Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_190_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_V_F Téma: PÁROVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_190_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_V_F Téma: PÁROVÉ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_190_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_V_F Téma: PÁROVÉ SOUHLÁSKY V-F Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.2975

2 Prezentace slou ž í k procvi č ení u č iva v p ř edm ě tu Č eský jazyk a literatura ve 2.ro č níku - párové souhlásky na konci slov. METODICKÉ POKYNY : •Ž áci spole č n ě od ů vod ň ují pravopis párových souhlásek na konci slov. Ka ž dý list obsahuje obrázek daného slova ( list č.5 - 13 ). • Dopl ň ují správnou párovou souhlásku k obrázk ů m. Po kliknutí myší se objeví správná odpov ěď ( list č.14 ). • Na list ě č.15 se nacházejí pou ž ité zdroje.

3 DATUM VYTVO Ř ENÍ : 6.4.2012 KLÍ Č OVÁ SLOVA : párové souhlásky na konci slov.

4 PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV V - F

5 Slyšíme, píšeme. pá v bez pá v a hodn ě pá v ů f v

6 bez l v a hodn ě l v ů Slyšíme, píšeme. le v f v

7 Slyšíme, píšeme. v ě te v na v ě t v i bez v ě t v e hodn ě v ě t v í f v

8 hodn ě mrk v e bez mrk v e Slyšíme, píšeme. mrke v f v

9 k domovu Slyšíme, píšeme. domo v bez domova f v

10 bez od ě v u hodn ě od ě v ů Slyšíme, píšeme. od ě v f v

11 bez obu v i hodn ě obu v i Slyšíme, píšeme. obu v f v

12 Slyšíme, píšeme. úsm ě v bez úsm ě v u hodn ě úsm ě v ů usmí v á se f v

13 Pro č píšeme ve slov ě fotograf na konci ? bez fotogra f a hodn ě fotogra f ů f fotogra f ie

14 Od ů vodni pravopis. obu v v ě te v fotogra f od ě v le v pá v 1. 2. 3. 4. 5. 6.

15 Pou ž ité zdroje : Program Microsoft Office 2010 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tilia_platyphyllos(02).jpg [online]. 11 May 2005, 11.5. 2005, 14:15 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tilia_platyphyllos(02).jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_190_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_V_F Téma: PÁROVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google