Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na výb ě r máte ze t ř í mo ž ností. Pokud se pro jednu z nich rozhodnete, naje ď te na ni šipkou myši a klikn ě te. Bude-li Vaše odpov ěď chybná, z ů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na výb ě r máte ze t ř í mo ž ností. Pokud se pro jednu z nich rozhodnete, naje ď te na ni šipkou myši a klikn ě te. Bude-li Vaše odpov ěď chybná, z ů."— Transkript prezentace:

1

2 Na výb ě r máte ze t ř í mo ž ností. Pokud se pro jednu z nich rozhodnete, naje ď te na ni šipkou myši a klikn ě te. Bude-li Vaše odpov ěď chybná, z ů stanete u hádaného obrázku a m ůž ete to zkusit znovu. Bude-li Vaše odpov ěď správná, postoupíte dál. Start

3  dvoukřídlí dvoukřídlí  brouci brouci  motýli motýli  m ů ra

4  dvoukřídlí dvoukřídlí  brouk brouk  blanokřídlí blanokřídlí  Mravenec lesní

5  blanokřídlí blanokřídlí  dvoukřídlí dvoukřídlí  motýli motýli  Č melák zemní

6  brouci brouci  blanokřídlí blanokřídlí  dvoukřídlí dvoukřídlí  Moucha domácí

7  dvoukřídlí dvoukřídlí  brouk brouk  blanokřídlí blanokřídlí  Sluné č ko sedmite č né

8  blanokřídlí blanokřídlí  brouk brouk  dvoukřídlí dvoukřídlí  St ř evlík

9  blanokřídlí blanokřídlí  brouci brouci  motýli motýli  Ž lu ť ásek barvom ě nný

10  blanokřídlí blanokřídlí  dvoukřídlí dvoukřídlí  brouk brouk  komár

11  blanokřídlí blanokřídlí  dvoukřídlí dvoukřídlí  motýli motýli  Srše ň obecná

12  dvoukřídlí dvoukřídlí  brouk brouk  blanokřídlí blanokřídlí  Rohá č obecný

13

14 Tato prezentace byla vytvo ř ena pro projekt INOVACE v rámci EU-OPVK, který vytvo ř ila ZŠ a MŠ Viš ň ová - Šablona č.36 1) jméno autora výukového materiálu: Ing. Kv ě tuše Vendégová 2) datum (období), ve kterém byl VM vytvo ř en: 9.12. 2011 3) ro č ník, pro který je výukový materiál ur č en: V. ro č ník 4) vzd ě lávací oblast: Inovace a zkvalitn ě ní výuky v oblasti p ř írodních v ě d. P ř írodov ě da – bezobratlí 5) metodický list/anotace: Zkoumá základní spole č enstva. T ř íd ě ní ž ivých organism ů – bezobratlí Výuka - ž áci spole č n ě t ř ídí jednotlivé ž ivo č ichy. Další ž ivo č ichy vyhledávají v atlase. Spole č n ě se seznamují s rozlišovacími znaky. Opakování - lze pou ž ít jako znalostní test Brainstorming - generování co nejvíce nápad ů na dané téma. http://cs.wikipedia.org/


Stáhnout ppt "Na výb ě r máte ze t ř í mo ž ností. Pokud se pro jednu z nich rozhodnete, naje ď te na ni šipkou myši a klikn ě te. Bude-li Vaše odpov ěď chybná, z ů."

Podobné prezentace


Reklamy Google