Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna 2013

2 Zpracovatel KoPÚ GB – geodezie, spol. s r.o., Hradební 6, Prostějov Ing. Martin Holinka - odpovědný geodet GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11 a, Brno Ing. Tomáš Buchmaier – projektant KoPÚ Objednatel Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Kroměříž Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Ing. Michal Luhan – referent SPÚ

3 k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka k.ú. Libosváry u Bystřice p. H.

4 k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. A B C E D F J H G I

5 Postup zpracování pozemkové úpravy 1.Terénní průzkumy, vyhodnocení dostupných podkladů, souhlas se zahrnutím do KoPÚ - terénní průzkum projektanta - fotodokumentace - vyhodnocení získaných podkladů - vyjádření orgánů státní zprávy a dotčených organizací - územně plánovací dokumentace

6 Souhlas se zahrnutím do KoPÚ dle §3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. - pozemky zastavěné - pozemky funkčně související se stavbou - zahrady - pozemky v zastavitelném území - hřbitovy

7 2. Zeměměřické činnosti - revize a doplnění bodového pole - zaměření skutečného stavu - určení obvodu KoPÚ - zjišťování průběhu hranic pozemků - šetření katastrálních hranic - vyhotovení geometrických plánů - šetření neřešených pozemků

8 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ -jednoznačné stanovení obvodu KoPÚ -upřesnění hranice obvodu KoPÚ přímo v terénu -účast všech dotčených vlastníků Zjišťování hranic neřešených pozemků -pozemky v obvodu KoPÚ – neřešené -pozemky zastavitelné a zastavěné, zahrady -upřesnění hranice neřešených pozemků přímo v terénu -účast všech dotčených vlastníků - zjišťování hranic – terénní pochůzka

9 3. Zpracování soupisu nároků vlastníků - rozdělení pozemků na - v obvodu pozemkových úprav – řešené - ocenění pozemku dle BPEJ (základní cenou) - ocenění trvalých porostů - určení vzdálenosti - rozdíl mezi výměrou obvodu a součtem výměry nároků → koeficient - v obvodu pozemkových úprav – neřešené - pozemky mimo obvod pozemkových úprav Ocenění slouží pouze pro účely KoPÚ !!!

10 3. Zpracování soupisu nároků vlastníků Ukázka nárokového listu Informace o vlastnících Pozemky zahrnuté v obvodu KoPÚ - řešené ∑ výměry ∑ ceny Ø vzdálenost

11 Ukázka nárokového listu Pozemky zahrnuté v obvodu KoPÚ neřešené Pozemky mimo obvod KoPÚ

12 4. Plán společných zařízení - návrh cestní sítě - návrh protierozních opatření - návrh vodohospodářských opatření - návrh krajinných a ekolog. opatření - ÚSES - sbor zástupců - zastupitelé obce - plošný nárok prvků PSZ - využití státních pozemků

13 Co umí pozemková úprava:sceleníotáčenírozdělení Je důležité sdělení představ vlastníka projektantovi !!!

14 5. Návrh nového uspořádání pozemků kritéria přiměřenosti nových pozemků -první návrh, projednání s vlastníky -případná oprava návrhu, projednání s vlastníky … -odsouhlasení návrhu vlastníky 4%v ceně pozemku 10%ve výměře pozemku 20%ve vzdálenosti pozemku min. 3/4 výměry

15 6. Digitální katastrální mapa, vytyčení pozemků - obnova katastrálního operátu - vytyčení parcel dle požadavků vlastníků

16 7. Realizace společných zařízení

17 Účast vlastníků na jednáních - úvodní jednání29. dubna 2013 - souhlas se zahrnutím do KoPÚléto 2013 - šetření obvodu pozemkové úpravy a neřešených parcelléto 2013 - projednání nároků zima 2013 / 2014 - vypracování PSZ (pouze sbor zástupců) podzim 2013 - jaro 2014 - projednání návrhu nového uspořádání pozemků léto – zima 2014 - vystavení návrhu KoPÚ jaro 2015 - závěrečné jednání (dokončení KoPÚ)jaro 2015

18 Potenciální problém při zpracování Pasivita vlastníka Pasivita vlastníka neznamená, že jeho pozemky zůstanou automaticky na místě !!! Řešení? Aktivně spolupracovat s projektantem KoPÚ

19 GB – geodezie, spol. s r.o., Hradební 6, Prostějov Ing. Martin Holinka - odpovědný geodet tel.: 582 343 515e-mail: holinkam@geodezie-brno.cz GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11 a, Brno Ing. Tomáš Buchmaier – projektant KoPÚ tel.: 538 702 067e-mail: tomas.buchmaier@geodis.cz Kontakty: DĚKUJI ZA POZORNOST Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Kroměříž Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Ing. Michal Luhan – referent SPÚ tel.: 573 301 345e-mail: m.luhan@spucr.cz


Stáhnout ppt "Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice p. H. k.ú. Libosváry u Bystřice p. H. k.ú. Příkazy u Osíčka (část) Úvodní jednání Loukov 29. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google