Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapojení veřejnosti v praxi územního plánování Želeč, Chýnov, Tábor Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapojení veřejnosti v praxi územního plánování Želeč, Chýnov, Tábor Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 Zapojení veřejnosti v praxi územního plánování Želeč, Chýnov, Tábor Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.

2 Definování problematiky praxe v rámci původního stavebního zákona  Zadání zadání je tvořeno univerzálně, na dálku, bez vazby na přímé prostředí, zadání nevytvářejí pořizovatelé ani obce  Procesy projednání 3 veřejnoprávní projednání uchopené jako dostatečný základ, termíny a forma prezentace, nevyvážená role účastníků procesu (zejména v dopadech krajinného rázu a krajiny obecně), minimální role zastupitelstva  Koncept (nebo návrh) důraz na nedůležité mechanismy v procesu tvorby (ZPF, TI), nesrozumitelné pojetí regulativů (bez zohlednění mechanismů měnící se společnosti), prezentace bez grafických částí ÚPD,  Praxe nesrozumitelné pojetí regulativů (bez zohlednění mechanismů měnící se společnosti), prezentace bez grafických částí ÚPD, špatný výklad ÚPD stavebními úřady, absence „generálních plánů a ideových studií“, nepružné pojetí mechanismů regulačních plánů  Obecná neznalost formálních postupů neznalost formální stránky pořizování, absence metodik pro odbornou a laickou (veřejnou správu- ZM) veřejnost

3 Nový stavební zákon- přínosy, negativa  Zadání + zakotvená pořizovatelská funkce UAP, práce s určeným zastupitelem - standarty projednání s veřejností prakticky obdobné  Procesy projednání + role určeného zastupitele, Rada obcí pro trvale udržitelný rozvoj - standarty projednání s veřejností prakticky obdobné  Koncept (nebo návrh) + promyšlená struktura grafické a textové části, širší možností flexibility rozhodovacích procesů  Praxe….? zapojit metodické mechanismy participace veřejnosti (ÚUR), akceptovat role „generálních plánů a ideových studií“

4 Zkušenost obcí- Nadějkov, Chýnov, Tábor  Proces zadání- nejdůležitější: Sociologický průzkum dotazníky mládeže, dětí, dospělých ve městě (větším sídle) a osadách- graf-zhodnocení-doporučení místa propagace : přímé dotazování cílových skupin, podněty lze použít i zcela do jiných oblastí (komunitní plánování, životní prostředí) Internetové stránky jako samostatná doména analýzy- návrhy- připomínky Pracovní skupiny občanů a zastupitelů témata plochy zástavby (4 typy), eroze, zalesnění, hodnotná místa, místa problémů projednání samostatně pro několik urbanistických celků, optimálně trojstupňově v procesu pořizování

5 Propagace  Plakáty (rozhlas, obecní listy) místa propagace : autobusy, nástěnky, noviny radnice informace o sdělení poutavé, stručné a s doplněním přitažlivé grafiky. Důležitý je apel na vzájemnou participaci  Internet výhodou je spojení obrazové prezentace a rostoucí počet uživatelů lze doplnit všeobecně absentující grafickou stránku věci, kterou ocení zejména informovanější veřejnost

6 Pracovní skupiny  Pracovní skupiny (4-7 pracovních skupin po 4-8 lidech)  zpětná vazba toho co lidé chtějí, následná interakce, vyhodnocení, implementace do zadávacích parametrů (zadání, problémové výkresy)

7 Příklad vyhodnocené otázky z dotazníku

8 Příklad formy plakátu

9 Příklad struktury internetové stránky

10 Zhmotněná analýza v problémovém výkresu Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.

11 Zhmotněná analýza v zadání

12 Zhodnocení  Požadovat ve smluvním vztahu aktivní roli zpracovatele jako smluvního partnera pro styk s veřejností  Využít participaci jako výborný politický kapitál s vysokou přidanou hodnotou a nejlepší prevenci před problémy  Zesílit tlak na edukativní složky veřejné správy (ÚUR, vysoké školy)

13 Zhodnocení  Nechvátat, zejména ve fázi zadání, která by měla být nejširší- co do rozsahu prací  Propagovat a medializovat  Nevybírat dodavatele díla podle ceny


Stáhnout ppt "Zapojení veřejnosti v praxi územního plánování Želeč, Chýnov, Tábor Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google