Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Vstup do pilotního projektu RVP GV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Vstup do pilotního projektu RVP GV"— Transkript prezentace:

1 1. Vstup do pilotního projektu RVP GV
Úprava stávajících učebních plánů Metodická pomoc VÚP Nejmenší gymnázium v Praze Finanční zabezpečení výuky dle pilotního projektu

2 2. Začátek tvorby ŠVP GOP Jmenování koordinačního týmu
Jmenování vedoucích oborů Čtení dokumentu RVP GV – celý sbor Připomínky k dokumentu RVP GV jako celku Charakteristika školy a vlastního ŠVP

3 3. Koordinace prací při tvorbě ŠVP GOP
Koordinátor = ředitel Koordinační tým - tříčlenný (CJ, ČJ + spol. vědy, přírodní vědy) - řídí práci vedoucích oborů své komise - zpracovává výstupní dokumenty

4 4. Analýza práce GOP Zaměřena na celkovou práci školy
(současný stav, další období) Podklady - dotazníky pro žáky - dotazníky pro rodiče - hodnocení MČ Praha 16 – Radotín - hodnocení školní psycholožky Stanovení silných a slabých stránek, možných příležitostí a ohrožení

5 5. Priority sestavení dotazníků
Účelovost -skladba předmětů - metody výuky - hodnocení vztahů Jednoznačnost výstupu - uzavřené otázky s nabídkou odpovědí - možnost navíc vyjádřit se - pouze 3 otázky otevřené cíleně zaměřené Přiměřená časová náročnost Vyloučení vzájemného ovlivnění (žák, rodič)

6 6. Struktura ŠVP Identifikační údaje Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy

7 7. Charakteristika ŠVP - rozpracované společné postupy na úrovni školy
Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie - rozpracované společné postupy na úrovni školy Zabezpečení výuky žáků se spec. vzděl. potřebami zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat - do předmětu a ročníku, uvést formu realizace

8 8. Učební plán Tabulace učebního plánu
- výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia - nižší stupeň - ŠVP ZV - vyšší stupeň - ŠVP GV Tvorba učebního plánu - návrhy garantů jednotlivých předmětů - kompletace učebního plánu v užším týmu Nové možnosti - nové předměty, nové obsahové vymezení předmětu uplatnění jiné org. formy než je vyučovací hodina

9 9. Učební osnovy Charakteristika vyučovacího předmětu
- obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - rozpracování očekávaných výstupů do ročníků (delších časových úseků) - výběr učiva k jednotlivým výstupům dle RVP GV - uvést přesahy, vazby do jiných předmětů - uvést zařazení průřezových témat

10 9. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Pravidla pro hodnocení žáků - pravidla hodnocení prospěchu a chování Autoevaluace školy - oblasti vlastního hodnocení dle §8 vyhl. č. 15/2005 Sb. - stanovení pravidel a termínů - dosavadní činnosti upraveny do tabulky a struktury


Stáhnout ppt "1. Vstup do pilotního projektu RVP GV"

Podobné prezentace


Reklamy Google