBALG.A.P 2. Rostlinná produkce odrůdy, osivo, sadba půdní management používání a skladování hnojiv závlahy přípravky na ochranu rostlin, analýza reziduí sklizeň, osobní a pracovní hygiena sklady, posklizňové manipulace, doprava

20 GLOBALG.A.P 3. Živočišná produkce umístění, kontrola škůdců, vybavení bezpečnost práce původ a identifikace zvířat, sledovatelnost ustájení, krmení a napájení zdraví zvířat, léčiva, nákazy hygiena provozu zacházení se zvířaty expedice a přeprava zvířat

21 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ PRODUKCE BIOPOTRAVIN

22 metody šetrné k životnímu prostředí kvalita a struktura půdy, čistota vod snaha o celkovou harmonii agroekosystému podpora biodiverzity upřednostnění obnovitelných zdrojů energie recyklace surovin, uzavřené systémy EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

23 limitované použití syntetických přípravků v péči o kvalitu půdy při kontrole plevelů, škůdců a chorob v chovu hospodářských zvířat důraz na pohodu zvířat EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

24 zákonné podmínky pro ekologické hospodaření zákon 242/2000 Sb. (v platném znění) nařízení Rady 2092/91, nařízení Rady číslo 834/2007 (od 2009) EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

25 přechodné období pro zahájení ekoprodukce 2 roky pro ornou půdu, pastviny, chov ryb 3 roky pro sady, vinice úřední kontrola a certifikace EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

26 počet ekofarem (2007)1200 výměra obhospodařované půdy 315 000 ha ~ 7,4 % z toho orná půda 30 600 travní porosty260 000 sady, vinice 1 600 počet výrobců biopotravin 178 EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

27

28

29 ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření pro produkci a kvalitu produktů minimalizace obsahu cizorodých látek – kvalifikovaný přístup při používání chemických přípravků výběr vhodných stanovišť odrůd technologických postupů INTEGROVANÉ HOSPODAŘENÍ

30 dobrovolný závazek pěstitelů interní kontroly v rámci Svazů INTEGROVANÉ HOSPODAŘENÍ

31


Stáhnout ppt "SYSTÉMY A CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE. AGRÁRNÍ POLITIKA ZAJIŠTENÍ POTRAVIN (A KRMIV) BEZPEČNOST SLEDOVATELNOST RESPEKTOVÁNÍ SPOTŘEBITELE UDRŽITELNÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google