Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická geografie Přednáška č. 9 – Geografie zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická geografie Přednáška č. 9 – Geografie zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická geografie Přednáška č. 9 – Geografie zemědělství

2 Literatura k tématu Ivan Bičík: Geografie zemědělství,Praha 1985 Ivan Bičík: Geografie zemědělství,Praha 1985 Koloman Ivanička: Základy teórie a metodologie socioekonomickej geografie, SPN, 1983 Koloman Ivanička: Základy teórie a metodologie socioekonomickej geografie, SPN, 1983 Nagle,G., Spencer,K. : A geography of the European Union. Oxford, 1996. Nagle,G., Spencer,K. : A geography of the European Union. Oxford, 1996.

3 Základní definice Zemědělskou aktivitou rozumíme vědomé využívání biologických vlastností rostlin a živočichů k zabezpečení existenčních potřeb lidské populace. Zemědělskou aktivitou rozumíme vědomé využívání biologických vlastností rostlin a živočichů k zabezpečení existenčních potřeb lidské populace. Geografie zemědělství se zabývá zákonitostmi rozšíření zemědělské produkce, využití půdy ve vztahu ke způsobu hospodaření, přírodním faktorům a k obyvatelstvu.Studuje formy územní organizace zemědělské produkce. Geografie zemědělství se zabývá zákonitostmi rozšíření zemědělské produkce, využití půdy ve vztahu ke způsobu hospodaření, přírodním faktorům a k obyvatelstvu.Studuje formy územní organizace zemědělské produkce.

4 Funkce zemědělství Produkce potravin Produkce potravin Dodavatel surovin pro průmysl (potravinářský, textilní, farmaceutický…) – významově klesá, umělé materiály Dodavatel surovin pro průmysl (potravinářský, textilní, farmaceutický…) – významově klesá, umělé materiály Zaměstnavatel (vyspělé země 2-10%, rozvojové i přes 75%) Zaměstnavatel (vyspělé země 2-10%, rozvojové i přes 75%) Mimoprodukční funkce - stabilizace krajinného rázu, rozvoj venkova Mimoprodukční funkce - stabilizace krajinného rázu, rozvoj venkova

5 Základní rozdělení zemědělství Rostlinná výroba – produkce obilnin, okopanin, luštěnin, olejnin, ovoce, zeleniny a technických plodin Rostlinná výroba – produkce obilnin, okopanin, luštěnin, olejnin, ovoce, zeleniny a technických plodin Živočišná výroba – chov hovězího, vepřového, drůbeže, koňů, drobných zvířat a ryb Živočišná výroba – chov hovězího, vepřového, drůbeže, koňů, drobných zvířat a ryb Převaha živočišné výroby nad rostlinou je zpravidla ukazatelem vyspělého zemědělství

6 Přístupy k zemědělské produkci Extenzivní přístup – prezentuje zúrodňování a využívání plošně rozsáhlých územních celků, využívání velkého množství zvířat. Je omezeno přístupností přírodních faktorů Extenzivní přístup – prezentuje zúrodňování a využívání plošně rozsáhlých územních celků, využívání velkého množství zvířat. Je omezeno přístupností přírodních faktorů Intenzivní přístup – zaměřen na efektivní zvyšování vkladů. Realizuje se růstem produktivity práce a rentabilitou výroby Intenzivní přístup – zaměřen na efektivní zvyšování vkladů. Realizuje se růstem produktivity práce a rentabilitou výroby

7 Podmínky rozvoje zemědělství Přírodní předpoklady na zemědělství Georeliéf (nad. výška, svažitost, expozice…) Georeliéf (nad. výška, svažitost, expozice…) Klima (teplota, srážky, vítr…) Klima (teplota, srážky, vítr…) Půda (složení půdy, půdní druhy, půdní typy) Půda (složení půdy, půdní druhy, půdní typy) Přírodní pásma – rozdělení povrchu Země na pět základních zonálních pásem Přírodní pásma – rozdělení povrchu Země na pět základních zonálních pásem

8 Přírodní pásma Rovníkové – vysoké teploty, velká srážky, plodiny: kakao, palma olejná, kokos. kaučuk Rovníkové – vysoké teploty, velká srážky, plodiny: kakao, palma olejná, kokos. kaučuk Subrovníkové – vysoké teploty, období sucha a dešťů, plodiny: rýže, kakaovník, čajovník, bavlna, cukrová třtina Subrovníkové – vysoké teploty, období sucha a dešťů, plodiny: rýže, kakaovník, čajovník, bavlna, cukrová třtina Tropické – sezónní a denní výkyvy teplot, málo srážek, plodiny:kukuřice, pšenice, datle, podzemnice olejná Tropické – sezónní a denní výkyvy teplot, málo srážek, plodiny:kukuřice, pšenice, datle, podzemnice olejná Subtropické – teplo, mírná zima, nutné závlahy, plodiny: vinná réva, citrusy, obilniny Subtropické – teplo, mírná zima, nutné závlahy, plodiny: vinná réva, citrusy, obilniny Mírné – rozdíly teplot, 5% rozlohy oceánů 60% úlovku ryb, plodiny:obilniny, cukrovka, brambory, převaha živočišné výroby Mírné – rozdíly teplot, 5% rozlohy oceánů 60% úlovku ryb, plodiny:obilniny, cukrovka, brambory, převaha živočišné výroby

9 Socioekonomické faktory rozvoje zemědělství Dosažený vývojová úroveň společnosti (vliv na technologie, mechanizaci atd.) Dosažený vývojová úroveň společnosti (vliv na technologie, mechanizaci atd.) Způsob vlastnictví Způsob vlastnictví Koncentrace a struktura spotřeby (relativní blízkost výroby a spotřeby, spotřební preference atd.) Koncentrace a struktura spotřeby (relativní blízkost výroby a spotřeby, spotřební preference atd.)

