Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Současná omezení při používání přípravků na ochranu rostlin z hlediska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Současná omezení při používání přípravků na ochranu rostlin z hlediska."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Současná omezení při používání přípravků na ochranu rostlin z hlediska ochrany životního prostředí Pavel Minář, SRS

2 Obsah Povolování přípravků Použití a dávkování přípravku Omezení k ochraně vod Omezení k ochraně necílových organismů Jiná upozornění a omezení

3 Stav v EU po 14. 7. 2011 Zonální hodnocení, nikoli zonální povolení Zóna je skupina zemí, které spolupracují při hodnocení dokumentace a kde je usnadněno přebírání závěrů Aby mohl být přípravek v členské zemi prodáván a používán, musí být v zemi povolen Žadatel rozhoduje, ve kterých zemích má být přípravek povolen Vzájemné uznávání povolení je forma vyřízení žádosti

4 Zonální systém EU

5 Stav v EU po 14. 7. 2011 Povolovací proces: Žadatel podá žádost v zemích, kde chce dosáhnout povolení Hodnotitelská země, společné připomínkování, registrační zpráva První země rozhodne, ostatní země, kde byla podána žádost rozhodnou obdobně Možnost omezení nebo nepovolení

6 Stav v EU po 14. 7. 2011 Reregistrace: Přehodnocení přípravků na OR obsahujících schválenou účinnou látku v termínech, stanovených nařízením Komise o schválení Nařízení stanoví procesní lhůty Jde o kontinuální proces, protože látky jsou schváleny na 10, resp. 15 let Přípravky se dvěma a více účinnými látkami Do 2014 bude dobíhat 1. etapa přeregistrací

7 Proč se opatření u podobných přípravků liší ? Stejný název a obsah účinné látky neznamená, že jsou přípravky stejné ! Technická účinná látka má své složení ! (nečistoty, metabolity) Rozdíly v použití u podobných přípravků Chybějící podklady, požadavek žadatele Vývoj metodik EFSA a EK; vývoj kritérií

8 Přípravky se stejnou účinnou látkou Příklad Schválení účinné látky 2008 Přípravek 1 registrace od 2006 2009 Přípravek 2 registrace 2009 20112012 Termín přeregistrace 2010 Přípravek 3 registrace od 2006 Žádost o novou plodinu 2011 Nová omezení Přípravek 3 registrace od 2006 Nová plodina 2011 Nová omezení Nová omezení

9 Kdy očekávat obdobná omezení? Přípravky mají identické složení Účinná látka má stejný obsah a složení Požadované použití přípravků je identické Dokumentace k přípravkům je hodnocena ve stejné době Žadatelé nepožadují odlišná omezení Obdobný rozsah dokumentace u obou žadatelů

10

11 Hodnocení rizik pro vodu U použití se hodnotí (zjednodušeně !): 1) Za jakých podmínek a na jaké metabolity se rozpadá účinná látka 2) Pronikání do půdy, persistence na/v půdě, pohyblivost na/v půdě 3) Kontaminace vody a důsledky pro zdraví lidí a vodní organismy

12 Opatření ke zmírnění rizik Persistence x pohyblivost = riziko vyplavení, splachu nebo průsaku Modely EFSA pro posouzení rizika Do úvahy se bere plodina, míra úletu, svažitost, půdní druh a typ aj.

13 Opatření ke zmírnění rizik EU – kritéria (=hraniční hodnoty) rizika pro vodu a vodní organismy Nesplňuje-li navržené použití kritéria, stanoví se zmírňující opatření:  Ochranné vzdálenosti od zdrojů povrchové vody  Vyloučení z OP II  Povinné použití protiúletových trysek  Snížení dávky  Omezení počtu ošetření

14 Přijatelnost opatření? Nesplní-li přípravek kritéria EU ani při použití zmírňujících opatření, nesmí být registrován! Jaké opatření je ještě přijatelné a kdy je vhodnější přípravek neregistrovat ? Existují první iniciativy na sblížení opatření mezi členskými zeměmi

15 Opatření ke zmírnění rizik u vodních organismů Věta SPe3 – ochranné vzdálenosti od povrchových vod Nyní v tabulkové formě; protiúletové trysky; v budoucnu možnost zohlednění vegetačních pásů Věta SPe2 – ochranné vzdálenosti na svažitých pozemcích – definice ve vyhlášce č. 327/2012.

16

17 Dávka, počty ošetření Dávka uvedená v návodu k použití je dávkou maximální přípustnou Termíny aplikace Omezení počtu ošetření za sezónu nebo za několik let (vyšší persistence a mobilita účinné látky)

18 Dávka, počty ošetření, okraje pozemků, svažité pozemky Vyhláška č. 327/2012 Sb. definuje „okraj pozemku“ a „svažitý pozemek“ Věta SPe3; vyšší rostliny, členovci O způsobu zohlednění informací o ochranných vzdálenostech od okrajů pozemku rozhoduje do značné míry pěstitel

19 Informace o prevenci vývoje rezistence Omezení frekvence ošetření přípravky, obsahujícími stejnou nebo příbuznou účinnou látku během sezóny Informativní věty; v příštích letech součást metodik IOR

20 Jméno: P a vel Minář e-mail: p a vel. minar @srs.cz Pracoviště: Sekce přípravků na ochranu rostlin Adresa pracoviště: Zemědělská 1a, 613 00 Brno web: www.srs.czwww.srs.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Současná omezení při používání přípravků na ochranu rostlin z hlediska."

Podobné prezentace


Reklamy Google