Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská produkce 1. Magisterský studijní program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská produkce 1. Magisterský studijní program."— Transkript prezentace:

1 Zemědělská produkce 1. Magisterský studijní program

2 Význam předmětu Předmět seznamuje posluchače : se základy a rozsahem rostlinné produkce se základy a rozsahem rostlinné produkce se zásadami pěstování rostlin a využitím se zásadami pěstování rostlin a využitím produktů produktů Předmět připravuje posluchače : pro zvládnutí dalších disciplín, zejména Výživy hospodářských zvířat pro zvládnutí dalších disciplín, zejména Výživy hospodářských zvířat

3 Náplň předmětu význam a charakteristika zemědělské činnosti, způsoby hospodaření význam a charakteristika zemědělské činnosti, způsoby hospodaření půda, půdní fond - struktura, kvalita, ochrana půda, půdní fond - struktura, kvalita, ochrana obecné zásady pěstování rostlin, výživa a hnojení, ochrana před škodlivými činiteli obecné zásady pěstování rostlin, výživa a hnojení, ochrana před škodlivými činiteli pěstování kulturních plodin, tvorba a udržování trvalých travních porostů pěstování kulturních plodin, tvorba a udržování trvalých travních porostů užitkové směry jednotlivých plodin a hodnocení jejich jakosti užitkové směry jednotlivých plodin a hodnocení jejich jakosti

4 Podklady pro studium přednášky a praktická cvičení přednášky a praktická cvičení skripta a další učební materiály: skripta a další učební materiály: Stratil, J. : Encyklopedie zemědělství (VFU Brno) Stratil, J. : Encyklopedie zemědělství (VFU Brno) Šnobl, J. a kol. : Základy rostlinné produkce (ČZU Šnobl, J. a kol. : Základy rostlinné produkce (ČZU Praha) Praha) Kostelanský F. a kol.: Obecná produkce rostlinná Kostelanský F. a kol.: Obecná produkce rostlinná (MZLU Brno) (MZLU Brno) www.mendelu.cz/af  výukové materiály www.mendelu.cz/af  výukové materiály další materiály : další materiály : www.agronavigator.cz www.agronavigator.cz www.mze.cz www.mze.cz

5 Obsah 1. přednášky Význam zemědělství pro člověka a společnost Význam zemědělství pro člověka a společnost Hlavní charakteristiky zemědělství Hlavní charakteristiky zemědělství Soustavy hospodaření s způsoby (směry) hospodaření v zemědělství - konvenční, integrované, alternativní Soustavy hospodaření s způsoby (směry) hospodaření v zemědělství - konvenční, integrované, alternativní Charakteristika českého zemědělství, zemědělský půdní fond Charakteristika českého zemědělství, zemědělský půdní fond

6 Význam zemědělské činnosti zabezpečení výroby potravin zabezpečení výroby potravin dostatek kvalitních krmiv a steliva dostatek kvalitních krmiv a steliva suroviny pro zpracovatelský průmysl suroviny pro zpracovatelský průmysl tvorba a ochrana krajiny tvorba a ochrana krajiny sociální a osídlovací funkce sociální a osídlovací funkce

7 Zemědělství Základní složky rostlinná živočišná produkce produkce (pěstování polních plodin) (chovy zvířat) odvětví, obory a zaměření produkce

8 Charakteristika rostlinné produkce vázanost na půdu vázanost na půdu biologický charakter produkčních procesů biologický charakter produkčních procesů sezónnost sezónnost vliv ročníku, výkyvy sklizní vliv ročníku, výkyvy sklizní

9 Využití rostlinné produkce pro lidskou výživu (asi 25%) pro lidskou výživu (asi 25%) velká část jako krmiva a stelivo velká část jako krmiva a stelivo menší část jako suroviny pro průmysl menší část jako suroviny pro průmysl zbytek (10 - 25%) jako biomasa pro organické hnojení zbytek (10 - 25%) jako biomasa pro organické hnojení

