Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bonitovaná půdně ekologická jednotka"— Transkript prezentace:

1 Bonitovaná půdně ekologická jednotka

2 Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Právním předpisem, kterým se stanovovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb).

3 Význam číslic v kodu BPEJ
První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu ( označeny kódy ). Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce ( ). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. Poznámka: Počáteční tři číslice pětimístného kódu označují na mapách a kartách tzv. hlavní půdně klimatickou jednotku (HPKJ) = klimatický region + hlavní půdní jednotka.

4 Využití BPEJ oceňování (ocenění půdy dle BPEJ obsaženo ve vyhlášce č. 3/2008 Sb.) pro určení eroze (využití znalosti hlavní půdní jednotky) při návrhu nových pozemků (homogennost nových pozemků)

5 Mapový server BPEJ SOWAC GIS – charakteristika BPEJ
gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?proje ct=dhtml_zchbpej&layers=kraj


Stáhnout ppt "Bonitovaná půdně ekologická jednotka"

Podobné prezentace


Reklamy Google