Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk"— Transkript prezentace:

1 Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND
Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk 15. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, Brno, 19. – 20. října 2009

2 Historie BPEJ Komplexní průzkum zemědělských půd (1961 – 1972) vymezil základní půdní typy (černozemě, hnědozemě, rendziny…) Při následném bonitačním mapování (1974 – 1982) vznikl systém bonitovaných půdně ekologických jednotek Kód BPEJ obsahuje 5 cifer: 0-9 klimatický region 00-78 hlavní půdní jednotka 00-xx kombinace svažitosti, skeletovistosti a hloubky půdy a expozice Původní účel: objektivní odborné a produkční hodnocení půd, zařazení velkých zemědělských podniků do PES (produkčně ekonomických skupin) – danění podniků Dnes: ocenění pozemků zemědělského půdního fondu

3 Vedení BPEJ VÚMOP v.v.i. Pozemkový úřad Katastrální pracoviště
Odborný garant aktualizace Provádění a vyhodnocování terénního průzkumu Správce databáze BPEJ Administrace Aktualizace BPEJ Podklady pro záznam aktualizace do BPEJ Příjem, kontrola a záznam aktualizovaných dat BPEJ do katastru nemovitostí Vedení bonitních dílů parcel v SPI Mapa BPEJ součást DKM Aktualizace – na žádost vlastníků nebo při provádění KPÚ

4 Postup při určování bonitních dílů
Ručně – planimetrování, následně vyrovnání na výměry SPI Automaticky na počítači: vektorizace katastrální mapy (včetně parcel nezapsaných na LV) a mapy bývalého pozemkového katastru (včetně doplnění vlastnických parcel evidence nemovitostí a grafických přídělů) automatický výpočet výměr bonitních dílů, automatické vyrovnání na výměru SPI vlastnické parcely nevlastnické KN parcely definují, které ZE parcely jsou součástí ZPF (mají být bonitovány) kontrola výsledků (parcely, které chybí v mapě nebo v SPI, déle hrubé rozdíly mezi výměrou v mapě a v SPI) automatizovaný výstup (XLS, TXT) a aktualizace ISKN (seznam dotčených parcel CSV, změnové věty VFK)

5 Přerov na Labem Mapa BPEJ: Původní stav Nový stav

6 Přerov na Labem – ruční zpracování

7 Kněžice u Městce Králové
Při rebonitaci v roce 2007 hledány cesty, jak postup zjednodušit a automatizovat Výpočet výměr bonitních dílů parcel bylo možné realizovat funkcemi pro výpočet vstupních nároků pozemkové úpravy Po diskusi s katastrálním pracovištěm navrženo předání výsledků formou změnových vět VFK pro automatizovanou aktualizaci ISKN PROLAND byl rozšířen o funkci Rebonitace, která zobrazí přehled vlastnických parcel ZPF a jejich bonity (s možností filtrovat parcely bez změny, nově bonitované či nebonitované a se změnou BPEJ) Po praktickém ověření na KP Nymburk a KP Jičín navrženo doplnit předávané soubory o seznam dotčených parcel (CSV), který umožní přiřadit tyto parcely k příslušnému řízení v ISKN

8 Kněžice – automatické zpracování

9 Kněžice – výsledek

10 Klady a zápory digitálního zpracování
minimalizace chyb při výpočtu bonitních dílů určení, které parcely ZE mají být bonitovány, automatické vyrovnání výměr dílů a výměru vlastnické parcely bezchybné a rychlé provedení záznamu do katastru nemovitostí možnost odhalit chyby vzniklé vedením katastru v případě komplexní pozemkové úpravy se zavedením bonit do KN před vystavením nároků vyhneme možným nedorozuměním s vlastníky (rozdíl bonit na platném LV a na soupisu nároků – zdroj sporů) investice do pořízení vektorových dat (svépomocí, na zakázku, nebo využít meziprodukt při KPÚ)

11 Tipy a triky pro vektorizaci dat
Používat plátované natransformované rastry BPK Nejprve digitalizovat parcelní čísla pomocí makra P_CIS3: načte všechna parcelní čísla z písemného operátu parcelní čísla se kreslí přesunutím z tabulky do výkresu udržuje a kontroluje technologii kresby (vrstva, kreslicí klíč, font, velikost) neumožní zadat jedno číslo dvakrát, kontroluje soulad s SPI průběžně je vidět, která čísla nejsou zadána Poté vektorizovat hranice parcel hranice KN parcel totožné s hranicemi PK parcel přitáhnout na PK hranice, případně posunout KN rastry podle PK rastru Využít topologické kontroly a kontroly SPI KN

12 Další informace „K aktualizaci výměr bonitovaných dílů parcel při rebonitaci“, Pozemkové úpravy č. 65 (září 2008), „PROLAND – Jak vyzrát na rebonitace“, Zeměměřič 1+2/2008, „Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO“, Zeměměřič 1+2/2009,

13 Děkuji za pozornost … Ukázková data jsou majetkem MZe PÚ Nymburk a ČUZK


Stáhnout ppt "Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk"

Podobné prezentace


Reklamy Google