10 Agroekosystém zemědělská produkce probíhá v agroekosystému – forma ekosystému zemědělská produkce probíhá v agroekosystému – forma ekosystému agroekosystém je ucelená soustava vzájemných účinků mezi všemi organizmy a prostředím, které člověkem upraveno agroekosystém je ucelená soustava vzájemných účinků mezi všemi organizmy a prostředím, které člověkem upraveno jsou to pole s pěstovanou plodinou, louky, pastviny, sady, chmelnice, vinice atd. jsou to pole s pěstovanou plodinou, louky, pastviny, sady, chmelnice, vinice atd. znalosti požadavků jednotlivých organizmů a vzájemných vztahů jsou pro optimální využití zemědělské krajiny nutné znalosti požadavků jednotlivých organizmů a vzájemných vztahů jsou pro optimální využití zemědělské krajiny nutné

11 Soustavy hospodaření – zemědělské systémy primitivní pojetí : primitivní pojetí : - soustavy žďárové, úhorové - soustavy žďárové, úhorové - soustavy střídání plodin - soustavy střídání plodin anglické osevní postupy anglické osevní postupy humusová teorie humusová teorie minerální teorie minerální teorie

12 Zemědělsko - průmyslové systémy s pecializace a koncentrace, použití hnojiv, pesticidů, technika, nových druhů a odrůd s pecializace a koncentrace, použití hnojiv, pesticidů, technika, nových druhů a odrůd Negativní důsledky : Negativní důsledky : kácení a devastace lesů kácení a devastace lesů jednostranné vyčerpání půdy (monokultury) jednostranné vyčerpání půdy (monokultury) eroze a destrukce krajiny eroze a destrukce krajiny vstup agrochemikálií - nebezpečí reziduí v vstup agrochemikálií - nebezpečí reziduí v půdě, vodě, krmivech a potravinách půdě, vodě, krmivech a potravinách následky používání těžké mechanizace následky používání těžké mechanizace zhoršení vztahu člověka k půdě a přírodě zhoršení vztahu člověka k půdě a přírodě

13 Způsoby hospodaření konvenční způsob konvenční způsob alternativní zemědělství – ekologické alternativní zemědělství – ekologické integrované zemědělství integrované zemědělství

14 Konvenční zemědělství je agrosystém charakteristický používáním průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů vedený za účelem maximálních a ekonomicky nejvýhodnějších výnosů je agrosystém charakteristický používáním průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů vedený za účelem maximálních a ekonomicky nejvýhodnějších výnosů ekonomické faktory převládají nad ekologickými ekonomické faktory převládají nad ekologickými

15 Alternativní zemědělství je souhrnný název pro zemědělské metody, které jsou šetrnější k životnímu prostředí je souhrnný název pro zemědělské metody, které jsou šetrnější k životnímu prostředí hlavní metody alternativního zemědělství : hlavní metody alternativního zemědělství : - ekologické zemědělství - ekologické zemědělství - organické zemědělství - organické zemědělství - organicko - biologické zemědělství - organicko - biologické zemědělství - biologické zemědělství - biologické zemědělství - biodynamické zemědělství - biodynamické zemědělství - setrvalé zemědělství aj. formy - setrvalé zemědělství aj. formy

16 Ekologické zemědělství je biologicky a ekologicky vyvážený agrosystém trvalého charakteru je biologicky a ekologicky vyvážený agrosystém trvalého charakteru je zakázáno používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů je zakázáno používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů je snaha o využívání lokálních a obnovitelných přírodních zdrojů je snaha o využívání lokálních a obnovitelných přírodních zdrojů

17 Porovnání konvenčního a ekologického zemědělství Konvenční priorita - kvantita priorita - kvantita přednost má ekonomická rentabilita přednost má ekonomická rentabilita značná specializace značná specializace jednoduchý osevní postup jednoduchý osevní postup používání anorganických - snadno rozpustných hnojiv používání anorganických - snadno rozpustných hnojiv aplikace agrochemikálií, biocidů, regulátorů a pod. aplikace agrochemikálií, biocidů, regulátorů a pod. Ekologické priorita - kvalita priorita - kvalita přednost má biologicko- ekologická rovnováha přednost má biologicko- ekologická rovnováha mnohostranná produkce mnohostranná produkce pestrý osevní postup pestrý osevní postup používání organických, nesnadno rozpustných hnojiv používání organických, nesnadno rozpustných hnojiv využití samoregulace proti výskytu škodlivých činitelů využití samoregulace proti výskytu škodlivých činitelů

