Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada."— Transkript prezentace:

1 PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

2 NEZMĚNITELNÁ FAKTA - ÚZEMNÍ PLÁN JE PRÁVNÍM DOKUMENTEM (VÝROK A ZEJMÉNA ODŮVODNĚNÍ) - VYSOKÁ EMISE NOVĚ POŘIZOVANÝCH ÚP V HORIZONTU 3 LET - POŽADOVANÉ STANDARDY NA ÚPD DANÉ VYHLÁŠKOU, VÝBĚR ZHOTOVITELE DLE CENY - FAKTICKÁ SLABŠÍ POZICE VEŘEJNOSTI V PROCESU PROJEDNÁNÍ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

3 DŮSLEDKY - NEDOSTATEČNÁ ARGUMENTACE PRO SPRÁVNÍ ŽALOBY - ABSENCE MĚKKÝCH DAT V ZADÁNÍ A ODŮVODNĚNÍ NÁZORY A PODNĚTY VEŘEJNOSTI HODNOTY ÚZEMÍ RUR STŘETY A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ - ODDĚLENÝ PROCES TVORBY ZADÁNÍ A PR+R (JSOU- LI NĚJAKÉ) - ABSENCE ŘEŠENÍ KRAJINY - NEDOSTATEČNÝ POČET NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK ZAPRACOVANÝCH DO PROCESU TVORBY www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

4 REÁLNÁ RIZIKA - ÚSPĚŠNÉ SPRÁVNÍ ŽALOBY - ČETNÉ ZMĚNY ÚP - NEPOUŽITELNÝ PODKLAD PRO OBNOVU KRAJINY ZBYTEČNĚ MNOHO SIL PRO KRÁTKODOBÝ EFEKT www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

5 JINÝ NÁHLED 1 MĚKKÁ DATA- PODNĚTY VEŘEJNOSTI - KARDINÁLNÍ OTÁZKY (STRATEGICKÁ ROZHODNUTÍ) - VYŠŠÍ CITLIVOST VEŘEJNOSTI NA CELÝ PROCES TVORBY ÚP CO Z CHYTRÝCH KNIH NEVYČTEME… - ZDA JE OBCHVAT VŠEOBECNĚ AKCEPTOVANOU VARIANTOU - JAKÉ JSOU SPOLEČENSKÉ LIMITY PRO TRANSFORMACI BROWNFIELDŮ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

6 JINÝ NÁHLED 2 MĚKKÁ DATA- PRACOVNÍ MAPY - JASNÉ OZNAČENÍ HODNOT - REÁLNÁ PŘEDSTAVA ROZVOJE OBCE - PŘÍPRAVA NA KONSENSUÁLNÍ SOUHLAS - PRVNÍ VLNA SKRYTÝCH NÁMITEK CO Z CHYTRÝCH KNIH NEVYČTEME… - POTŘEBNÁ CESTNÍ SÍŤ - VHODNÁ MÍSTA K ZALESNĚNÍ (PŮVODNÍ VYMÝCENÍ) - HODNOTNÉ HORIZONTY - CHYBĚJÍCÍ RYBNÍKY www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

7 JINÝ NÁHLED 3 RUR, STŘETY A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ - SILNÁ POZICE ARGUMENTACE PRO ZADÁNÍ A ODŮVODNĚNÍ SE BEZ MĚKKÝCH DAT NEOBEJDE www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP -zpřesnit koridor D3 s křižovatkou a s kompenzačními opatřeními zelených ploch -vymezit chybějící koridor spojení pro cyklo a pěší Černíkovic a Chrášťan, avšak respektovat nivu potoka Černíkovického -pro rozvojové zóny ležící při hodnotných krajinných území prověřit vyšší stupeň plošné a prostorové regulace, s cílem uchovat malebný ráz krajiny sídla Návrh ÚPD se svými nástroji územního plánování zaměří na posílení významu : Příležitosti rozvoj cestovního ruchu aktivity pro mladou generaci hledání investorů pro revitalizaci brownfieldů využití řady objektů pro sezónní ubytování a volnočasové aktivity komerčního charakteru (zejména v malých sídlech) výstavba koupaliště …..

8 JINÝ NÁHLED 4 SPOJENÝ PROCES TVORBY ZADÁNÍ A PR+R (DOPLNĚNÝCH O MĚKKÁ DATA) ZPRACOVATELE A POŘIZOVATELE - POŘIZOVATEL NEMŮŽE BÝT SCHOPEN NAPSAT SMYSLUPLNÉ ZADÁNÍ SÁM V OBLASTECH : - RUR DOTČENÉ OBCE –KAP. B - ROZVOJOVÝCH PRIORIT- KAP. C, D - LÉČBY KRAJINY (KONCEPCI KRAJINY) – KAP. D - STŘETY A PROBLÉMY- KAP. I JASNOU ARGUMENTACI PRO DOTČENÉ KAPITOLY MUSÍ DODAT ZHOTOVITEL www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

9 JINÝ NÁHLED 5 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ KRAJINY VENKOVSKÝ PROSTOR ZABÍRÁ ZPRAVIDLA 4/5 ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - JASNÝ PODKLAD PRO POZEMKOVÉ ÚPRAVY - JASNÝ PODKLAD PRO DOTAČNÍ POLITIKU - JASNÁ PREVENCE SPOLEČENSKÉHO OHROŽENÍ - JASNÁ PREVENCE PROTI NEVHODNÝM NZÚO www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

10 JINÝ NÁHLED 6 VÍTÁNA JE ŘADA OFICIÁLNÍCH A NEOFICÁLNÍCH NÁMITEK - JEDNOZNAČNĚ NIŽŠÍ TLAK NA NÁSLEDNÉ ZMĚNY ÚPD - VYŠŠÍ PŘEHLEDNOST A KONCEPČNOST DOKUMENTU - UDRŽITELNÉ NÁKLADY ALE HLAVNĚ…. ZPRACOVATELÉ, POŘIZOVATELÉ I OBCE MOHOU DĚLAT SMYSLUPLNĚJŠÍ PRÁCI (NAPŘÍKLAD SE ZAMĚŘIT NA KRAJINU) www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

11 ZÁVĚR VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - SOUHLAS S DOMINANTNÍM KRITÉRIEM CENY (NEJLEHČÍ SYSTÉM VÝBĚRU, DOTAČNÍ PODMÍNKY) - ABSURDITA LIMITNÍCH KVÓT NA ZPRACOVATELE (ZBYTEČNĚ NAVYŠUJE CENU) - SPECIFIKACE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK DOPLNIT O DEFINOVANÉ POŽADAVKY „JINÉHO PŘÍSTUPU“ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

12 DĚKUJI ZA POZORNOST……. MARTIN JIROVSKÝ JIROVSKY7@SEZNAM.CZ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP


Stáhnout ppt "PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada."

Podobné prezentace


Reklamy Google