Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská produkce 4. Magisterské studijní programy FVL a FVHE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská produkce 4. Magisterské studijní programy FVL a FVHE."— Transkript prezentace:

1 Zemědělská produkce 4. Magisterské studijní programy FVL a FVHE

2 Témata přednášky č. 4 Ochrana polních plodin proti škodlivým činitelům Ochrana polních plodin proti škodlivým činitelům Agrobiologická kontrola v rostlinné výrobě Agrobiologická kontrola v rostlinné výrobě Význam a rozdělení plodin Význam a rozdělení plodin

3 Ochrana polních plodin proti škodlivým činitelům

4 Obecné principy v ochraně rostlin ochrana rostlin - významný intenzifikační faktor ochrana rostlin - významný intenzifikační faktor klasický přístup - chemická ochrana klasický přístup - chemická ochrana nový přístup = systém integrované ochrany nový přístup = systém integrované ochrany  správná agrotechnika  správná agrotechnika  odolné odrůdy  odolné odrůdy  metody chemické, fyzikální a  metody chemické, fyzikální a biologické ochrany biologické ochrany

5 Integrovaná ochrana rostlin - definice soubor vzájemně se doplňujících agrotechnických, biologických, fyzikálních a chemických metod ochrany s minimalizací vedlejších ekologických a toxikologických vlivů, používaný za účelem dlouhodobé regulace škodlivých organismů a jejich udržení pod prahem škodlivosti. soubor vzájemně se doplňujících agrotechnických, biologických, fyzikálních a chemických metod ochrany s minimalizací vedlejších ekologických a toxikologických vlivů, používaný za účelem dlouhodobé regulace škodlivých organismů a jejich udržení pod prahem škodlivosti.

6 Základy integrované ochrany rostlin správná a včasná diagnostika správná a včasná diagnostika cílená ochrana cílená ochrana využití odborných služeb - diagnostické laboratoře a odborní pracovníci v oboru rostlinolékařské péče využití odborných služeb - diagnostické laboratoře a odborní pracovníci v oboru rostlinolékařské péče

7 Rostlinolékařská péče (zákon č. 326/2004 Sb.) „Souhrn právních, technických, organizačních a odborných opatření za účelem uchování zdraví rostlin“. „Souhrn právních, technických, organizačních a odborných opatření za účelem uchování zdraví rostlin“. Rostlinolékařská správa a další orgány Rostlinolékařská správa a další orgány Činnost : Činnost : ochrana území, zjišťování a evidence škodlivých organizmů, omezování jejich výskytu, registrace přípravků na ochranu a sledování jejich účinnosti, ochrana území, zjišťování a evidence škodlivých organizmů, omezování jejich výskytu, registrace přípravků na ochranu a sledování jejich účinnosti, stanovení podmínek pro používání ochranných prostředků stanovení podmínek pro používání ochranných prostředků

8 Metody v ochraně rostlin přímé nepřímé fyzikální pěstitelská opatření biologické podpora užitečných organismů organismůchemické

9 Nepřímé metody integrované ochrany Pěstitelská opatření : respektování nároků rostlin respektování nároků rostlin volba stanoviště volba stanoviště dodržování osevních postupů, kvalita osiva a sadby dodržování osevních postupů, kvalita osiva a sadby kvalitní zpracování půdy, vyrovnané hnojení kvalitní zpracování půdy, vyrovnané hnojení Organizovaná karanténa : dodržování předpisů dodržování předpisů Používání odolných odrůd

10 Přímé metody integrované ochrany Biologická opatření : ne hubení, ale vytvoření rovnovážného stavu ne hubení, ale vytvoření rovnovážného stavu v trvalých kulturách, ve sklenících v trvalých kulturách, ve sklenících

11 Přímé metody integrované ochrany Mechanická opatření : odstraňování nemocných rostlin a jejich částí odstraňování nemocných rostlin a jejich částí účinné, ale pracné - speciální plodiny, malé plochy účinné, ale pracné - speciální plodiny, malé plochy

12 Přímé metody integrované ochrany Chemická opatření : nejčastější způsob nejčastější způsob negativní vlivy negativní vlivy pesticidy - fungicidy, zoocidy, herbicidy, desikanty, repelenty, regulátory růstu a vývoje pesticidy - fungicidy, zoocidy, herbicidy, desikanty, repelenty, regulátory růstu a vývoje

13 Používání pesticidů Přednosti - účinnost, efektivnost Rizika - životní prostředí, regulace použití Působení : kontaktní kontaktní systémové systémové Zásady aplikace : dávkování, doba aplikace, vhodná zařízení dávkování, doba aplikace, vhodná zařízení hygienická pravidla, ochranné lhůty hygienická pravidla, ochranné lhůty

14 Choroby Škůdci Plevele

15 Choroby rostlin Definice : „Stav, kdy dojde k odchylce od normálních fyziologických funkcí organizmu.“ „Stav, kdy dojde k odchylce od normálních fyziologických funkcí organizmu.“ Původci - viry, bakterie, houby Příznaky : virózy - barevná mozaika, inhibice růstu virózy - barevná mozaika, inhibice růstu bakterie - mokré hniloby bakterie - mokré hniloby mykózy - skvrnitost, zavadání, usychání mykózy - skvrnitost, zavadání, usychání

