Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (TUR). Definice Trvale udržitelný rozvoj(TUR) je obecně chápán jako takový rozvoj,který sleduje současně tři cíle:   Ekonomický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (TUR). Definice Trvale udržitelný rozvoj(TUR) je obecně chápán jako takový rozvoj,který sleduje současně tři cíle:   Ekonomický."— Transkript prezentace:

1 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (TUR)

2 Definice Trvale udržitelný rozvoj(TUR) je obecně chápán jako takový rozvoj,který sleduje současně tři cíle:   Ekonomický rozvoj   Sociální rozvoj   Ochranu životního prostředí TUR je moderní cestou pro hledání a nacházení řešení v každodenním životě, ze kterého mají v dlouhodobém časovém horizontu prospěch lidé, ekonomika i životní prostředí. TUR vychází ze zdravého rozumu a základních lidských hodnot, není utopickou vizí, ale hledáním cesty k zajištění rovnováhy.

3 Proč TUR? V současném světě se stále více ukazují rozpory mezi hospodářským růstem a účinnou ochranou životního prostředí:   Hospodářský růst je provázen růstem zátěže prostředí a čerpáním obnovitelných i neobnovitelných zdrojů.   Je pociťována nutnost převést hospodářský rozvoj na trvale udržitelnou cestu.   Je třeba usměrnit hospodářský rozvoj tak, aby potřeby současné generace nebyly naplňovány na úkor generací příštích nebo jejich společností (rozumí se rozvoj vyspělého světa se nesmí dít na úkor světa rozvojového). Cílem je dosažení harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje ekonomických aktivit.

4 Týká se to nás všech Každý z nás dnes intuitivně cítí oprávněnost udržitelného rozvoje. Nejsme sice schopni problém definovat, ale zato cítíme nebezpečí a potřebu jednat. “Problém“ cítíme ve vzduchu, chutnáme ve vodě, pozorujeme ho v přeplněných městech a narušené krajině; čteme o něm v novinách a slyšíme v televizi. Nejčastěji vnímáme:   dopravní omezení v důsledku překročených limitů znečištění,   narůstající zdravotní problémy, jako je astma nebo alergie,   ničivé záplavy a sucho, utrpení, hlad, kácení lesů, znečištění pitné vody,   skleníkové plyny, hrozba globálního oteplování i stoupání hladiny oceánů… Tyto skutečnosti nevznikají sami od sebe, ale jako příznaky nebo důsledky myšlení, hodnot a rozhodování v sociálních, ekonomických a politických záležitostech. To vede svět neudržitelnou cestou. Nejsou to vedlejší, nezamýšlené důsledky našeho způsobu života, nýbrž samotná jeho podstata, která nás ohrožuje.

5 Co můžeme udělat pro TUR? 1. 1.Dodržovat veškeré normy, limity a jiné předpisy, které jsou obsaženy v tak zvaném ‚‚environmental acquis‘‘,tzv.v souboru evropského zákonodárství věnovaného životnímu prostředí. 2. 2.Uplatňovat preventivní postupy v ochraně životního prostředí. 3. 3.Zavádět opatření založená na moderních techlogiích nenáročných na suroviny, energii a minimalizující škodlivé emise. 4. 4.Zabezpečit dostatečné informace o stavu prostředí, o prováděných opatřeních, o rozvojových záměrech a o prostředí. 5. 5.Zapojit, angažovat, informovat a vzdělávat širokou veřejnost a jednotlivé společenské i specifické skupiny. 6. 6.Integrovat environmentální hlediska hospodářských a dalších aktivit. 7. 7.Zavádět dobrovolné nadstandardní normy průmyslu a zemědělství. 8. 8.Ovlivnit myšlení výrobců – změna produkčních metod. 9. 9.Ovlivnit myšlení spotřebitelů, spotřebitelská vyzrálost – zátěž prostředí je třeba minimalizovat spotřebou rozumnou a uvědoměle skromnou.

6 Co je ekologické zemědělství? Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r.1994 je součástí zemědělské politiky EU.

7


Stáhnout ppt "TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (TUR). Definice Trvale udržitelný rozvoj(TUR) je obecně chápán jako takový rozvoj,který sleduje současně tři cíle:   Ekonomický."

Podobné prezentace


Reklamy Google