Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy"— Transkript prezentace:

1 Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce FF UK v Praze

2 Obsah příspěvku Výsledky šetření služeb pro rodiny v ČR.
Výzvy a perspektivy v oblasti služeb. Příklady inovativního přístupu. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

3 Pravidelná šetření služeb pro rodiny v letech 2006-2010
2006 – služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi ve vybraných krajích 2007 – služby z pohledu orgánů sociálně právní ochrany ve všech krajích 2008 – služby pro žadatele o náhradní rodinou péči a pěstouny 2009 – metodika hodnocení situace ohrožené rodiny 2010 – plánování služeb pro rodiny ve vybraných krajích Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

4 Cíle šetření Zjištění stavu a nabídky služeb pro rodiny, kapacit, překážek, možností a limitů spolupráce. Komplexní pohled na služby pro rodiny z pohledu všech účastníků Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

5 Jak to vidí NNO? Organizace se zaměřují na cílové skupiny,se kterými se pracuje relativně snadno (neklinické rodiny),nebo tam kde situace vyvolává přirozenou potřebu pomáhat (rodiny s postiženým dítětem) Služby náročné na materiální a profesionální zázemí jsou pro nestátní subjekty často příliš náročné. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

6 Organizace cítí zřetelnou potřebu rozšíření některých služeb, nejvíce sociálně aktivizačních služeb pro rodinu. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

7 Jak to vidí OSPOD? Problém s kvalifikací pracovníků
Administrativní zátěž Velký počet klientů Nedostatečná lokální spolupráce Spolupráce spíš s „tradičními“ partnery Náhradní rodinná péče na okraji zájmu Zájmy ohrožených rodin se nedostatečně promítají do komunitního plánování Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

8 Shrnutí Sociální pracovnice OSPOD mají příliš vysoké počty případů a nemají dostatečné kapacity k efektivní práci s ohroženými rodinami. Postrádají dostatečnou nabídku místně dostupných služeb. NNO jsou v poskytování služeb pružnější, ale nemají (většinou) kapacity na rozvoj a dlouhodobé udržení náročnějších služeb. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

9 Co s tím? Výkonný orgán zodpovědný za agendu rodiny vč. sledování stavu práv dětí. Změna systému financování služeb pro rodiny a děti – peníze za dítětem, motivace obcí. Taxativní vymezení max. počtu klientů na pracovnici OSPOD. Deinstitucionalizace služeb. Transformace některých pobytových zařízení. Podpora rozvoje terénních a ambulantních služeb. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

10 Příklady inovativních přístupů
Rozšiřování terénních a ambulantních služeb Transformace služeb Nové metody práce Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

11 Rozšiřování terénních a ambulantních služeb
Sociálně aktivizační služby pro rodiny v Karlovarském, Zlínském a Jihomoravském kraji připravované SOS Dětskými vesničkami na rok 2011 Nový model služeb pro ohrožené rodiny jako prevence institucionální péče. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

12 Transformace služeb Vznik Centra pro rodinu při dětském domově v Novém Strašecí v roce 2009. Poskytování terénních služeb rodinám dětí v DD o.s. Člověk hledá člověka s cílem návratu dětí do rodinného prostředí. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

13 Nové metody práce Rodinné konference
Model z Nového Zélandu, dnes rozšířený v Evropě (Holandsko, Velká Británie, Slovensko, Srbsko) Forma zplnomocnění rodiny pro řešení problémů pomocí vlastních zdrojů. Profesionálové jsou facilitátory procesu. Role rodiny je výraznější něž u případových konferencí. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

14 Průběh rodinné konference
Rodinný koordinátor připraví všechny účastníky na průběh konference. Na úvod všichni účastníci informují o svém pohledu na situaci (rodina i profesionálové) Privátní rodinná fáze – rodina diskutuje o možnostech řešení a navrhuje plán Rodinným koordinátor shrnuje výstupy pro všechny účastníky i s jejich rolí v celém plánu Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

15 Zkušenosti z Holandska
Rodiny mají průměrně 3 různé problémy = multiproblémové rodiny. Průměrně se rodinné konference účastní 13 osob (min. 3, max. 50 osob) a je stanoveno 18 úkolů. Při využití rodinných konferencí méně dětí odchází do péče mimo rodinu a setrvávají v ní kratší dobu. Rodiny i profesionálové hodnotí přínos konferencí pozitivně. Dobré zkušenosti s využitím u rodin odlišného etnického původu – inspirace pro práci s romskými rodinami. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století, , Litomyšl

16 Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz
Děkuji za pozornost! Kontakt:


Stáhnout ppt "Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy"

Podobné prezentace


Reklamy Google