Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PESTICIDY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PESTICIDY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 PESTICIDY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 KLASIFIKACE A NÁZVOSLOVÍ

3 Podle definice FAO se jako pesticidy označují všechny sloučeniny nebo jejich směsi určené pro prevenci, ničení, potlačení, odpuzení či kontrolu škodlivých činitelů, to znamená nežádoucích mikroorganismů, rostlin a živočichů během produkce, skladování, transportu, distribuce a zpracování potravin, zemědělských komodit a krmiv. Termín pesticidy zahrnuje též sloučeniny podávané zvířatům pro kontrolu ektoparazitů a látky používané jako regulátory růstu, desikanty a inhibitory klíčení aplikované na plodiny před či po jejich sklizni. Pesticidy jsou látky prezentující širokou škálu chemických sloučenin často velmi složité struktury. Pro usnadnění komunikace se většina chemických pesticidů označuje triviálními názvy. Daná biologicky účinná látka může být v pesticidním přípravku přítomna sama či ve směsi s dalšími pesticidy, může být také obsažena v různých typech přípravků lišících se označením (komerčním názvem). V současné době je v celosvětovém měřítku registrováno zhruba 800 sloučenin, které využívají ve smyslu výše uvedené definice (především k ochraně rostlin). Běžným kritériem používaným pro jejich klasifikaci je cílový (nejčastěji škodlivý) organismus. Z širšího pohledu mluvíme o biocidech (potlačují, likvidují) škodlivé činitele.

4 ROZDĚLENÍ

5 A podle škodlivého činitele
- INSEKTICIDY - HERBICIDY - FUNGICIDY - NEMATOCIDY - BAKTERICIDY - RODENTICIDY

6 B podle principu působení
- KONTAKTNÍ - SYSTÉMOVÉ - PERZISTENTNÍ - SELEKTIVNÍ

7 VLASTNOSTI

8 A fyzikální a chemické ROZPUSTNOST VÝPARNOST
SVĚTELNÁ, TEPELNÁ STABILITA

9 B toxikologie ZJIŠŤUJE TOXICITU PESTICIDU K RŮZNÝM DRUHŮM ŽIVOČICHŮ

10 C Rezidua ZBYTKY PESTICIDŮ A JEJICH ROZKLADNÝCH PRODUKTŮ

11 D Ochranná lhůta ČASOVÝ ÚSEK (POČET DNÍ) MEZI DATEM POSLEDNÍ APLIKACE PESTICIDU A DATEM SKLIZNĚ

12 ETIKETA

13 umístěna na obalu pesticidu, odpovídá předpisu a obsahuje:
obchodní označení (používané v reklamě) obecné a chemické názvy aktivní látky čistý objem typy formulací jméno a adresa výrobce registrační číslo varovná označení (proti toxickým účinkům) fyzikální a chemická rizika informace o praktickém ošetření

14 FORMULACE PESTICIDŮ

15 PESTICID = SMĚS AKTIVNÍCH A INTERNÍCH LÁTEK

16 emulzní koncentráty smáčitelné prášky vodourozpustné prášky (tuhé koncentráty) suspenzní koncentráty pro ředění vodou – FLOWABLE vodní dispergovatelné mikrogranule mikroenkapsulované formulace

17 REZISTENCE - ODOLNOST

18 rezistence živočišných škůdců
rezistence houbových patogenů rezistence plevelů

19 TOXICITA PESTICIDŮ

20 kategorie:

21 akutní toxicita Udává jak je přípravek jedovatý v případě jednorázového podání. Měří se jako akutní orální, dermální a inhalační toxicita.

22 chronická toxicita Zjišťuje se jako poškození, které se objevuje po opakovaném vystavování se vlivů pesticidů za určitou dobu. Chronická toxicita zahrnuje následující: karcinogenita mutagenita, teratogenita, reprodukční toxicita, neurotoxicita

23 LÉKAŘSKÉ PROTILÁTKY

24 PESTICIDY A ZDRAVÍ

25 Cesty vstupu do organismu
dermální poškození orální poškození inhalační poškození

26 KOLOBĚH PESTICIDŮ V LIDSKÉM ORGANISMU
metabolismus vylučování akumulace

27 SPOTŘEBA PESTICIDŮ V ČR

28 Spotřeba pesticidů

29 Spotřeba hnojiv, ČR,


Stáhnout ppt "PESTICIDY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google