Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV: VY_32_inovace_PR45_09 Oblast: Č lov ě k a jeho sv ě t, 4. a 5. ro č ník Stru č ná anotace: Prezentace m ůž e být pou ž ita jako vstupní materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV: VY_32_inovace_PR45_09 Oblast: Č lov ě k a jeho sv ě t, 4. a 5. ro č ník Stru č ná anotace: Prezentace m ůž e být pou ž ita jako vstupní materiál."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV: VY_32_inovace_PR45_09 Oblast: Č lov ě k a jeho sv ě t, 4. a 5. ro č ník Stru č ná anotace: Prezentace m ůž e být pou ž ita jako vstupní materiál do okruhu ekosystém les. Seznamuje s druhy lesa, lesními patry, základními lesními d ř evinami, houbami a ž ivo č ichy. AUTOR: Lenka Svobodová  Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2

3 Lesy m ůž eme rozd ě lit na - jehli č naté ……………. - listnaté - smíšené ……………….

4 Nej č ast ě jšími listnatými stromy jsou duby a buky. dub letní buk lesní

5 Nej č ast ě jší jehli č naté stromy jsou smrky, borovice, mod ř íny a jedle. smrk ztepilý borovice lesní

6 Ž ivé organizmy ž ijí v lesích v n ě kolika lesních patrech :

7 Lesní plody : ostru ž iník maliník ostru ž iník k ř ovitý brusnice bor ů vka jahodník obecný

8 Houby: h ř ib ková ř h ř ib hn ě dý bedla jedlá muchom ů rka č ervená muchom ů rka zelená

9 Lesní ž ivo č ichové: strakapoud velký brhlík lesní ba ž ant obecný sojka obecná

10 Lesní ž ivo č ichové: mravenec lesní slepýš k ř ehký je ž ek obecný myšice lesní veverka obecná

11 Lesní ž ivo č ichové: jezevec lesní liška obecná prase divoké srnec obecný kuna lesní

12 Les je domovem mnoha rostlin a ž ivo č ich ů. Č istí vzduch, zadr ž uje vodu a je místem odpo č inku pro č lov ě ka.

13 Zdroje obrázk ů : borovice lesní – www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html05/foto_030.html ostru ž iník k ř ovitý – www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html02/foto_116html. h ř ib ková ř – http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99b_kov%C3%A1%C5%99 h ř ib hn ě dý – http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99b_hn%C4%9Bd%C3%Bd Lesní ž ivo č ichové – akad.mal. I. Zp ě vák: Lesní domino, vydal Č eský svaz ochránc ů p ř írody, rok neznámý Další fotografie a obrázky ….. Lenka Svobodová Datum vytvo ř ení materiálu ….. 10.9.2011


Stáhnout ppt "NÁZEV: VY_32_inovace_PR45_09 Oblast: Č lov ě k a jeho sv ě t, 4. a 5. ro č ník Stru č ná anotace: Prezentace m ůž e být pou ž ita jako vstupní materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google