Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rostlinná produkce obsah přednášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rostlinná produkce obsah přednášky"— Transkript prezentace:

1 Rostlinná produkce obsah přednášky
charakteristika rostlinné produkce rozdělení plodin dle poskytovaných produktů spotřeba potravin - změny půdní fond a jeho využívání pěstební systémy

2 Zemědělství zabezpečení kvalitních potravin % rostlinné produkce pro výživu lidí produkce krmiv a steliv pro ŽV (většina RP) suroviny pro průmysl tvorba, údržba a ochrana krajiny sociální a osídlovací funkce pro venkov

3 Odvětví zemědělství Rostlinná produkce - pěstování kulturních rostlin (polní plodiny, zelinářství, ovocnictví …..) Živočišná produkce - chov hospodářských zvířat (též chovy lovné zvěře, rybářství, včelařství Spojitost odvětví Specializované obory (šlechtění, semenářství, plemenářství aj.)

4 Rostlinná produkce - charakteristika
základem je biologický charakter produkčních procesů vazba na půdu - základní výrobní prostředek, jehož kvalita se při vědecky podloženém hospodaření může zlepšovat vliv podnebí a počasí (vliv ročníku) - kolísání výnosů (potřeba vytváření rezerv) delší výrobní cyklus sezónnost

5

6

7 Světové trendy Růst světové populace se zpomaluje (přesto roční přírůstek o 1,2 % (85 - 90 milionů osob). Silný ekonomický růst v rozvojových oblastech – stoupající nároky na světový obchod potravinami. Změny spotřebitelských zvyklostí v rozvojových zemích. Úbytek zemědělské půdy ve světovém měřítku, relativní i absolutní. Úbytek přirozených zdrojů lidské výživy – ryby. Setrvalý pokles dynamiky růstu hektarových výnosů. Zvyšování frekvence okrajových meteorologických situací a anomálií (většina produkce potravin v zemích mírného pásu závisí na stabilitě klimatu). (Tuček, VÚZE, 1999)

8

9

10

11

12

13 Výnosy polních plodin t/ha (2002)

14 Sklizňová plocha (1000 ha) a výnosy (t/ha) - 2002

15 Změny v osevu hlavních plodin v ČR

16 Změny v osevu hlavních plodin v ČR

17 Aplikace minerálních hnojiv v ČR (kg č.ž.ha-1z.p.)

18

19 Pěstební systémy

20

21 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Naplňuje současné potřeby společnosti i potřeby generací příštích Zemědělství - setrvalý rozvoj (sustainable agriculture) zamezit další degradaci půdy zamezit znečišťování vody účinněji využívat energii omezit podíl na znečištění životního prostředí (odpady) využívání genetických zdrojů potravinová jistota a kvalita produkce zachování přírodních ekosystémů v krajině

22 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Stockholmská konference spojených národů o lidském životním prostředí 1972 “MEZE RůSTU” D.H.Meadows - zastavit hospodářský růst 1987 “NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST” zpráva světové komise pro životní prostředí konference spojených národů o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro) konference k životnímu prostředí (Kapské město)

23 INTEGROVANÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN
Zásady: Struktura - dle přírodních a hospodářských podmínek Druhová skladba - pestrost plodin (plodiny zlepšující) Odrůdy - větší zastoupení, odolnost a rezistence Osivo - semenářská a biologická kvalita Příprava půdy - šetrná, omezení eroze Hnojení - organická hnojiva, hnojiva průmyslová bilančně a dle rozborů rostlin a půdy Založení porostu - kvalita (termín, struktura porostu) Ochrana porostu - principy integrované ochrany rostlin Kontrolní systémy - tvorba výnosových prvků, korekční zásahy dle skutečného výskytu a prahu škodlivosti redukujících faktorů) Jakost produkce Ekonomika - bilance nákladů na jednotku produkce !!!

24 Hospodaření na půdě v ekologickém zemědělství
Zákon 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství Druhová a odrůdová rajonizace k podmínkám prostředí Osevní postup Rovnováha: úrodnost a intenzita Snižování populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin Zajištění živin pro rostliny a minimalizace ztrát Zelené hnojení, podsevy, meziplodiny Obsah organické hmoty v půdě Odolnost k chorobám a škůdcům Rozmnožovací materiál Certifikovaný z ekologicky vedených ploch Farmářský jen se zárukou kvality

25 Hnojení – co nejuzavřenější koloběh živin
Co nepochází z ekologického systému = konvenční Statková hnojiva z konvečních podmínek musí být , kompostována nebo fermentována Doba aplikace a zapravení do půdy Doplňkové hnojení – minerální hnojiva (povolená) Zákaz: komunální odpad a kaly, z klecových chovů drůbeže, hnojení na zamrzlou půdu hnojit nad 150 N/ha v organických hnojivech spalování slámy Škodlivé organizmy Regulace pod práh škodlivosti Preventivní opatření jsou základem

26 Precizní zemědělství Princip: optimalizace vstupů do rostlinné produkce Výnosová mapa * informace o pozemku * informace o porostu Stanovištní podmínky: zásoba živin, pH, utužení půdy, výskyt chorob a škůdců, stav porostu * informace o výnosu (poskytuje sklízecí mlátička) Systém GPS (družicová navigace) Tvorba aplikačních map (např. hnojení, pesticidy)


Stáhnout ppt "Rostlinná produkce obsah přednášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google