Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda – složka životního prostředí Možnosti kraje pro regulaci negativních vlivů na půdu Ing. Vilém Žák RNDr.Jaroslav Obermajer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda – složka životního prostředí Možnosti kraje pro regulaci negativních vlivů na půdu Ing. Vilém Žák RNDr.Jaroslav Obermajer."— Transkript prezentace:

1 Půda – složka životního prostředí Možnosti kraje pro regulaci negativních vlivů na půdu Ing. Vilém Žák RNDr.Jaroslav Obermajer

2 Negativní vlivy na půdu Ohrožení erozí Ohrožení kontaminací Zábor půdy, který trvale ničí půdní prostředí zpravidla zastavením

3 Bilance půdy ve Středočeském kraji (ha) 200120022003200420052006Rozdíl 2006-2001 Zemědělská půda 669666668722668196667629666793666067-3599 Lesní půda 304737304976304906305032305191305311574 Zastavěné a ostatní plochy 1064111072701076851080981087291093282917 Zdroj ČSÚ podle ČÚZK

4 Zábory půdy a jejich regulace Souhlas s vynětím zemědělské nebo lesní půdy Půda jako složka životního prostředí posuzovaná v procesech EIA a SEA Územní plánování

5 Požadavky na zábory půdy Rozvoj bydlení Průmyslové zóny Skladové a obchodní areály Dopravní stavby Povrchová těžba

6 Regulace požadavků záborů půdy VHODNÉ: Územní plánování a SEA Ekonomická motivace – odvody a jejich účelové vázání MÁLO VHODNÉ Neodsouhlasení individuálních záměrů Přesun rozhodnutí do oblasti posuzování vlivů záměrů - EIA

7 Nesouhlas se záborem půdy podle zákona o ochraně ZPF Zákon nebyl významně novelizován, je určitým způsobem zastaralý, opírá se o třídy ochrany půdy stanovené na základě BPEJ V okolí Prahy se nachází území kde téměř neexistují půdy mimo I. a II. třídy ochrany Vhodnější se jeví komplexní hodnocení půd pro účely ochrany

8 Ochrana ZPF v procesu EIA Jsou hodnoceny záměry, v řadě případů s nemožností varianty umístění na méně kvalitní půdě. Z hlediska vlivů na prostředí má obvykle vliv záboru půdy méně významný celkový dopad než vliv na ostatní přírodní složky (orná půda má nejmenší ekologický potenciál z přírodních stanovišť)

9 Územní plány Velký tlak na komerčně výhodnější využití území (cena stavebního pozemku výrazně převyšuje cenu zemědělské půdy) V důsledku tohoto tlaku došlo k rezignaci na regulační úlohu územního plánování, došlo ke ztrátě struktury urbanizovaného území Bez změny přístupu pořizovatelů územního plánu je snaha ochrany půdy směřována proti jejich vůli a je málo účinná

10 Územní plány Zásady územního rozvoje – nahrazuje územní plány VÚC dle platného znění stavebního zákona povinnost zpracovat do 31.12.2009 Dle projednávané novely povinnost zpracovat do 31.12.2011

11 Územní plány Snaha Středočeského kraje o přípravu územně analytických podkladů a zahrnutí metodiky pro komplexního hodnocení půd do vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zásad územního rozvoje. Vytvořit podklady pro regulaci záborů půdy v procesu pořizování územních plánů a jejich změn

12 Ekonomická motivace Odvody nastavit tak, aby svojí výškou motivovali k hledání jiných možností umisťování staveb Odvody diferenciovat podle druhu využití zabíraných ploch

13 Ekonomická motivace pro ochranu nejhodnotnějších půd formou protierozních, protipovodňových opatření a pozemkových úprav k přípravě ploch zastavěných a ostatních (brownfields) pro opětovné využití jako opatření k zabránění výstavby na zelené louce Výnos odvodů směrovat:


Stáhnout ppt "Půda – složka životního prostředí Možnosti kraje pro regulaci negativních vlivů na půdu Ing. Vilém Žák RNDr.Jaroslav Obermajer."

Podobné prezentace


Reklamy Google