Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTINUTRIČNÍ LÁTKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTINUTRIČNÍ LÁTKY."— Transkript prezentace:

1 ANTINUTRIČNÍ LÁTKY

2 Mezi antinutriční látky je řazena celá řada nejrůznějších organických a anorganických látek, snižujících produkční účinnost krmiv, vyvolávajících dietetické poruchy až úhyn a mohou negativně ovlivňovat i kvalitu produkované potraviny. Antinutriční látky můžeme rozdělit podle různých schémat (podle jejich charakteru, podle jejich toxicity apod.). Mezi nejjednodušší patří jejich rozdělení na antinutriční látky kontaminující krmiva, dále vznikající jako produkty různých procesů probíhajících v krmivu nebo látky přirozeně se vyskytující v krmivech. Mezi první skupinu patří kontaminanty různého původu ze skupiny radionuklidů, metaloidů nebo pesticidů. U ryb se objevují v přirozených podmínkách v potravním řetězci nebo se mohou do chovného systému dostávat s přitékající vodou. V průmyslově vyráběných krmných směsích s kontrolou použitých komponentů je jejich přítomnost prakticky vyloučena. Z této skupiny se v krmivech mohou objevit mikrobiální kontaminanty, zpravidla spojené s použitím nekvalitních komponentů nebo nevhodným skladováním komponentů nebo krmných směsí. V posledních dvaceti letech se diverzifikovaly podmínky chovu ryb. Akvakultura produkuje různé druhy ryb v různých podmínkách pro konzum, produkuje násadový materiál, počáteční odchov různých druhů ryb, kombinované metody chovu, dekorační ryby.

3 Častější výskyt je možný u skupiny druhé
Častější výskyt je možný u skupiny druhé. Sem patří produkty fyzikálních, chemických a biologických procesů v krmivech. Jedná se zejména o rozkladném procesy jednotlivých složek krmiv (proteiny, lipidy), jejich oxidativní změny (zejména tuková složka u krmiv pro lososovité ryb s vysokým obsahem tuku a podílem PUFA) nebo mikrobiální rozklad a tvorba mykotoxinů. Jejich výskyt je vázán zpravidla na nevhodný způsob a délku skladování (teplota, vlhkost), nízký obsah antioxidantů apod. Samostatnou a u ryb velmi významnou skupinou jsou antinutriční látky přirozeně se vyskytující v krmivech. Jedná se často o složky rostlinných komponentů používaných pro zlevnění krmných směsí. Běžně se vyskytuje netoxická vláknina, která však u ryb negativně ovlivňuje stravitelnost ostatních živin, dále kyselina eruková, vyskytující se v řepce, rostlinné glykosidy, inhibitory enzymů a antivitaminy. V posledních dvaceti letech se diverzifikovaly podmínky chovu ryb. Akvakultura produkuje různé druhy ryb v různých podmínkách pro konzum, produkuje násadový materiál, počáteční odchov různých druhů ryb, kombinované metody chovu, dekorační ryby.

4 Pro eliminaci přítomnosti a vlivu antinutričních látek v krmivech pro ryby je nutno používat komponenty bez těchto látek (např.vyšlechtěné odrůdy řepky, sóji, proteinové koncentráty rostlinných komponentů apod.), technologické postupy při výrobě krmných směsí, které zneutralizují jejich účinnost (např. teplota), přídavek antioxidantů, zvýšený obsah vitamínů, a v neposlední řadě dodržovat řádné podmínky skladování krmiv, včetně dodržení doby jejich použití. V posledních dvaceti letech se diverzifikovaly podmínky chovu ryb. Akvakultura produkuje různé druhy ryb v různých podmínkách pro konzum, produkuje násadový materiál, počáteční odchov různých druhů ryb, kombinované metody chovu, dekorační ryby.


Stáhnout ppt "ANTINUTRIČNÍ LÁTKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google