Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanizační prostředky na ochranu rostlin Ing.Cígler Václav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanizační prostředky na ochranu rostlin Ing.Cígler Václav."— Transkript prezentace:

1 Mechanizační prostředky na ochranu rostlin Ing.Cígler Václav

2 Co je to „Integrovaná ochrana rostlin“: Integrovaná ochrana rostlin je způsob,který využívá všechny ekonomické,ekologické a toxikologicky přijatelné metody k regulaci škodlivých organizmů a jejich udržení pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využíváním přirozených omezujících faktorů. Integrovaná ochrana rostlin je způsob,který využívá všechny ekonomické,ekologické a toxikologicky přijatelné metody k regulaci škodlivých organizmů a jejich udržení pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využíváním přirozených omezujících faktorů.

3 Pro integrovanou zemědělskou produkci jsou důležité následující prvky: Volba stanoviště Volba stanoviště Střídání plodin Střídání plodin Výběr odrůd Výběr odrůd Příprava půdy k setí a způsob obdělávání půdy Příprava půdy k setí a způsob obdělávání půdy Termín setí (výsadby),hustota a hloubka setí Termín setí (výsadby),hustota a hloubka setí Hnojení Hnojení Údržba okolí polí (okraje pozemku) Údržba okolí polí (okraje pozemku) Opatření přímé ochrany Opatření přímé ochrany (Prevence tedy nepřímí způsob ochrany rostlin,se týká správné agrotechniky)

4 Přímé způsoby ochrany rostlin jsou: 1) Biologické způsoby ochrany týkají se záměrného rozšiřování nákaz nebo parazitů,kterí napadají škůdce a zejména hmyz. týkají se záměrného rozšiřování nákaz nebo parazitů,kterí napadají škůdce a zejména hmyz. (tento způsob respektuje a nenarušuje životní prostředí,není tak rozšířen protože jeho technologie použití není zpracována v dostatečné míře) (tento způsob respektuje a nenarušuje životní prostředí,není tak rozšířen protože jeho technologie použití není zpracována v dostatečné míře)

5 2) Fyzikální způsoby ochrany rostlin a)mechanické – ruční hubení plevele nebo a)mechanické – ruční hubení plevele nebo hloubení ochranných rýh hloubení ochranných rýh okolo některých plodin(např. okolo některých plodin(např. zelí atd.) zelí atd.) b)termické – ochrana proti mrazům,sterilizace b)termické – ochrana proti mrazům,sterilizace půdy,plamenové plečky,moření půdy,plamenové plečky,moření osiva,chytání hmyzu atd. osiva,chytání hmyzu atd. 3)chemické – nejrozšířenější,využívají velkého chemických látek,zvaných pesticidy chemických látek,zvaných pesticidy

6 Pesticidy se rozdělují podle účelu na: Insekticidy – slouží k hubení hmyzu Fungicidy - slouží k hubení plísní a jiných houbových chorob houbových chorob Herbicidy - ničí plevele Rodenticidy – používají se proti hlodavcům Repelenty - látky odpuzující hmyz

7 Ochranné látky jsou: 1) Ochranná kapalina 2) Popraš 3) Plyn

8 Pro aplikaci ochranných látek se používají tyto stroje: Postřikovač Postřikovač Rosič Rosič Zmlžovač Zmlžovač Mořička Mořička Plynovač Plynovač Půdní injektor Půdní injektor poprašovač poprašovač

9 Termíny zásahu Rozhodující význam má: Rozhodující význam má: Hladina škodlivosti – je dosažena,když zvýšení Hladina škodlivosti – je dosažena,když zvýšení výnosu vlivem vlivem výnosu vlivem vlivem určitého zásahu má určitého zásahu má stejnou hodnotu jako vy- stejnou hodnotu jako vy- naložené náklady. naložené náklady. Práh škodlivosti - je taková populační hodnota Práh škodlivosti - je taková populační hodnota škodlivých organizmů,která škodlivých organizmů,která opravňuje k provedení ochranného opravňuje k provedení ochranného zásahu,aby nedošlo k překročení zásahu,aby nedošlo k překročení hladiny škodlivosti. hladiny škodlivosti.

10 Vlastnosti ošetřovaných rostlin a ochranných látek: Podle nároků na použité stroje lze porost rozdělit do 3.skupin: Podle nároků na použité stroje lze porost rozdělit do 3.skupin: 1)porost nízký nebo v řádcích.Používají se individuální rozptylovače pro každý řádek nebo rámy s rozptylovači o záběru 36 m popřípadě zařízení využívající podpory vzduchu pro zvýšení aplikace.(obiloviny,luskoviny atd.) 1)porost nízký nebo v řádcích.Používají se individuální rozptylovače pro každý řádek nebo rámy s rozptylovači o záběru 36 m popřípadě zařízení využívající podpory vzduchu pro zvýšení aplikace.(obiloviny,luskoviny atd.)

11 -Porost středně vysoký,většinou v řádcích,např. rajčata a podobně.Rám je vybaven rozptylovači,které stříkají na rostliny z vrchu nebo ze stran. rajčata a podobně.Rám je vybaven rozptylovači,které stříkají na rostliny z vrchu nebo ze stran. -porost vysoký,jako vinice chmelnice,ošetřuje se nejčastěji jedna nebo dvě řady rostlin po jedné straně a rozptylovače směřují do výšky porostu

12 Další vlastnosti pro kvalitní postřik: Povrch listů a jejich velikost (látka lépe ulpívá na ochmýřených listech než na listech hladkých.Malé lehké listy jsou lépe pokryty než listy velké) Hustota porostu (ochranná látka se lépe rozptýlí na straně obrácené k rozptylovači.Aby se látka dostala dovnitř porostu musí mít určitou energii tvz.průniková energie

13 PAMATUJ!!! Čím menší je průměr kapky a nebo čím menší je její rychlost,tím menší je průniková energie Čím menší je průměr kapky a nebo čím menší je její rychlost,tím menší je průniková energie

14 Stroje pro aplikaci ochranných postřiků se rozdělují: Postřikovače (průměr částic 0,15-0,5 mm,přičemž minimálně 80% musí být kapky o průměru nad 0,15mm) Postřikovače (průměr částic 0,15-0,5 mm,přičemž minimálně 80% musí být kapky o průměru nad 0,15mm) rosiče (průměr částic 0,05-0,15mm,přičemž 80% musí být kapky o průměru 0,025-0,125 rosiče (průměr částic 0,05-0,15mm,přičemž 80% musí být kapky o průměru 0,025-0,125


Stáhnout ppt "Mechanizační prostředky na ochranu rostlin Ing.Cígler Václav."

Podobné prezentace


Reklamy Google