Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šance pro krajinné plánování a jeho alarmující absence v ÚPD Nadějkov Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šance pro krajinné plánování a jeho alarmující absence v ÚPD Nadějkov Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 šance pro krajinné plánování a jeho alarmující absence v ÚPD Nadějkov Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.

2 Definování problematiky praxe v rámci původního stavebního zákona  Nevyužité možnosti krajinného plánování absence regulativů ploch volné krajiny  Chybějící institut veřejné závaznosti na rozdíl od VPS nebylo možné zakotvit krajinná opatření jako veřejný závazek společnosti  Omezená komunikace pozemkových úřadů přesvědčení o tom, že krajinné složky se vyřeší KPÚ. Nevyřeší.  Partikulární zájmy DOSS, nevyužitý potenciál ÚSES Ochrana orgánů ZPF za celé bloky orné půdy.  Nedostatečná vymahatelnost obcí a liknavost projektantů přesvědčení o tom, že cílem ÚPD je pouze řešení zastavěných a zastavitelných ploch, územní plán reaguje pouze na podněty tlaků zástavby

3 Nový stavební zákon- přínosy  Rada obcí pro udržitelný rozvoj koordinační proces participace může sehrát svoji roli nejen pro stavby TI ale zejména pro společná povodí, spádnice svahů, lesní celky, chráněné oblasti, apod.  Jasně deklarované krajinné plánování přímá výzva ke zpracování příslušných kladů ÚPD s důrazem na rozložení funkčních složek krajiny  Forma veřejně prospěšných opatření vymahatelný právní zájem společnosti nadřazený partikulárním zájmům jednotlivce

4 Zkušenost obcí- Nadějkov hlavní výkres

5

6 Příklad regulativu

7

8 Příklad formy regulativu

9 Důvod potřeby krajinného plánování  Krajina je součástí našeho bohatství a nelze ochraňovat pouze urbanizované plochy (které mohou mít často menší potenciál významu)  „Bílé plochy“ na mapě evokují neřešené a nepotřebné území pro jeho uživatele. Zvyšuje se tlak na urbanizované využití takového území  Územní plán se stává závazným dokumentem pro KPÚ a řešení tak dostává skutečně komplexní rozměr  Řeší se posílení vitality ÚSES (zakotvení mechanismů, rozšíření a podpoření působnosti)  Krajinné plánování zmenšuje investiční dopady v TI (retence, suché poldry, apod.)

10 Co je třeba udělat pro krajinné plánování ?  Vyžadovat ho cíleně po zpracovatelích ÚPD- je to jejich povinnost (nesegmentovat krajinu pouze na lesy, vodní toky a ornou půdu)  Provázat agendy metodiků ÚSES a zpracovatelů ÚPD. ÚSES není plán „do šuplíku“.  Klást na krajinu rovnocenný, ne- li nadřazený důraz vůči urbanizovaným plochám  Nevybírat zpracovatele podle ceny


Stáhnout ppt "Šance pro krajinné plánování a jeho alarmující absence v ÚPD Nadějkov Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google