Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada."— Transkript prezentace:

1 PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

2 NEZMĚNITELNÁ FAKTA - ÚZEMNÍ PLÁN JE PRÁVNÍM DOKUMENTEM (VÝROK A ZEJMÉNA ODŮVODNĚNÍ) - VYSOKÁ EMISE NOVĚ POŘIZOVANÝCH ÚP V HORIZONTU 3 LET - POŽADOVANÉ STANDARDY NA ÚPD DANÉ VYHLÁŠKOU, VÝBĚR ZHOTOVITELE DLE CENY - FAKTICKÁ SLABŠÍ POZICE VEŘEJNOSTI V PROCESU PROJEDNÁNÍ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

3 DŮSLEDKY - NEDOSTATEČNÁ ARGUMENTACE PRO SPRÁVNÍ ŽALOBY - ABSENCE MĚKKÝCH DAT V ZADÁNÍ A ODŮVODNĚNÍ NÁZORY A PODNĚTY VEŘEJNOSTI HODNOTY ÚZEMÍ RUR STŘETY A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ - ODDĚLENÝ PROCES TVORBY ZADÁNÍ A PR+R (JSOU- LI NĚJAKÉ) - ABSENCE ŘEŠENÍ KRAJINY - NEDOSTATEČNÝ POČET NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK ZAPRACOVANÝCH DO PROCESU TVORBY www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

4 REÁLNÁ RIZIKA - ÚSPĚŠNÉ SPRÁVNÍ ŽALOBY - ČETNÉ ZMĚNY ÚP - NEPOUŽITELNÝ PODKLAD PRO OBNOVU KRAJINY ZBYTEČNĚ MNOHO SIL PRO KRÁTKODOBÝ EFEKT www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

5 JINÝ NÁHLED 1 MĚKKÁ DATA- PODNĚTY VEŘEJNOSTI - KARDINÁLNÍ OTÁZKY (STRATEGICKÁ ROZHODNUTÍ) - VYŠŠÍ CITLIVOST VEŘEJNOSTI NA CELÝ PROCES TVORBY ÚP CO Z CHYTRÝCH KNIH NEVYČTEME… - ZDA JE OBCHVAT VŠEOBECNĚ AKCEPTOVANOU VARIANTOU - JAKÉ JSOU SPOLEČENSKÉ LIMITY PRO TRANSFORMACI BROWNFIELDŮ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

6 JINÝ NÁHLED 2 MĚKKÁ DATA- PRACOVNÍ MAPY - JASNÉ OZNAČENÍ HODNOT - REÁLNÁ PŘEDSTAVA ROZVOJE OBCE - PŘÍPRAVA NA KONSENSUÁLNÍ SOUHLAS - PRVNÍ VLNA SKRYTÝCH NÁMITEK CO Z CHYTRÝCH KNIH NEVYČTEME… - POTŘEBNÁ CESTNÍ SÍŤ - VHODNÁ MÍSTA K ZALESNĚNÍ (PŮVODNÍ VYMÝCENÍ) - HODNOTNÉ HORIZONTY - CHYBĚJÍCÍ RYBNÍKY www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

7 JINÝ NÁHLED 3 RUR, STŘETY A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ - SILNÁ POZICE ARGUMENTACE PRO ZADÁNÍ A ODŮVODNĚNÍ SE BEZ MĚKKÝCH DAT NEOBEJDE www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP -zpřesnit koridor D3 s křižovatkou a s kompenzačními opatřeními zelených ploch -vymezit chybějící koridor spojení pro cyklo a pěší Černíkovic a Chrášťan, avšak respektovat nivu potoka Černíkovického -pro rozvojové zóny ležící při hodnotných krajinných území prověřit vyšší stupeň plošné a prostorové regulace, s cílem uchovat malebný ráz krajiny sídla Návrh ÚPD se svými nástroji územního plánování zaměří na posílení významu : Příležitosti rozvoj cestovního ruchu aktivity pro mladou generaci hledání investorů pro revitalizaci brownfieldů využití řady objektů pro sezónní ubytování a volnočasové aktivity komerčního charakteru (zejména v malých sídlech) výstavba koupaliště …..

8 JINÝ NÁHLED 4 SPOJENÝ PROCES TVORBY ZADÁNÍ A PR+R (DOPLNĚNÝCH O MĚKKÁ DATA) ZPRACOVATELE A POŘIZOVATELE - POŘIZOVATEL NEMŮŽE BÝT SCHOPEN NAPSAT SMYSLUPLNÉ ZADÁNÍ SÁM V OBLASTECH : - RUR DOTČENÉ OBCE –KAP. B - ROZVOJOVÝCH PRIORIT- KAP. C, D - LÉČBY KRAJINY (KONCEPCI KRAJINY) – KAP. D - STŘETY A PROBLÉMY- KAP. I JASNOU ARGUMENTACI PRO DOTČENÉ KAPITOLY MUSÍ DODAT ZHOTOVITEL www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

9 JINÝ NÁHLED 5 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ KRAJINY VENKOVSKÝ PROSTOR ZABÍRÁ ZPRAVIDLA 4/5 ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - JASNÝ PODKLAD PRO POZEMKOVÉ ÚPRAVY - JASNÝ PODKLAD PRO DOTAČNÍ POLITIKU - JASNÁ PREVENCE SPOLEČENSKÉHO OHROŽENÍ - JASNÁ PREVENCE PROTI NEVHODNÝM NZÚO www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

10 JINÝ NÁHLED 6 VÍTÁNA JE ŘADA OFICIÁLNÍCH A NEOFICÁLNÍCH NÁMITEK - JEDNOZNAČNĚ NIŽŠÍ TLAK NA NÁSLEDNÉ ZMĚNY ÚPD - VYŠŠÍ PŘEHLEDNOST A KONCEPČNOST DOKUMENTU - UDRŽITELNÉ NÁKLADY ALE HLAVNĚ…. ZPRACOVATELÉ, POŘIZOVATELÉ I OBCE MOHOU DĚLAT SMYSLUPLNĚJŠÍ PRÁCI (NAPŘÍKLAD SE ZAMĚŘIT NA KRAJINU) www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

11 ZÁVĚR VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - SOUHLAS S DOMINANTNÍM KRITÉRIEM CENY (NEJLEHČÍ SYSTÉM VÝBĚRU, DOTAČNÍ PODMÍNKY) - ABSURDITA LIMITNÍCH KVÓT NA ZPRACOVATELE (ZBYTEČNĚ NAVYŠUJE CENU) - SPECIFIKACE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK DOPLNIT O DEFINOVANÉ POŽADAVKY „JINÉHO PŘÍSTUPU“ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP

12 DĚKUJI ZA POZORNOST……. MARTIN JIROVSKÝ www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada KÚ, ORRÚP


Stáhnout ppt "PŘIDANÁ HODNOTA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO GARANCE JEHO REÁLNÉ VALIDITY V ČASE ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH. D, MBA www. centrumsluzebtabor. cz Pracovní porada."

Podobné prezentace


Reklamy Google