18 Současný stav ekologického zemědělství v ČR asi 1 140 farem, hospodaří na asi 7,4% ZP v ČR asi 1 140 farem, hospodaří na asi 7,4% ZP hospodaření je náročnější, produkce je o 10 - 40% nižší hospodaření je náročnější, produkce je o 10 - 40% nižší legislativní vymezení pravidel hospodaření i produkce bioproduktů (zákon č. 242/2000 Sb., vyhl. 16/2006 Sb., nařízení Rady 2092/91) legislativní vymezení pravidel hospodaření i produkce bioproduktů (zákon č. 242/2000 Sb., vyhl. 16/2006 Sb., nařízení Rady 2092/91) bioprodukt - hlavně obiloviny, ovoce, zelenina, bylinné čaje bioprodukt - hlavně obiloviny, ovoce, zelenina, bylinné čaje

19 Integrované zemědělství agrosystém, který je charakterizován integrací dostupných technických, biologických, chemických a ekologických poznatků agrosystém, který je charakterizován integrací dostupných technických, biologických, chemických a ekologických poznatků agrotechnická opatření jsou prováděna s ohledem na životní prostředí agrotechnická opatření jsou prováděna s ohledem na životní prostředí

20 Přehled zásad integrovaného pěstování rostlin širší druhová skladba pěstovaných plodin širší druhová skladba pěstovaných plodin výběr vhodných tolerantních nebo odolných odrůd výběr vhodných tolerantních nebo odolných odrůd použití kvalitního osiva použití kvalitního osiva minimální zpracování půdy minimální zpracování půdy řízená výživa a hnojení rostlin řízená výživa a hnojení rostlin optimální termín a způsob založení porostu optimální termín a způsob založení porostu používání přijatelných metod pro ochranu rostlin používání přijatelných metod pro ochranu rostlin uplatnění agrobiologické kontroly porostu uplatnění agrobiologické kontroly porostu

21 Další systémy systémy pěstování jednotlivých plodin systémy pěstování jednotlivých plodin precizní zemědělství precizní zemědělství low input low input

22 Současné podmínky českého zemědělství prioritou je trvale udržitelný rozvoj prioritou je trvale udržitelný rozvoj podpůrné programy pro rozvoj zemědělství a venkova podpůrné programy pro rozvoj zemědělství a venkova

23 Podnikatelská struktura v zemědělství ČR Právní forma respondenti Obhospodařovaná půda v % 199520002005 Fyzické osoby celkem 23,225,829,3 Právnické osoby celkem 76,874,245,7 z toho družstva z toho družstva47,029,324,0 Respondenti celkem celkem100,0100,0100,0

24 Průměrná výměra hospodařících subjektů Právní forma respondenti Průměrná výměra z.p v ha 199520002005 Fyzické osoby celkem 39,538,826,4 Právnické osoby celkem 1 136,3 1 036,2 888,2 z toho družstva z toho družstva 1 507,4 1 465,3 1 453,4 Respondenti celkem celkem152,7135,784,2

25 Půdní fond, definice ZPF Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ZPF : ZPF : - pozemky zemědělsky obhospodařované - pozemky zemědělsky obhospodařované - půda dočasně neobhospodařovaná - půda dočasně neobhospodařovaná - další plocha potřebná k zemědělské - další plocha potřebná k zemědělské činnosti činnosti

26 Struktura půdního fondu ČR (k 31.12.2004) Půdní fond ČR 7 886 tis. ha 100% Zemědělská půda 4 264 tis. ha 54% Zemědělská půda 4 264 tis. ha 54% orná půda 3 054 tis. ha 39% orná půda 3 054 tis. ha 39% chmelnice, vinice, sady, zahrady asi 3% chmelnice, vinice, sady, zahrady asi 3% trvalé travní porosty asi 12% trvalé travní porosty asi 12% Nezemědělská půda 46% Nezemědělská půda 46% lesy (33%), vodní plochy, zastavěné plochy lesy (33%), vodní plochy, zastavěné plochy

27

28 Vývoj struktury půdního fondu celkový úbytek od roku 1927 je 19% z. p. celkový úbytek od roku 1927 je 19% z. p. po roce 1990 je úbytek malý (méně než 1%) po roce 1990 je úbytek malý (méně než 1%) v 90. letech zpřesnění evidence v 90. letech zpřesnění evidence Procento zornění : 1990 2000 2005 1990 2000 2005 75,23 % 72,00 % 71,52 % 75,23 % 72,00 % 71,52 %

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zemědělská produkce 1. Magisterský studijní program."

Podobné prezentace


Reklamy Google