Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bonitovaná půdně ekologická jednotka.  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bonitovaná půdně ekologická jednotka.  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje."— Transkript prezentace:

1 Bonitovaná půdně ekologická jednotka

2  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.  Právním předpisem, kterým se stanovovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb).

3 Význam číslic v kodu BPEJ  První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu ( označeny kódy 0 - 9). Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů.  Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.  Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám.  Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. Poznámka: Počáteční tři číslice pětimístného kódu označují na mapách a kartách tzv. hlavní půdně klimatickou jednotku (HPKJ) = klimatický region + hlavní půdní jednotka.

4 Využití BPEJ  oceňování (ocenění půdy dle BPEJ obsaženo ve vyhlášce č. 3/2008 Sb.) oceňováníocenění půdy  pro určení eroze (využití znalosti hlavní půdní jednotky)erozehlavní půdní jednotky  při návrhu nových pozemků (homogennost nových pozemků)pozemkůhomogennostpozemků

5 SOWAC GIS – charakteristika BPEJ http://ms.sowac- gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?proje ct=dhtml_zchbpej&layers=kraj Mapový server BPEJ


Stáhnout ppt "Bonitovaná půdně ekologická jednotka.  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google