Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - les Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 22.2.2013 Druh výstupu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - les Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 22.2.2013 Druh výstupu:"— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - les Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: Druh výstupu: prezentace, animace Školní rok: 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace , Tupesy 112 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. anotace výstupu: Prezentace slouží k výkladu a zapojení žáků prostřednictvím animací. Žáci doplňují chybějící pojmy. Prezentace obsahuje poznávání organismů.

2 P Ř ÍRODNÍ SPOLE Č ENSTVO - LES Mgr. Alena Hrušková

3 LES Které p ř írodní spole č enstvo je typické pro st ř ední Evropu?

4 Jakou č ást povrchu Č R pokrývají lesy?

5 Co se v minulosti č asto d ě lo s lesy? Vypálením nebo vykácením lesa vznikaly pole, louky, pastviny.

6 V sou č asnosti les ů p ř ibývá nebo ubývá? Pomalu p ř ibývá.

7 Které druhy strom ů rostly v našich p ů vodních lesích? jedle buk dub

8 Který druh stromu je naší nejb ěž n ě jší lesní d ř evinou, která p ů vodn ě rostla jen na horách? smrk

9 Pro č za č ali lidé vysazovat smrk i v ni ž ších polohách? Smrk rychle roste.

10 Jaké typy rostlin jsou charakteristické pro les? a) mechy b) lišejníky c) byliny d) dřeviny e) kosodřevina f) kapradiny

11 Poznáš druhy strom ů ? dub letní dub zimní buk lesní smrk ztepilý

12 Poznáš druhy strom ů ? jedle b ě lokorá b ř íza b ě lokorá je ř áb pta č í habr obecný

13 Poznáš lesní byliny? kopytník evropský sasanka hajní konvalinka vonná orsej jarní

14 Poznáš lesní houby? k ř emená č osikový h ř ib smrkový h ř ib hn ě dý muchom ů rka zelená

15 Poznáš lesní hmyz? babo č ka osiková mravenec lesní

16 Poznáš lesní ptáky? datel č erný sýkora uhelní č ek sojka obecná

17 Poznáš lesní savce? veverka obecná liška obecná jezevec lesní prase divoké

18 Zdroje: Obrázek 1: Obrázek 2: %AF,_stromy_ k_zasazen%C3%AD_IV.JPG?uselang=cs Obrázek 3: Obrázek 4: e.JPG Obrázek 5: Obrázek 6: Obrázek 7: Obrázek 8: Obrázek 9:

19 Zdroje: Obrázek 10: Obrázek 11: Obrázek 12: Obrázek 13: Obrázek 14: Obrázek 15: Obrázek 16: Obrázek 17: Obrázek 18:

20 Zdroje: Obrázek 19: Obrázek 20: Obrázek 21: Obrázek 22: Obrázek 23: Obrázek 24: Obrázek 25: Obrázek 26: Obrázek 27:

21 Zdroje: Obrázek 28: Obrázek 29: Obrázek 30: Obrázek 31: Obrázek 32: Obrázek 33: Obrázek 34: Obrázek 35:


Stáhnout ppt "Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - les Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 22.2.2013 Druh výstupu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google