10 Socioekonomické faktory rozvoje zemědělství 2 Pracovní síla (zejména důraz na kvantitu v rozvojových zemích) Pracovní síla (zejména důraz na kvantitu v rozvojových zemích) Politický rámec ( státní intervence, politika soběstačnosti, dotační tituly atd.) Politický rámec ( státní intervence, politika soběstačnosti, dotační tituly atd.) Chemizace a biologizace (hnojení, šlechtění…) Chemizace a biologizace (hnojení, šlechtění…)

11 Zemědělství v EU Dvě vývojové fáze Dvě vývojové fáze - Zemědělský produktivismus – do konce 80 let., modernizace a industrializace zemědělství, důraz na výnosy - Zemědělský produktivismus – do konce 80 let., modernizace a industrializace zemědělství, důraz na výnosy - Postproduktivistická fáze – integrace zemědělství do širšího environmentálního a ekonomického kontextu - Postproduktivistická fáze – integrace zemědělství do širšího environmentálního a ekonomického kontextu Mezi lety 1960 –1990 se zmenšil počet zemědělců na polovinu, přesto trvalý růst produkce a výnosů na hektar Mezi lety 1960 –1990 se zmenšil počet zemědělců na polovinu, přesto trvalý růst produkce a výnosů na hektar Zemědělskou funkci má více než polovina plochy EU (např. Irsko 80%) Zemědělskou funkci má více než polovina plochy EU (např. Irsko 80%) Společná zemědělská politika (jednotný trh, preference domácích produktů, finanční solidarita) Společná zemědělská politika (jednotný trh, preference domácích produktů, finanční solidarita)

12 Subvence a zemědělství Zemědělství je specifická oblast, kde neexistuje čistě liberální přístup, státní zásahy mají dlouhodobou tradici, rozdílná je jen jejich míra Zemědělství je specifická oblast, kde neexistuje čistě liberální přístup, státní zásahy mají dlouhodobou tradici, rozdílná je jen jejich míra Formy protekcionistických opatření Přímé – dotace – podpora produkce a exportu Přímé – dotace – podpora produkce a exportu Nepřímé – stanovení minimální cen produktů, antiimportové opatření (např. limity na dovoz), regulace (povinná certifikace, administrativní opatření) Nepřímé – stanovení minimální cen produktů, antiimportové opatření (např. limity na dovoz), regulace (povinná certifikace, administrativní opatření)

13 Liberalismus v. protekcionismus Finanční podpora snižuje efektivitu práce v zemědělství Finanční podpora snižuje efektivitu práce v zemědělství Omezení dotací vede k produkci nejvýhodnějších výstupů Omezení dotací vede k produkci nejvýhodnějších výstupů Zachovávají se místa s nízkou přidanou hodnotou Zachovávají se místa s nízkou přidanou hodnotou Zachování kvality života v rurální prostorech Zachování kvality života v rurální prostorech Podpora krajiny v širokém slova smyslu (příroda, klima, …) Podpora krajiny v širokém slova smyslu (příroda, klima, …) Zachování pracovních míst na venkově Zachování pracovních míst na venkově

14 Common Agricultural Policy Platí od roku 1962 Platí od roku 1962 Cíl: zajistit životní standard pro zemědělce, zajistit cenovou dostupnost potravin, stabilizovat společný trh s potravinami Cíl: zajistit životní standard pro zemědělce, zajistit cenovou dostupnost potravin, stabilizovat společný trh s potravinami Prostředky: garantování minimální ceny, dotace produkce a exportu, opatření vůči importérům Prostředky: garantování minimální ceny, dotace produkce a exportu, opatření vůči importérům Např. v roce 2004 45 % rozpočtu EU Např. v roce 2004 45 % rozpočtu EU

15 Zemědělství v ČR Podíl zemědělské produkce na HDP je 2%, podíl na zaměstnanosti je 4% Podíl zemědělské produkce na HDP je 2%, podíl na zaměstnanosti je 4% Po roce 1989 výrazné změny ve vlastnictví půdy – 85% půdy je privátní, 98% obhospodařováno privátními subjekty Po roce 1989 výrazné změny ve vlastnictví půdy – 85% půdy je privátní, 98% obhospodařováno privátními subjekty Mezi roky 1989 –1998 pokles zaměstnaných v zem. o 39%, pokles výroby o 28% Mezi roky 1989 –1998 pokles zaměstnaných v zem. o 39%, pokles výroby o 28% Státní zemědělská politika – 1.fáze: transformace sektoru, privatizace, restituce, důraz na produktivitu a konkurenceschopnost, 2.fáze (po roce 1997): mimoprodukční funkce, udržování krajiny, rozvoj periferních oblastí Státní zemědělská politika – 1.fáze: transformace sektoru, privatizace, restituce, důraz na produktivitu a konkurenceschopnost, 2.fáze (po roce 1997): mimoprodukční funkce, udržování krajiny, rozvoj periferních oblastí


Stáhnout ppt "Socioekonomická geografie Přednáška č. 9 – Geografie zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google