Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Učení o odolnostním potenciálu lesních porostů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Učení o odolnostním potenciálu lesních porostů."— Transkript prezentace:

1 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Učení o odolnostním potenciálu lesních porostů

2 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Podněty ke vzniku koncepce integrované ochrany lesů: Drastické účinky pesticidů na ŽP Zvýšené používání pesticidů (zejména poznatky o účincích DDT na zdraví)

3 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů 3 zásady integrované ochrany rostlin: 1.Škůdce nesmí být posuzován izolovaně, protože spolu s ostatními organismy žijícími ve stejném prostoru tvoří vztahový komplex. 2.Obranná opatření musí být uskutečněna v takovém rozsahu, aby populační hustota škůdců byla snížena pod práh hospodářské škodlivosti (upouští se od snahy úplně vyhubit škůdce). 3.Obranná opatření nesmí podstatně zasáhnout do komplexu vazeb v ochraňovaném ekosystému.

4 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Integrované zvládání škůdců je systém jejich regulace, který zohledňuje prostředí, v němž se vyvíjejí a jejich populační dynamiku. K udržení populací škůdců pod hladinou škodlivosti využívá co nejúčinnější kombinaci všech vhodných metod a technik.

5 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Postup v LH: 1. Určit, zda se jedná o škůdce (zda ohrožuje LH). 2. Shromáždit údaje o škůdci (vazby v ekosystému, gradační vlastnosti, způsob poškozování dřevin, zdravotní stav škůdce, …), údaje o postižených porostech (dřeviny, vývojový a zdravotní stav, …) a údaje o stanovišti. 3. Vypracovat způsob zvládání škůdce. 4. Uskutečnit přijatá opatření. 5. Vyhodnotit účinek opatření.

6 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Práh hospodářské škodlivosti = nejnižší populační hustota škůdce, při níž může dojít k hospodářským škodám (překročen je tehdy, když škody škůdcem jsou vyšší než náklady na hubení škůdce). Integrovaná ochrana lesů vypracovává a používá postupy, které především nedovolí škůdcům překročit práh hosp. škodlivosti. Překročí-li jej, tak se používají radikální způsoby omezení škůdce.

7 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Při stanovení prahu hosp. škodlivosti se hodnotí: 1.Přímé ztráty na porostech úhynem stromů, kdy se zmenšuje redukovaná plocha a narůstá holina. 2.Ztráty na přírůstu působené odlistěním (defoliací) nebo jiným poškozením narušujícím normální fyziolog. stav. 3.Vliv na půdu (ztráta humusu, rozrůstání buřeně, …). 4.Vliv na mimoprod. funkce lesa, zvláště ochrannou a rekreační. 5.Vliv chemického zásahu na ekosystém, zkrácení doby mezi gradacemi škůdců, genetická selekce škůdců, negativní působení na komplex přirozených nepřátel škůdců. 6.Náklady na hubení škůdců.

8 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Protože lesní ekosystémy, v nichž hodnocený škůdce graduje a škodí, jsou velmi členité a stále se vyvíjejí, tak prahy hosp. škodlivosti se mění a musí být stanovovány případ od případu, analýzou konkrétní situace.

9 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Příklad zásad při použití insekticidů: 1.Insekticidy použít jen v nezbytných případech. 2.Volit takové přípravky, které by byly nejméně škodlivé pro ekosystém i lidi. 3.Použít nejmenší nutné dávky a volit nejvhodnější způsob aplikace. 4.Přesně vymezit plochu pro ošetření porostů. 5.Termín ošetření volit s ohledem na citlivost škůdce, jeho časový výskyt i časový výskyt jeho přirozených nepřátel.

10 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Příklady opatření: 1.Šetrnější přípravky (hormonální, virové, bakteriální, …). 2.Kombinace chemicko-biologická (subletální dávka insekticidu oslabí škůdce, který se tak stane vnímavější vůči virové infekci). 3.Zebrovité ošetření ploch (střídat pruhy ošetřené a neošetřené). 4.Zakládání odolnějších porostů (vhodné ekotypy, kultivary, …). 5.Zakládání a péče o porosty podle typologického průzkumu (vztah mezi lesními typy a výskytem škůdců). 6.Hnojení porostů zvyšující obranyschopnost porostů. 7.Šetrná těžba bez poškozování stromů a bez ponechávání pro škůdce atraktivního odpadu. 8.Podpora mravenišť a hmyzožravých ptáků (doupné stromy, budky). 9.Zvýšení počtu parazitoidů a hmyzích predátorů škůdců.

11 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Odolnostní potenciál lesních porostů = souhrn vlastností vyjadřující přirozenou schopnost porostů neumožňovat, resp. tlumit (inhibovat) aktivizaci škůdců lesa a odolávat účinkům škodlivých činitelů.

12 Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Odolnostní potenciál lesních porostů 1.Stupeň stanovištní vhodnosti dřevinné skladby. 2.Výstavba porostu, druh a stupeň zápoje. 3.Sanitární kvocient porostu = poměr mezi poškozenými stromy a nepoškozenými stromy.


Stáhnout ppt "Ochrana lesa Integrovaná ochrana lesů Učení o odolnostním potenciálu lesních porostů."

Podobné prezentace


Reklamy Google