Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový den Evropa ve škole, škola v Evrop ě 8.11.2012 ZŠ a MŠ T ě šetice, 783 46, p ř ísp ě vková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový den Evropa ve škole, škola v Evrop ě 8.11.2012 ZŠ a MŠ T ě šetice, 783 46, p ř ísp ě vková organizace."— Transkript prezentace:

1 Projektový den Evropa ve škole, škola v Evrop ě 8.11.2012 ZŠ a MŠ T ě šetice, 783 46, p ř ísp ě vková organizace

2 25. 10. 2012 prob ě hlo losování ž ák ů do skupin. Ka ž dý ž ák m ě l barevný líste č ek ozna č ený svým jménem a t ř ídou, byl nalosován do skupiny rozli č ného v ě ku. Vznikla p ě ti č lenná dru ž stva. 29. 10. 2012 vyv ě šen seznam skupin na nást ě nce školy. Bojová hra- najdi ostatní kamarády ze skupiny. 30. 10. 2012 losování stát ů Evropy, které bude skupina zpracovávat metodou kostky. Postup práce vyv ě šen na nást ě nce ve vestibulu školy. Za č íná shon a rozd ě lování úkol ů. Vyv ě šení skupin na nást ě nce Losování evropských stát ů

3 1.11. – 7. 11. 2012 d ů kladné p ř ípravy ž ák ů na projekt. B ě hem hlavní p ř estávky se d ě ti schází na domluveném míst ě ve škole a dávají dohromady materiály k vylosovanému státu. 8. 11. 2012 Projektový den ve škole. Zpracování p ř ipravených vlaje č ek, sloví č ek, obrázk ů metodou kostky. D ě ti lepí na papírovou kostku vše, co si o daném státu nachystaly. Paní ř editelka ranním rozhlasovým vysíláním uvedla všechny zú č astn ě né do Evropy. Své získané znalosti si ž áci ov ěř ili na p ř ipraveném testu. 2. a ž 4. vyu č ovací hodinu se ve t ř ídách lepí, st ř íhá, maluje a popisuje papírová kostka. V 11. 45 hod. jsou kostky prezentovány ve vestibulu školy.

4 Výsledky naší práce

5 Dopoledne zp ř íjemnili ž ák ů m pracovníci Domu zahrani č ních slu ž eb svými kvízy a rébusy o Evrop ě. D ě ti si odnesly plno dáre č k ů a úsm ě v ů na tvá ř i. 13.00 hod. zhlédli pedagogi č tí pracovníci prezentaci o celo ž ivotním vzd ě lávání. Ř ešíme kvízy a rébusy Dostáváme dárky

6 Spole č ná prezentace

7 Prezentace celo ž ivotního vzd ě lávání

8 Projektový den Evropa ve škole, škola v Evrop ě se všem moc líbil a doufáme, ž e se nám ješt ě n ě kdy poda ř í netradi č ním zp ů sobem nabýt v ě domosti ve škole. Škola trochu jinak…


Stáhnout ppt "Projektový den Evropa ve škole, škola v Evrop ě 8.11.2012 ZŠ a MŠ T ě šetice, 783 46, p ř ísp ě vková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google