Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda – složka životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda – složka životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Půda – složka životního prostředí
Možnosti kraje pro regulaci negativních vlivů na půdu Ing. Vilém Žák RNDr.Jaroslav Obermajer

2 Negativní vlivy na půdu
Ohrožení erozí Ohrožení kontaminací Zábor půdy, který trvale ničí půdní prostředí zpravidla zastavením

3 Bilance půdy ve Středočeském kraji (ha)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rozdíl Zemědělská půda 669666 668722 668196 667629 666793 666067 -3599 Lesní půda 304737 304976 304906 305032 305191 305311 574 Zastavěné a ostatní plochy 106411 107270 107685 108098 108729 109328 2917 Zdroj ČSÚ podle ČÚZK

4 Zábory půdy a jejich regulace
Souhlas s vynětím zemědělské nebo lesní půdy Půda jako složka životního prostředí posuzovaná v procesech EIA a SEA Územní plánování

5 Požadavky na zábory půdy
Rozvoj bydlení Průmyslové zóny Skladové a obchodní areály Dopravní stavby Povrchová těžba

6 Regulace požadavků záborů půdy
VHODNÉ: Územní plánování a SEA Ekonomická motivace – odvody a jejich účelové vázání MÁLO VHODNÉ Neodsouhlasení individuálních záměrů Přesun rozhodnutí do oblasti posuzování vlivů záměrů - EIA

7 Nesouhlas se záborem půdy podle zákona o ochraně ZPF
Zákon nebyl významně novelizován, je určitým způsobem zastaralý, opírá se o třídy ochrany půdy stanovené na základě BPEJ V okolí Prahy se nachází území kde téměř neexistují půdy mimo I. a II. třídy ochrany Vhodnější se jeví komplexní hodnocení půd pro účely ochrany

8 Ochrana ZPF v procesu EIA
Jsou hodnoceny záměry, v řadě případů s nemožností varianty umístění na méně kvalitní půdě. Z hlediska vlivů na prostředí má obvykle vliv záboru půdy méně významný celkový dopad než vliv na ostatní přírodní složky (orná půda má nejmenší ekologický potenciál z přírodních stanovišť)

9 Územní plány Velký tlak na komerčně výhodnější využití území (cena stavebního pozemku výrazně převyšuje cenu zemědělské půdy) V důsledku tohoto tlaku došlo k rezignaci na regulační úlohu územního plánování, došlo ke ztrátě struktury urbanizovaného území Bez změny přístupu pořizovatelů územního plánu je snaha ochrany půdy směřována proti jejich vůli a je málo účinná

10 Územní plány Zásady územního rozvoje – nahrazuje územní plány VÚC
dle platného znění stavebního zákona povinnost zpracovat do Dle projednávané novely povinnost zpracovat do

11 Územní plány Snaha Středočeského kraje o přípravu územně analytických podkladů a zahrnutí metodiky pro komplexního hodnocení půd do vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zásad územního rozvoje. Vytvořit podklady pro regulaci záborů půdy v procesu pořizování územních plánů a jejich změn

12 Ekonomická motivace Odvody nastavit tak, aby svojí výškou motivovali k hledání jiných možností umisťování staveb Odvody diferenciovat podle druhu využití zabíraných ploch

13 Ekonomická motivace Výnos odvodů směrovat:
pro ochranu nejhodnotnějších půd formou protierozních, protipovodňových opatření a pozemkových úprav k přípravě ploch zastavěných a ostatních (brownfields) pro opětovné využití jako opatření k zabránění výstavby na zelené louce


Stáhnout ppt "Půda – složka životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google