Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství. Počátek zemědělské výroby ► 10 – 8 tisíc let před n.l. v neolitu v místech úrodného Půlměsíce (Palestina, Sýrie, Turecko, Irák, Irán)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství. Počátek zemědělské výroby ► 10 – 8 tisíc let před n.l. v neolitu v místech úrodného Půlměsíce (Palestina, Sýrie, Turecko, Irák, Irán)"— Transkript prezentace:

1 Zemědělství

2 Počátek zemědělské výroby ► 10 – 8 tisíc let před n.l. v neolitu v místech úrodného Půlměsíce (Palestina, Sýrie, Turecko, Irák, Irán)

3 Z výroba ovlivněna faktory: přírodními: ► klima(srážky, teplota, vítr, sluneční svit) ► půda (typy,druhy) ► reliéf (nadmořská výška, svažitost terénu) socioekonomickými: ► ekonomická vyspělost státu ► vlastnictví ► způsob obdělávání půdy ► trh a způsob uplatnění produkce ► stupeň mechanizace výroby ► dopravní podmínky ► dotační politika státu ► produktivita a intenzita výroby

4 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v Z je jedním z ukazatelů vyspělosti státu a) rozvojové země – 80 % b) vyspělé státy – 2 – 5 %

5 Charakteristika Z ► sezónnost ► rizikovost – závisí na vnějších podmínkách ► zajišťuje potraviny ► vyrábí suroviny pro další zpracování v různých průmyslových odvětvích – potravinářském, textilním a kožedělným průmyslu ► soutěž: Vymysli a vypiš 10 zemědělských produktů pro nepotravinářské odvětví.

6

7 2 složky zemědělství ► Rostlinná výroba 2/3 ► Živočišná výroba 1/3 - intenzivní chov → zvířata ustájena - intenzivní chov → zvířata ustájena - extenzivní chov → různé formy pastevectví - extenzivní chov → různé formy pastevectví

8 Zemědělský půdní fond a transformace českého Z Souš ► 1/3 lesy ► 1/3 využita zemědělstvím ► 1/3 ostatní plochy (zastavěná, vodní a neplodná půda) ► ZPF = část zemského povrchu, na kterém je provozováno zemědělství Kategorie ZPF: ► orná půda (obnovitelný zdroj, ale 1cm vzniká stovky let) ► trvalé travní porosty (louky, pastviny) ► trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady)

9 ► Ve světě jsou patrny velké regionální rozdíly v zastoupení základních kategorií na celkové výměře zemědělského půdního fondu. ► V Česku tvoří zemědělská půda 54% rozlohy státu. ► Vnitřní struktura v ČR: a) 72% orná (úvaly, Polabí, Poohří) a) 72% orná (úvaly, Polabí, Poohří) b) 22% trvalé travní porosty b) 22% trvalé travní porosty c) 6% vinice, chmelnice c) 6% vinice, chmelnice

10 SP: Najdi odpovědi na otázky v textu učebnice str. 71 – 73 1. Jak se změnila struktura ZPF od r. 1990 u nás? 2. Byla tato změna ve prospěch ekologie? 3. Kdy došlo k transformaci českého zemědělství? Napiš nějaký konkrétní příklad změny, která nastala. 4. Co přinesla restituce. 5. Čím je ovlivňováno naše zemědělství? 6. Jaké jsou výdaje EU na tzv. společnou zemědělskou politiku?

11 Zěmědělství a životní prostředí Problémyzpůsobuje: ► eroze – způsobená ponecháním půdy bez vegetač. pokryvu, častým pěstováním plodin, které erozi přispívají, nevhodné obhospodařování ► nadměrné používání chem. prostředků ► monokultura = porost jednoho rostlinného druhu ► permakultura = pěstování různých plodin pohromadě, porost je podobný přirozenému ekosystému

12 Funkce zemědělství ► produkční ► krajinotvorná ► rekreační a poznávací (maková vesnice Armschlag v Rakousku)


Stáhnout ppt "Zemědělství. Počátek zemědělské výroby ► 10 – 8 tisíc let před n.l. v neolitu v místech úrodného Půlměsíce (Palestina, Sýrie, Turecko, Irák, Irán)"

Podobné prezentace


Reklamy Google