Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma"— Transkript prezentace:

1 Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma tuma@povodi.cz

2 Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí Historie Zařazení protipovodňové ochrany do POP Rozsah metodiky Časový harmonogram úprav metodiky Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007

3 Skladba metodiky D Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny D1 Stav ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny D2 Cíle ochrany před negativními dopady extrémních hydrologických situací a pro zlepšování vodního režimu krajiny D3 Extrémní odtokové situace a její důsledky D4 Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy D5 Vodní toky a příbřežní zóna Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007

4 Časový harmonogram úprav návrhu metodiky 9.1.2007 Konzultace správců povodí s Ing. Polenkou (VÚV) 20.2.2007 Návrh metodiky VÚV TGM, pobočka Brno 27.2.2007 MŽP – projednání návrhu 13.4.2007 Společné připomínky – návrh správců povodí 19.4.2007 Doporučení Komise pro plánování v oblasti vod Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007

5 Výsledkem této konzultace byla částečná úprava metodiky tak, aby byly zohledněny:  časové možnosti pro zpracování prvních POP,  možnosti pořizovatelů a zpracovatelů POP,  možnosti odborných organizací, které budou dílčí části kapitoly D zpracovávat nebo pro ni poskytovat podklady

6 Časový harmonogram úprav návrhu metodiky 9.1.2007 Konzultace správců povodí s Ing. Polenkou (VÚV) 20.2.2007 Návrh metodiky VÚV TGM, pobočka Brno 27.2.2007 MŽP – projednání návrhu 13.4.2007 Společné připomínky – návrh správců povodí 19.4.2007 Doporučení Komise pro plánování v oblasti vod Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007

7 Oficiální projednání návrhu metodiky MŽP 27.3.2007 Nebyly akceptovány všechny připomínky správců povodí a zpracovatele POP. Na tomto jednání představil s.p. Povodí Odry k diskusi modifikovanou verzi metodiky upravenou pro zpracování prvního POP Odry. Tato verze vycházela z maximálních, reálných možností Povodí Odry pro získání podkladů a zpracování výstupů pro část „D“ POP Odry.

8 Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007 Oficiální projednání návrhu metodiky MŽP 27.3.2007 Projednání návrhu 27.3.2007 bylo ukončeno se závěrem, že správci povodí předají své připomínky, požadavky a doplňky k předloženému materiálu do 13.4.2007 MŽP Připomínky k modifikované verzi Povodí Odry správci povodí předali na Povodí Labe, státní podnik, který do 10.4.2007 zajistil jejich zapracování do původního návrhu 12.4.2007 společné připomínky – upravený a doplněný návrh byl odeslán MŽP, Mze a ostatním správcům povodí

9 Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí Členění metodiky a jejich subkapitol odpovídá beze zbytku rámci osnovy přílohy č. 2 vyhlášky 142/2005 Zohledňuje připomínky uplatněné zástupci všech státních podniků Povodí Nevylučuje využít všech přístupů jak je pojat v původním návrhu VÚV pro další etapy vodohospodářského plánování Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007

10 Časový harmonogram úprav návrhu metodiky 9.1.2007 Konzultace správců povodí s Ing. Polenkou (VÚV) 20.2.2007 Návrh metodiky VÚV TGM, pobočka Brno 27.2.2007 MŽP – projednání návrhu 13.4.2007 Společné připomínky – návrh správců povodí 19.4.2007 Doporučení Komise pro plánování v oblasti vod Komise pro plánování v oblasti vod 19.4.2007

11 Dr.Ing. Antonín Tůma Děkuji za pozornost

12

13

14

15


Stáhnout ppt "Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma"

Podobné prezentace


Reklamy Google