Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk 15. ročník setkání uživatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk 15. ročník setkání uživatelů."— Transkript prezentace:

1 Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk 15. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, Brno, 19. – 20. října 2009

2 Historie BPEJ Komplexní průzkum zemědělských půd (1961 – 1972) vymezil základní půdní typy (černozemě, hnědozemě, rendziny…) Při následném bonitačním mapování (1974 – 1982) vznikl systém bonitovaných půdně ekologických jednotek Kód BPEJ obsahuje 5 cifer: 0-9 klimatický region 00-78 hlavní půdní jednotka 00-xx kombinace svažitosti, skeletovistosti a hloubky půdy a expozice Původní účel: objektivní odborné a produkční hodnocení půd, zařazení velkých zemědělských podniků do PES (produkčně ekonomických skupin) – danění podniků Dnes: ocenění pozemků zemědělského půdního fondu

3 Vedení BPEJ VÚMOP v.v.i.Pozemkový úřadKatastrální pracoviště Odborný garant aktualizace Provádění a vyhodnocování terénního průzkumu Správce databáze BPEJ Administrace Aktualizace BPEJ Podklady pro záznam aktualizace do BPEJ Příjem, kontrola a záznam aktualizovaných dat BPEJ do katastru nemovitostí Vedení bonitních dílů parcel v SPI Mapa BPEJ součást DKM Aktualizace – na žádost vlastníků nebo při provádění KPÚ

4 Postup při určování bonitních dílů Ručně – planimetrování, následně vyrovnání na výměry SPI Automaticky na počítači:  vektorizace katastrální mapy (včetně parcel nezapsaných na LV) a mapy bývalého pozemkového katastru (včetně doplnění vlastnických parcel evidence nemovitostí a grafických přídělů)  automatický výpočet výměr bonitních dílů, automatické vyrovnání na výměru SPI vlastnické parcely  nevlastnické KN parcely definují, které ZE parcely jsou součástí ZPF (mají být bonitovány)  kontrola výsledků (parcely, které chybí v mapě nebo v SPI, déle hrubé rozdíly mezi výměrou v mapě a v SPI)  automatizovaný výstup (XLS, TXT) a aktualizace ISKN (seznam dotčených parcel CSV, změnové věty VFK)

5 Přerov na Labem Mapa BPEJ: Původní stav Nový stav

6 Přerov na Labem – ruční zpracování

7 Kněžice u Městce Králové Při rebonitaci v roce 2007 hledány cesty, jak postup zjednodušit a automatizovat Výpočet výměr bonitních dílů parcel bylo možné realizovat funkcemi pro výpočet vstupních nároků pozemkové úpravy Po diskusi s katastrálním pracovištěm navrženo předání výsledků formou změnových vět VFK pro automatizovanou aktualizaci ISKN PROLAND byl rozšířen o funkci Rebonitace, která zobrazí přehled vlastnických parcel ZPF a jejich bonity (s možností filtrovat parcely bez změny, nově bonitované či nebonitované a se změnou BPEJ) Po praktickém ověření na KP Nymburk a KP Jičín navrženo doplnit předávané soubory o seznam dotčených parcel (CSV), který umožní přiřadit tyto parcely k příslušnému řízení v ISKN

8 Kněžice – automatické zpracování

9 Kněžice – výsledek

10 Klady a zápory digitálního zpracování + minimalizace chyb při výpočtu bonitních dílů + určení, které parcely ZE mají být bonitovány, automatické vyrovnání výměr dílů a výměru vlastnické parcely + bezchybné a rychlé provedení záznamu do katastru nemovitostí + možnost odhalit chyby vzniklé vedením katastru + v případě komplexní pozemkové úpravy se zavedením bonit do KN před vystavením nároků vyhneme možným nedorozuměním s vlastníky (rozdíl bonit na platném LV a na soupisu nároků – zdroj sporů) – investice do pořízení vektorových dat (svépomocí, na zakázku, nebo využít meziprodukt při KPÚ)

11 Tipy a triky pro vektorizaci dat Používat plátované natransformované rastry BPK Nejprve digitalizovat parcelní čísla pomocí makra P_CIS3:  načte všechna parcelní čísla z písemného operátu  parcelní čísla se kreslí přesunutím z tabulky do výkresu  udržuje a kontroluje technologii kresby (vrstva, kreslicí klíč, font, velikost)  neumožní zadat jedno číslo dvakrát, kontroluje soulad s SPI  průběžně je vidět, která čísla nejsou zadána Poté vektorizovat hranice parcel  hranice KN parcel totožné s hranicemi PK parcel přitáhnout na PK hranice, případně posunout KN rastry podle PK rastru Využít topologické kontroly a kontroly SPI KN

12 Další informace „K aktualizaci výměr bonitovaných dílů parcel při rebonitaci“, Pozemkové úpravy č. 65 (září 2008), http://www.mze.cz/attachments/PU65proWEB.pdf http://www.mze.cz/attachments/PU65proWEB.pdf „PROLAND – Jak vyzrát na rebonitace“, Zeměměřič 1+2/2008, http://www.gepro.cz/wp-content/uploads/2009/05/2008_0102.pdf http://www.gepro.cz/wp-content/uploads/2009/05/2008_0102.pdf „Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO“, Zeměměřič 1+2/2009, http://www.gepro.cz/wp- content/uploads/2009/05/2009_0102.pdf http://www.gepro.cz/wp- content/uploads/2009/05/2009_0102.pdf

13 Ukázková data jsou majetkem MZe PÚ Nymburk a ČUZK Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk 15. ročník setkání uživatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google