Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rostlinná produkce obsah přednášky  charakteristika rostlinné produkce  rozdělení plodin dle poskytovaných produktů  spotřeba potravin - změny  půdní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rostlinná produkce obsah přednášky  charakteristika rostlinné produkce  rozdělení plodin dle poskytovaných produktů  spotřeba potravin - změny  půdní."— Transkript prezentace:

1 Rostlinná produkce obsah přednášky  charakteristika rostlinné produkce  rozdělení plodin dle poskytovaných produktů  spotřeba potravin - změny  půdní fond a jeho využívání  pěstební systémy

2 Zemědělství  zabezpečení kvalitních potravin - 25 % rostlinné produkce pro výživu lidí  produkce krmiv a steliv pro ŽV (většina RP)  suroviny pro průmysl  tvorba, údržba a ochrana krajiny  sociální a osídlovací funkce pro venkov

3 Odvětví zemědělství Rostlinná produkce - pěstování kulturních rostlin (polní plodiny, zelinářství, ovocnictví …..) Živočišná produkce - chov hospodářských zvířat (též chovy lovné zvěře, rybářství, včelařství Spojitost odvětví Specializované obory (šlechtění, semenářství, plemenářství aj.)

4 Rostlinná produkce - charakteristika základem je biologický charakter produkčních procesů  vazba na půdu - základní výrobní prostředek, jehož kvalita se při vědecky podloženém hospodaření může zlepšovat  vliv podnebí a počasí (vliv ročníku) - kolísání výnosů (potřeba vytváření rezerv)  delší výrobní cyklus  sezónnost

5

6

7 Světové trendy  Růst světové populace se zpomaluje (přesto roční přírůstek o 1,2 % (85 - 90 milionů osob).  Silný ekonomický růst v rozvojových oblastech – stoupající nároky na světový obchod potravinami.  Změny spotřebitelských zvyklostí v rozvojových zemích.  Úbytek zemědělské půdy ve světovém měřítku, relativní i absolutní.  Úbytek přirozených zdrojů lidské výživy – ryby.  Setrvalý pokles dynamiky růstu hektarových výnosů.  Zvyšování frekvence okrajových meteorologických situací a anomálií (většina produkce potravin v zemích mírného pásu závisí na stabilitě klimatu). (Tuček, VÚZE, 1999)

8

9

10

11

12

13 Výnosy polních plodin t/ha (2002)

14 Sklizňová plocha (1000 ha) a výnosy (t/ha) - 2002

15 Změny v osevu hlavních plodin v ČR

16

17 Aplikace minerálních hnojiv v ČR (kg č.ž.ha -1 z.p.)

18

19 Pěstební systémy

20

21 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Naplňuje současné potřeby společnosti i potřeby generací příštích Zemědělství - setrvalý rozvoj (sustainable agriculture) zamezit další degradaci půdy zamezit znečišťování vody účinněji využívat energii omezit podíl na znečištění životního prostředí (odpady) využívání genetických zdrojů potravinová jistota a kvalita produkce zachování přírodních ekosystémů v krajině

22 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 1972 - Stockholmská konference spojených národů o lidském životním prostředí 1972 “MEZE RůSTU” D.H.Meadows - zastavit hospodářský růst 1987 “NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST” - zpráva světové komise pro životní prostředí 1992 - konference spojených národů o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro) 2002 - konference k životnímu prostředí (Kapské město)

23 INTEGROVANÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Zásady:  Struktura - dle přírodních a hospodářských podmínek  Druhová skladba - pestrost plodin (plodiny zlepšující)  Odrůdy - větší zastoupení, odolnost a rezistence  Osivo - semenářská a biologická kvalita  Příprava půdy - šetrná, omezení eroze  Hnojení - organická hnojiva, hnojiva průmyslová bilančně a dle rozborů rostlin a půdy  Založení porostu - kvalita (termín, struktura porostu)  Ochrana porostu - principy integrované ochrany rostlin  Kontrolní systémy - tvorba výnosových prvků, korekční zásahy dle skutečného výskytu a prahu škodlivosti redukujících faktorů)  Jakost produkce  Ekonomika - bilance nákladů na jednotku produkce !!!

24 Hospodaření na půdě v ekologickém zemědělství Zákon 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství Druhová a odrůdová rajonizace k podmínkám prostředí Osevní postup Rovnováha: úrodnost a intenzita Snižování populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin Zajištění živin pro rostliny a minimalizace ztrát Zelené hnojení, podsevy, meziplodiny Obsah organické hmoty v půdě Odolnost k chorobám a škůdcům Rozmnožovací materiál Certifikovaný z ekologicky vedených ploch Farmářský jen se zárukou kvality

25 Hnojení – co nejuzavřenější koloběh živin Co nepochází z ekologického systému = konvenční Statková hnojiva z konvečních podmínek musí být, kompostována nebo fermentována Doba aplikace a zapravení do půdy Doplňkové hnojení – minerální hnojiva (povolená)  Zákaz: komunální odpad a kaly, z klecových chovů drůbeže, hnojení na zamrzlou půdu hnojit nad 150 N/ha v organických hnojivech spalování slámy Škodlivé organizmy Regulace pod práh škodlivosti Preventivní opatření jsou základem

26 Precizní zemědělství Princip: optimalizace vstupů do rostlinné produkce  Výnosová mapa * informace o pozemku * informace o porostu Stanovištní podmínky: zásoba živin, pH, utužení půdy, výskyt chorob a škůdců, stav porostu * informace o výnosu (poskytuje sklízecí mlátička) Systém GPS (družicová navigace)  Tvorba aplikačních map (např. hnojení, pesticidy)


Stáhnout ppt "Rostlinná produkce obsah přednášky  charakteristika rostlinné produkce  rozdělení plodin dle poskytovaných produktů  spotřeba potravin - změny  půdní."

Podobné prezentace


Reklamy Google