Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 zamezit dalšímu zhoršování životního prostředí  urychlit odstraňování jevů, které ohrožují živé i neživé složky přírody  chránit přírodní i kulturní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " zamezit dalšímu zhoršování životního prostředí  urychlit odstraňování jevů, které ohrožují živé i neživé složky přírody  chránit přírodní i kulturní."— Transkript prezentace:

1

2  zamezit dalšímu zhoršování životního prostředí  urychlit odstraňování jevů, které ohrožují živé i neživé složky přírody  chránit přírodní i kulturní hodnoty v prostředí

3  Prevence ekologických poruch je vždy účinnější a ekonomičtější než následná opatření k nápravě !!!

4  Pro zachování bohatství přírody je nutné vyhlásit některé lokality jako chráněná území  V České republice jsou chráněná území maloplošná (přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné přírodní výtvory, chráněné parky a zahrady) a území velkoplošná (chráněné krajinné oblasti a národní parky).  Jednotlivé kategorie se liší stupněm a organizací ochrany přírody, svou funkcí a pod.

5  Pro zlepšení stavu ovzduší je nutný rozvoj některých speciálních technických zařízení.  Jsou to jednak odlučovače pevných nečistot, jednak odsiřovací zařízení.  V dnešní době už je nedostatečné dvoustupňové čištění zplodin, nutné je čištění třístupňové.  Největším úkolem však zůstává omezení exhalací v dopravě

6  Pevné odpady jsou většinou vyváženy netříděné na skládky.  Část odpadů je spalována.  Ve vyspělých zemích se odpady třídí a ve velké většině jsou recyklovány (po zpracování jsou znovu využívány)

7  Výhledově je třeba zavádět technická zařízení a technologie, které šetří energii a materiály, snižují množství vznikajících odpadů, umožňují recyklaci a pod.  Vzrůstající význam mají v současnosti zejména biotechnologie a máloodpadové nebo ještě dokonalejší bezodpadové technologie

8  zachovávat v krajině rozptýlenou zeleň a druhové porosty pro snížení erozí  vytváření vhodného prostředí pro život různých organismů  chránit lesy před škodlivými vlivy a dobře v nich hospodařit  omezovat používání průmyslových hnojiv a pesticidů - využívat takové látky, které se rychle biologicky nebo samovolně rozkládají a nezanechávají škodlivé zbytky  podporovat biologickou ochranu rostlin založenou na vztazích mezi populacemi škůdců plodin a jejich parazity a predátory  chránit vodu v krajině, neodvodňovat pozemky, nenapřimovat vodní toky


Stáhnout ppt " zamezit dalšímu zhoršování životního prostředí  urychlit odstraňování jevů, které ohrožují živé i neživé složky přírody  chránit přírodní i kulturní."

Podobné prezentace


Reklamy Google