Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice od 1. 7. 2010 ředitelka školy Mgr. Ivana Heboussová zástupkyně ředitelky Mgr. Lydie Boukalová koordinátorka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice od 1. 7. 2010 ředitelka školy Mgr. Ivana Heboussová zástupkyně ředitelky Mgr. Lydie Boukalová koordinátorka."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice od 1. 7. 2010 ředitelka školy Mgr. Ivana Heboussová zástupkyně ředitelky Mgr. Lydie Boukalová koordinátorka autoevaluace Mgr. Václava Kopecká

2 ŠVP – škola otev ř ená všem Nadaní Cizinci D ě ti s SPU D ě ti se zdravotním znevýhodn ě ním P ř ípravná t ř ída

3 Autoevaluace školy 2007 - 2010 2007 Mapa školy – SCIO 2009 Dotazníkové šet ř ení „Spokojenost rodi čů se školou“ 2009, 2010 Sebehodnotící formulá ř – u č itelé 2009/2010 zá ř í – stanovení oblastí autoevaluace (dle zákona) 2010 osobní SWOT analýza u č itel ů 2010 analýza ŠVP Jaro 2010 kurz pro Koordinátory autoevaluce Č erven 2010 bilance absolvent ů Zá ř í 2010 projednání AE zprávy pedagogickou radou

4 Oblasti autoevaluace Obsah a pr ů b ě h vzd ě lávání Podpora školy žák ů m, spolupráce s rodi č i, vliv vzájemných vztah ů školy, žák ů, rodi čů Výsledky vzd ě lávání žák ů

5 Metody autoevaluace Dotazníkové šet ř ení mezi rodi č i/žáky a u č itely Analýza stávajícího ŠVP (Vznik nového ŠVP – Škola otev ř ená všem) Analýza webových stránek (p ř íprava nových) Analýza školního ř ádu a jeho následná úprava za ú č asti u č itel ů i Žákovského parlamentu Bilance absolvent ů Vn ě jší evaluace školy Testy SCIO

6 Sebehodnocení žáků T ř ídnické hodiny – pozornost v ě novaná sebehodnocení žák ů (aktuáln ě je provád ě no písemnou formou 1krát za č tvrt roku, do p ř ipravených formulá řů které jsou zakládány do portfolií jednotlivých žák ů ) Pohovory s rodi č i s možnou ú č astí žák ů (žák má možnost zhodnotit své výsledky p ř ed rodi č em i u č itelem a domluvit se na dalším postupu p ř i u č ení)


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice od 1. 7. 2010 ředitelka školy Mgr. Ivana Heboussová zástupkyně ředitelky Mgr. Lydie Boukalová koordinátorka."

Podobné prezentace


Reklamy Google