16 Škůdci rostlin Hlavní škůdci rostlin : měkkýši, hlísti, roztoči, mnohonožky, chvostoskoci, hmyz, ptáci a savci měkkýši, hlísti, roztoči, mnohonožky, chvostoskoci, hmyz, ptáci a savci Příznaky poškození : požerky (dírkování, okénkování, vykusování) požerky (dírkování, okénkování, vykusování) změny způsobené sáním (barva, tvar) změny způsobené sáním (barva, tvar) vytváření kornoutů, smotků, hnízd vytváření kornoutů, smotků, hnízd červivost plodu červivost plodu

17 Plevele vše, co roste spolu s kulturní rostlinou proti vůli pěstitele vše, co roste spolu s kulturní rostlinou proti vůli pěstitele obvykle nekulturní plané rostliny, ale i kulturní druhy (výdrol předplodiny) obvykle nekulturní plané rostliny, ale i kulturní druhy (výdrol předplodiny) způsobují až 10% ztrát způsobují až 10% ztrát některé jsou jedovaté (durman, obecný, blín černý, lilek černý) některé jsou jedovaté (durman, obecný, blín černý, lilek černý) odplevelování je nákladné odplevelování je nákladné rozšiřují se odolnější a agresivnější druhy rozšiřují se odolnější a agresivnější druhy

18 Klasifikace plevelů Podle škodlivosti : velmi nebezpečné obligátnízanedbatelné Podle biologických vlastností : jednoletévytrvalé

19 Systém regulace plevelů Cílem je omezit, zničení není ekonomicky únosné. Cílem je omezit, zničení není ekonomicky únosné. Systém zahrnuje : Systém zahrnuje : 1. diagnostiku zaplevelení 1. diagnostiku zaplevelení 2. preventivní metody 2. preventivní metody 3. přímé metody 3. přímé metody

20 Preventivní metody Omezit zdroje zaplevelování lze : střídáním plodin a dodržováním technologické kázně střídáním plodin a dodržováním technologické kázně využitím zelených úhorů využitím zelených úhorů využitím meziplodin využitím meziplodin používáním osiva zbaveného semen plevelů používáním osiva zbaveného semen plevelů používáním nezávadných statkových hnojiv používáním nezávadných statkových hnojiv

21 Přímé metody mechanické - kultivační zásahy mechanické - kultivační zásahy chemické - herbicidy chemické - herbicidy biologické - záměrné využívání antagonistických hub, mikroorganiznů, hmyzu, roztočů biologické - záměrné využívání antagonistických hub, mikroorganiznů, hmyzu, roztočů

22 Herbicidy Rozdělení a působení : neselektivní - dlouhodobě nebo krátkodobě neselektivní - dlouhodobě nebo krátkodobě selektivní (ne skupinu nebo určitý plevel) selektivní (ne skupinu nebo určitý plevel) kontaktní, systémové, kombinované kontaktní, systémové, kombinované Používání a aplikace (preemergentní, postemergentní, před vegetací, po sklizni)

23 Agrobiologická kontrola v rostlinné výrobě

24 Agrobiologická kontrola

25 Systém pravidelné kontrolní činnosti o : stavu porostu stavu porostu růstu a vývoji růstu a vývoji zaplevelení, napadení škůdci, výskyt chorob zaplevelení, napadení škůdci, výskyt chorob  rozhodování o agrotechnických a agrochemických opatřeních agrochemických opatřeních Metodiky agrobiologické kontroly pro jednotlivé plodiny. Metodiky agrobiologické kontroly pro jednotlivé plodiny.

26 Součásti agrobiologické kontroly vstupníprůběžnávýstupní

27 Význam a rozdělení plodin

28 Význam kulturních rostlin existuje 300 000 druhů rostlin, 2 300 se pěstuje, 100 druhů se využívá v polních kulturách existuje 300 000 druhů rostlin, 2 300 se pěstuje, 100 druhů se využívá v polních kulturách přes 80% potravin je zajišťováno pěstováním jen asi 11 druhů rostlin přes 80% potravin je zajišťováno pěstováním jen asi 11 druhů rostlin kulturní rostliny = cílevědomě pěstované druhy, v systematicky obdělávaných kulturách na polích, plantážích, zahradách a sadech kulturní rostliny = cílevědomě pěstované druhy, v systematicky obdělávaných kulturách na polích, plantážích, zahradách a sadech

29 Rozdělení zemědělských plodin Podle geonomických výrobních typů: plodiny teplých a nížinných polosuchých plodiny teplých a nížinných polosuchých oblastí oblastí plodiny nížinných oblastí plodiny nížinných oblastí plodiny středních podhorských a lepších horských oblastí plodiny středních podhorských a lepších horských oblastí

30 Rozdělení zemědělských plodin Podle toho, kterou část hospodářsky využíváme Podle toho, kterou část hospodářsky využíváme Podle délky ontogeneze : Podle délky ontogeneze : jarní a ozimé jarní a ozimé dvouleté, víceleté, mnohaleté dvouleté, víceleté, mnohaleté

31 Rozdělení kulturních rostlin Podle vlastností sklízených produktů s ohledem na technologii pěstování : obilniny obilniny luskoviny luskoviny olejniny olejniny okopaniny okopaniny pícniny pícniny zeleniny zeleniny ovocné plodiny ovocné plodiny okrasné plodiny okrasné plodiny speciální plodiny speciální plodiny

32 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zemědělská produkce 4. Magisterské studijní programy FVL a FVHE."

Podobné prezentace


Reklamy Google