Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna 2013

2 Zpracovatel KoPÚ GB – geodezie, spol. s r.o., Hradební 6, Prostějov Ing. Martin Holinka - odpovědný geodet GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11 a, Brno Ing. Tomáš Buchmaier – projektant KoPÚ Objednatel Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Kroměříž Riegrovo nám. 3228/22, Kroměříž Ing. Michal Luhan – referent SPÚ

3 k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka k.ú. Libosváry u Bystřice p. H.

4 k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. A B C E D F J H G I

5 Postup zpracování pozemkové úpravy 1.Terénní průzkumy, vyhodnocení dostupných podkladů, souhlas se zahrnutím do KoPÚ - terénní průzkum projektanta - fotodokumentace - vyhodnocení získaných podkladů - vyjádření orgánů státní zprávy a dotčených organizací - územně plánovací dokumentace

6 Souhlas se zahrnutím do KoPÚ dle §3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. - pozemky zastavěné - pozemky funkčně související se stavbou - zahrady - pozemky v zastavitelném území - hřbitovy

7 2. Zeměměřické činnosti - revize a doplnění bodového pole - zaměření skutečného stavu - určení obvodu KoPÚ - zjišťování průběhu hranic pozemků - šetření katastrálních hranic - vyhotovení geometrických plánů - šetření neřešených pozemků

8 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ -jednoznačné stanovení obvodu KoPÚ -upřesnění hranice obvodu KoPÚ přímo v terénu -účast všech dotčených vlastníků Zjišťování hranic neřešených pozemků -pozemky v obvodu KoPÚ – neřešené -pozemky zastavitelné a zastavěné, zahrady -upřesnění hranice neřešených pozemků přímo v terénu -účast všech dotčených vlastníků - zjišťování hranic – terénní pochůzka

9 3. Zpracování soupisu nároků vlastníků - rozdělení pozemků na - v obvodu pozemkových úprav – řešené - ocenění pozemku dle BPEJ (základní cenou) - ocenění trvalých porostů - určení vzdálenosti - rozdíl mezi výměrou obvodu a součtem výměry nároků → koeficient - v obvodu pozemkových úprav – neřešené - pozemky mimo obvod pozemkových úprav Ocenění slouží pouze pro účely KoPÚ !!!

10 3. Zpracování soupisu nároků vlastníků Ukázka nárokového listu Informace o vlastnících Pozemky zahrnuté v obvodu KoPÚ - řešené ∑ výměry ∑ ceny Ø vzdálenost

11 Ukázka nárokového listu Pozemky zahrnuté v obvodu KoPÚ neřešené Pozemky mimo obvod KoPÚ

12 4. Plán společných zařízení - návrh cestní sítě - návrh protierozních opatření - návrh vodohospodářských opatření - návrh krajinných a ekolog. opatření - ÚSES - sbor zástupců - zastupitelé obce - plošný nárok prvků PSZ - využití státních pozemků

13 Co umí pozemková úprava:sceleníotáčenírozdělení Je důležité sdělení představ vlastníka projektantovi !!!

14 5. Návrh nového uspořádání pozemků kritéria přiměřenosti nových pozemků -první návrh, projednání s vlastníky -případná oprava návrhu, projednání s vlastníky … -odsouhlasení návrhu vlastníky 4%v ceně pozemku 10%ve výměře pozemku 20%ve vzdálenosti pozemku min. 3/4 výměry

15 6. Digitální katastrální mapa, vytyčení pozemků - obnova katastrálního operátu - vytyčení parcel dle požadavků vlastníků

16 7. Realizace společných zařízení

17 Účast vlastníků na jednáních - úvodní jednání29. dubna souhlas se zahrnutím do KoPÚléto šetření obvodu pozemkové úpravy a neřešených parcelléto projednání nároků zima 2013 / vypracování PSZ (pouze sbor zástupců) podzim jaro projednání návrhu nového uspořádání pozemků léto – zima vystavení návrhu KoPÚ jaro závěrečné jednání (dokončení KoPÚ)jaro 2015

18 Potenciální problém při zpracování Pasivita vlastníka Pasivita vlastníka neznamená, že jeho pozemky zůstanou automaticky na místě !!! Řešení? Aktivně spolupracovat s projektantem KoPÚ

19 GB – geodezie, spol. s r.o., Hradební 6, Prostějov Ing. Martin Holinka - odpovědný geodet tel.: GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11 a, Brno Ing. Tomáš Buchmaier – projektant KoPÚ tel.: Kontakty: DĚKUJI ZA POZORNOST Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Kroměříž Riegrovo nám. 3228/22, Kroměříž Ing. Michal Luhan – referent SPÚ tel.:


Stáhnout ppt "Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google