Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelné systémy. Hospodaření v krajině Do konce 20.století dominovaly v zemědělství vyspělých zemí intenzivní konveční systémy hospodaření v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelné systémy. Hospodaření v krajině Do konce 20.století dominovaly v zemědělství vyspělých zemí intenzivní konveční systémy hospodaření v."— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelné systémy

2 Hospodaření v krajině Do konce 20.století dominovaly v zemědělství vyspělých zemí intenzivní konveční systémy hospodaření v krajině. Velkoplošný, intenzivní způsob obhospodařování se stává trvale neudržitelným. Proto je potřeba hledat nějakou alternativu v obhospodařování.

3 Integrovaná rostlinná produkce  začíná se uplatňovat od konce 70 let  integrované systémy pěstování jsou šetrné ve vztahu k přírodě, krajině i ŽP Hlavním cílem je snížit extrémní vstupy (agrochemikálie, pohonné hmoty) a trvale chránit ŽP a přírodní zdroje. Hlavním cílem je snížit extrémní vstupy (agrochemikálie, pohonné hmoty) a trvale chránit ŽP a přírodní zdroje.

4 Systémy s nízkými vstupy  patří mezi ekologičtější systémy  jsou určitým přechodem mezi systémy integrované produkce a ekologickým zemědělstvím  převládá zde snižování nákladů např. na orné půdě nízkými vstupy živin, redukcí pesticidů, nižší intenzitou kultivace a použitím vhodných odrůd šlechtěných na nižší intenzitu pěstování.

5 Zemědělské systémy s trvale udržitelnou orientací Realizace trvale udržitelných systému v zemědělství vyžaduje vývoj takových systémů, které způsobem využívají a chrání přírodní zdroje. Řadíme jsem:  zemědělský systém zaměřený na ochranu přírody a krajiny přírody a krajiny  multifunkční zemědělství  systém přesného zemědělství

6 Zemědělský systém zaměřený na ochranu přírody a krajiny  vhodný pro management oblastí s vysokou přírodní a historickou hodnotou krajiny a přírody  jsou podporován v rámci EU  jsou orientovány na rozvoj venkova a opatření v agroenviromentální oblasti  jde zejména o podporu:  zemědělských výrobních postupů směřujících k ochraně ŽP a krajiny  rozvoje a diverzifikace ekonomických aktivit směřujících dalších aktivit a alternativních příjmů  obnovu a rozvoj venkovských sídel, ochranu historického dědictví venkova  lesního hospodaření včetně zalesňování Cílem je najít optimální rovnováhu mezi zajištěním zemědělské produkce a současně i ochranu ŽP, biodiverzity a ekologické stability zemědělské krajiny

7 Multifunkční zemědělství Vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v zemědělství a venkovském prostoru.Jde o začlenění pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat do integrovaného celku s ochranou ŽP včetně využití dalších aktivit(rekreace, agroturistika).Umožní zvýšit zaměstnanost a příjmy. Vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v zemědělství a venkovském prostoru.Jde o začlenění pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat do integrovaného celku s ochranou ŽP včetně využití dalších aktivit(rekreace, agroturistika).Umožní zvýšit zaměstnanost a příjmy. Multifunkční zemědělství by mělo i v ČR naplňovat Evropský model multifunkčního zemědělství, zejména: Multifunkční zemědělství by mělo i v ČR naplňovat Evropský model multifunkčního zemědělství, zejména: vytvořit produkční, výkonné, moderní a konkurence schopné zemědělství a potravinářstvívytvořit produkční, výkonné, moderní a konkurence schopné zemědělství a potravinářství adaptace zemědělství a potravinářství na podmínky EUadaptace zemědělství a potravinářství na podmínky EU podporu rozvoje regiónůpodporu rozvoje regiónů zajistit dostatek cenově přístupných plnohodnotných, kvalitních a zdravotně nezávadných potravin domácího původuzajistit dostatek cenově přístupných plnohodnotných, kvalitních a zdravotně nezávadných potravin domácího původu plošně využívat disponibilní(upotřebitelné) výrobní zdroje zemědělstvíplošně využívat disponibilní(upotřebitelné) výrobní zdroje zemědělství zajistit průměrnou důchodovost zemědělského a potravinářského sektoruzajistit průměrnou důchodovost zemědělského a potravinářského sektoru modernizace a restruktutalizace potravinářského průmyslumodernizace a restruktutalizace potravinářského průmyslu přizpůsobivost zemědělství enviromentálním požadavkům na ochranu půdy, vody, ovzduší a zachování ŽP, druhové rozmanitosti a ochraně půdního fondupřizpůsobivost zemědělství enviromentálním požadavkům na ochranu půdy, vody, ovzduší a zachování ŽP, druhové rozmanitosti a ochraně půdního fondu

8 Systém přesného (precizní) zemědělství Přesné zemědělství je považováno za progresivní orientaci v zemědělských trvale udržitelných systémech a agrárně vyspělých zemích. Přesné zemědělství je považováno za progresivní orientaci v zemědělských trvale udržitelných systémech a agrárně vyspělých zemích. Zahrnuje celou řadu dílčích systémů, které využívají vědecko technický a biologický pokrok. Dále vychází z agroekologických podmínek a infrastruktury konkrétní lokality s cílem dosáhnout trvale udržitelné zemědělství. Ve vyspělých státech se precizní zemědělství zahrnuje do geoprostorové informační a komunikační technologie, spočívá v přesně lokalizovaných agrotechnických zásazích na obhospodařovaném pozemku, jejíž součástí jsou: Zahrnuje celou řadu dílčích systémů, které využívají vědecko technický a biologický pokrok. Dále vychází z agroekologických podmínek a infrastruktury konkrétní lokality s cílem dosáhnout trvale udržitelné zemědělství. Ve vyspělých státech se precizní zemědělství zahrnuje do geoprostorové informační a komunikační technologie, spočívá v přesně lokalizovaných agrotechnických zásazích na obhospodařovaném pozemku, jejíž součástí jsou:  využívání GPS (globální polohovací systém) pro určení polohy i stavu porostu,  digitalizované mapy pomocí GIS (geografický informační systém) o stavu  produkčního porostu ( zásobenost živinami, konkrétní výnosy a pod),  příslušné aplikační mapy (hnojení, vápnění a pod) a pěstebních opatření (obdělávání půdy, setí, hnojení, chemické ošetřování ) ve vazbě na konkrétní část pozemku (obdělávání půdy, setí, hnojení, chemické ošetřování ) ve vazbě na konkrétní část pozemku

9 Cíl Cílem je:  minimalizovat vstupy  lepší využití produkčního potenciálu pozemku a odrůdy  prostorová optimalizace pěstebních opatření  ekologizace pěstebních technologií.

10 Použitá literatura  www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz  www.mze.cz www.mze.cz  Vráblíková J.:Úvod do agroekologie. Ústí nad Labem.2007


Stáhnout ppt "Trvale udržitelné systémy. Hospodaření v krajině Do konce 20.století dominovaly v zemědělství vyspělých zemí intenzivní konveční systémy hospodaření v."

Podobné prezentace


Reklamy Google