Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA v k.ú. URBANICE ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA v k.ú. URBANICE ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail:"— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA v k.ú. URBANICE ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

2 Rozsah KPÚ  Celková vým ě ra upravovaného území je 130 ha Celková vým ě ra k.ú. 353 ha Celková vým ě ra intravilánu3 ha Celková vým ě ra ZPF 124 ha z toho: Orná p ů da 117 ha Zahrady 5 ha TTP 2 ha ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

3

4 Část povodí Lipoltické svodnice mapa 1:10 000 ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

5 KPÚ URBANICE Rozbor stávající cestní sítě M 1: 5000 ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

6 KPÚ URBANICE Přehled původní a stávající cestní sítě M 1: 5000

7 Rovinaté území v k.ú. Urbanice ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

8 Urbanický rybník ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

9 Silnice asfaltová (S3) Urbanice - Choltice Silnice asfaltová (S4) Urbanice – Rašovy bez doprovodné zeleně ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

10 Hlavní cesta HC1 vede po okraji upravovaného území směrem k Urbanickému rybníku Polní cesta HC2 nezpevněná v severním okraji upravovaného území ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

11 Dochovaná rybniční hráz v lesním komplexu u Lipolické svodnice ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

12

13 HARMONOGRAM PRACÍ Ing. Libuše Pražáková Rok 2009  30.8. 2009Polohopisné zam ěř ení  30.9. 2009Ov ěř ení a dopln ě ní bodového pole  14.9. 2009Analýza sou č asného stavu  30.9. 2009Šet ř ení vnit ř ního a vn ě jšího obvodu  30.11. 2009 Zjiš ť ování pozemk ů ur č ených §2  20.11. 2009 Dokumentace nárok ů ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

14 HARMONOGRAM PRACÍ Ing. Libuše Pražáková Rok 2010  31.3. 2010Projednání nárok ů vlastník ů  31.10. 2010Vypracování plánu spole č ných za ř ízení Rok 2011  31.10. 2011Vypracování nového uspo ř ádání pozemk ů ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

15 HARMONOGRAM PRACÍ Ing. Libuše Pražáková Rok 2012  28.2. 2012P ř edání kompletní dokumentace KPÚ  31.3. 2012 Zpracování DKM a SPI  30.9. 2012Vyty č ení hranic pozemk ů dle návrhu KPÚ ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz

16 DĚKUJEME ZA VAŠÍ POZORNOST A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail: nemecalinex@seznam.cz


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA v k.ú. URBANICE ALINEX, s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková, Elišky P ř emyslovny 401, 156 00, Praha-5, tel: +420 605910073, e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google