Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma"— Transkript prezentace:

1 Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, Dr.Ing. Antonín Tůma

2 Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí Historie Zařazení protipovodňové ochrany do POP Rozsah metodiky Časový harmonogram úprav metodiky Komise pro plánování v oblasti vod

3 Skladba metodiky D Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny D1 Stav ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny D2 Cíle ochrany před negativními dopady extrémních hydrologických situací a pro zlepšování vodního režimu krajiny D3 Extrémní odtokové situace a její důsledky D4 Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy D5 Vodní toky a příbřežní zóna Komise pro plánování v oblasti vod

4 Časový harmonogram úprav návrhu metodiky Konzultace správců povodí s Ing. Polenkou (VÚV) Návrh metodiky VÚV TGM, pobočka Brno MŽP – projednání návrhu Společné připomínky – návrh správců povodí Doporučení Komise pro plánování v oblasti vod Komise pro plánování v oblasti vod

5 Výsledkem této konzultace byla částečná úprava metodiky tak, aby byly zohledněny:  časové možnosti pro zpracování prvních POP,  možnosti pořizovatelů a zpracovatelů POP,  možnosti odborných organizací, které budou dílčí části kapitoly D zpracovávat nebo pro ni poskytovat podklady

6 Časový harmonogram úprav návrhu metodiky Konzultace správců povodí s Ing. Polenkou (VÚV) Návrh metodiky VÚV TGM, pobočka Brno MŽP – projednání návrhu Společné připomínky – návrh správců povodí Doporučení Komise pro plánování v oblasti vod Komise pro plánování v oblasti vod

7 Oficiální projednání návrhu metodiky MŽP Nebyly akceptovány všechny připomínky správců povodí a zpracovatele POP. Na tomto jednání představil s.p. Povodí Odry k diskusi modifikovanou verzi metodiky upravenou pro zpracování prvního POP Odry. Tato verze vycházela z maximálních, reálných možností Povodí Odry pro získání podkladů a zpracování výstupů pro část „D“ POP Odry.

8 Komise pro plánování v oblasti vod Oficiální projednání návrhu metodiky MŽP Projednání návrhu bylo ukončeno se závěrem, že správci povodí předají své připomínky, požadavky a doplňky k předloženému materiálu do MŽP Připomínky k modifikované verzi Povodí Odry správci povodí předali na Povodí Labe, státní podnik, který do zajistil jejich zapracování do původního návrhu společné připomínky – upravený a doplněný návrh byl odeslán MŽP, Mze a ostatním správcům povodí

9 Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí Členění metodiky a jejich subkapitol odpovídá beze zbytku rámci osnovy přílohy č. 2 vyhlášky 142/2005 Zohledňuje připomínky uplatněné zástupci všech státních podniků Povodí Nevylučuje využít všech přístupů jak je pojat v původním návrhu VÚV pro další etapy vodohospodářského plánování Komise pro plánování v oblasti vod

10 Časový harmonogram úprav návrhu metodiky Konzultace správců povodí s Ing. Polenkou (VÚV) Návrh metodiky VÚV TGM, pobočka Brno MŽP – projednání návrhu Společné připomínky – návrh správců povodí Doporučení Komise pro plánování v oblasti vod Komise pro plánování v oblasti vod

11 Dr.Ing. Antonín Tůma Děkuji za pozornost

12

13

14

15


Stáhnout ppt "Metodika zpracování části D plánů oblastí povodí KPOV, Praha, 19.4.2007 Dr.Ing. Antonín Tůma"

Podobné prezentace


Reklamy Google