Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství – 1. část. O čem tato lekce bude: •o základních funkcích zemědělství, •o tom, co zemědělství ovlivňuje, •o ukazatelích charakterizujících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství – 1. část. O čem tato lekce bude: •o základních funkcích zemědělství, •o tom, co zemědělství ovlivňuje, •o ukazatelích charakterizujících."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství – 1. část

2 O čem tato lekce bude: •o základních funkcích zemědělství, •o tom, co zemědělství ovlivňuje, •o ukazatelích charakterizujících zemědělství.

3 Základní funkce zemědělství (zákon 252/1997 Sb. o zemědělství) •produkční •sociální a demografická •ekologická a krajinotvorná

4

5 Faktory ovlivňující zemědělskou výrobu •ekonomické a sociální •přírodní podmínky

6 vytvářejí rozdíly v produkční schopnosti zemědělské půdy Přírodní podmínky •charakter reliéfu •půdní předpoklady •klimatické podmínky

7 Půda – produkční faktor ????????

8 Funkce půdy •produkční •ekologická •tvorba krajiny •sociální

9 Reliéf nadmořská výška svažitost Klimatické podmínky teplotasrážky

10 Půdní předpoklady půdní druhy – zrnitost půdy •těžké (málo propustné) – 7 % •středně těžké – 84 % •lehké (písčité) – 9 %

11 Půdní typy

12 Zemědělské výrobní oblasti vymezeny na základě diferenciace přírodních podmínek ČR •kukuřičná •řepařská •bramborářská •horská

13 Otázka ? „Do jaké míry jsou v jednotlivých regionech skutečné přírodní předpoklady pro zemědělskou výrobu fakticky využívány“ ???????????

14 Index zemědělského hospodaření (hodnota HZP v Kč na 1 bod produkční schopnosti ZP) kvalita přírodních podmínek (produkční schopnost ZP) měřeno bonitou půdy zemědělská produkce měřeno HZP/ha ZP

15 Bonitovaná půdně ekologická jednotka - pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky, - vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

16 Pro oceňování zemědělských pozemků jsou stanoveny úřední ceny v obecně závazném právním předpisu Ministerstva financí, ve vyhlášce č. 279/1997 Sb. Poslední úprava této vyhlášky byla provedena s účinností od 1. října 2001 vyhláškou 338/2001 Sb. Základní (úřední) cena zemědělských pozemků, které jsou evidovány v katastru nemovitostí ve druzích pozemků orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty se zjistí podle ceny závazně stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ, vztažené k 1m 2 zemědělského pozemku. Na území České republiky je nyní vytvořeno celkem 2.199 BPEJ (dříve 1.818) a jejich ceny se pohybují v rozmezí od 0,70 Kč/ 1m 2 do 14,81 Kč/1m 2 (dříve od 0,50 Kč/1m 2 do 13,50 Kč/1m 2 ). Nejvyšší cenu vykazuje jediná BPEJ s kódem 30300.

17 Odpověď •nadměrné - Českomoravská vrchovina (vysoká eroze půdy) - Strakonicko, Náchodsko, Novojičínsko • podprůměrné – středoč. Polabí, Znojemsko, Břeclavsko, Vyškovsko

18 Extenzivní zemědělství •zvyšování objemu zemědělské výroby využitím většího množství výrobních faktorů

19 Intenzifikace zemědělské výroby •proces zvyšování produkce z jednotky plochy půdy •intenzita zem. výroby vyjadřuje stupeň intenzifikace

20 Ukazatele intenzity zemědělské výroby •přímé •výsledné •pomocné

21 Přímé ukazatele •vyjádřeny poměrem spotřebovaných dílčích produkčních faktorů a výměrou půdy  spotřeba paliv na ha z. p.,  spotřeba osiv na ha z.p.,  spotřeba krmiv na ha z. p.

22 Výsledné ukazatele •poměr jednotlivých kategorií hmotných výsledků výroby a výměry zem. půdy  hrubá zemědělská produkce na ha z. p.  hrubá produkce rostlinné výroby na ha z. p.  hektarové výnosy plodin

23 Pomocné ukazatele •informují o celkové vybavenosti zemědělské výroby  struktura plodin na orné půdě  mechanizační prostředky na orné půdě  struktura zemědělské půdy

24 1948 - 1989 •úbytek ZP cca 18 % 1976 – ZP chráněna zákonem PROČ ?

25 Transformace českého zemědělství I. 1989-1994 II. 1995-2004 III. 2004-2012 IV. 2012 ----


Stáhnout ppt "Zemědělství – 1. část. O čem tato lekce bude: •o základních funkcích zemědělství, •o tom, co zemědělství ovlivňuje, •o ukazatelích charakterizujících."

Podobné prezentace


Reklamy Google