Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů"— Transkript prezentace:

1 Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů
Jaroslav Rožnovský1, Petra Fukalová2, Hana Pokladníková2,Tomáš Středa1 1Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno „Ústí “

2 Správné rozhodování je dáno kvalitní informací
Počasí Podnebí

3

4

5

6 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

7 Jaký bude vliv možné změny klimatu na současné rozložení klimatických regionů na našem území?
Projekt Národní agentury zemědělského výzkumu (NAZV): „Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky“.

8 Klimatické podmínky našeho území
vliv cirkulace a geografických podmínek převládá vzduch mírného pásma (dále tropická a arktická vzduchová hmota) vliv Atlantického oceánu a Euroasijského kontinentu (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %) podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé)

9 Teplota vzduchu Srážky
roční průměr: od -1 °C (vrcholové polohy) až po 10 °C (jižní Morava). absolutní amplituda: 82,4 °C absolutní max. 40,2 °C Praha – Uhříněves absolutní min. -42,2 °C Litvínovice u Č. Budějovic nejchladnější měsíc: leden nejteplejší měsíc: červenec Srážky - velká časová i místní proměnlivost - závislost na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění roční chod kontinentálního typu (max. červenec, min. únor nebo leden) nejnižší srážkové úhrny: okolí Žatce (roční úhrn 410 mm) nejvyšší srážkové úhrny: Jizerské hory 1705 mm

10 Hloubka promrzání půdy
Radiace energetický příkon slunečního záření: od 3300 MJ.m-2 do 4200 r MJ.m-2 Teplota půdy - závisí na počasí, fyzikálních vlastnostech, vlhkosti půdy a porostu teploty povrchu: max. až 50 °C - písčité půdy (p. s travním porostem max. 40 °C); min. neklesají pod -14 °C roční chod: do 50 cm - nejvyšší průměrné teploty v srpnu, - nejnižší v lednu, případně v únoru v hloubce 1 m - nejnižší teplota půdy vždy v únoru Hloubka promrzání půdy významnou roli sehrává výška sněhové pokrývky (přírodní tepelný izolátor) - největší hloubky promrzání při holomrazech (přes 1 m) průměrná hloubka promrzaní: jižní oblasti do 20 cm horské oblasti přes 50 cm (leden až únor)

11

12

13 Tuřany ( 1961 - 2007 ) 90 80 70 60 50 40 y = x 30 R 2 = 20 letní dny 10 Lineární ( letní dny ) 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

14 Extremita průměrných teplot vzduchu (°C)

15

16 Průměrné měsíční úhrny srážek (mm) za období 1961-2000

17

18 Bonitace půd Bonitační klasifikace - hodnocení kvality zemědělské půdy v ČR Výchozí podklady: komplexní průzkum půd (1961 – 1970) vlastní bonitační průzkum v terénu zpracovaný (70. léta) jeho promítnutí do bonitačních map v měřítcích 1 : 5 000 další upřesňování (rebonitace) probíhá i v současnosti Základní mapovací a oceňovací jednotka bonitační soustavy: tzv. bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ). BPEJ: parametry klimatu klasifikační zařazení půdy charakteristiky geologických substrátů, zrnitost, skeletovitost vodní a vzdušný režim půd hloubka půdních profilů svažitost pozemků a jejich expozice

19 Klimatický region Současná klasifikace klimatických regionů v BPEJ obsahuje: dvě charakteristiky vztahující se k celému roku - průměrná roční teplota, - průměrný roční úhrn srážek) jednu charakteristiku popisující hlavní vegetační období -TS 10 dvě charakteristiky vztahující se k vegetačnímu období - pravděpodobnost suchých VO v % - vláhová jistota Nahradit výsledky výpočtu Poměrně přesné určení zásoby vody v půdě, resp. vláhové bilance (i s ohledem na hydrologické vlastnosti daných půd) - evapotranspirace, - vláhové bilance - ukazatele zavlažení (kriteria hodnocení sucha) V době stanovení KR nebyly metody výpočtu evapotranspirace dostatečně propracovány.

20 Průměrná roční teplota vzduchu
Tři hodnocená období: 1961 – 2000 2021 – 2050 2071 – 2100 (dle emisního scénáře A1B) Průměrná TS10 rozpětí modelované změny teploty vzduchu podle podkladů IPCC (1997) při dvojnásobné koncentraci C02: 1,5 až 4,5 °C (střední změna teploty vzduchu 2,5 °C)

21 Výsledky Roční úhrny srážek:
dle scénářů očekávané změny klimatu se pravděpodobně podstatně měnit nebudou (spíš změna rozložení během roku) Průměrné roční teploty vzduchu: 1.) Nárůst o 2 °C: T3 - teplý, mírně vlhký KR (3) - vyšší průměrné roční teploty než současný VT - velmi teplý, suchý (0). 2.) Nárůst o 4 °C: MCH – mírně chladný vlhký (8) - srovnatelný se současným regionem VT velmi teplý, suchý (0) půdy (nejen zemědělské) budou trpět nedostatkem vody - významné rozšíření suchých oblastí. pro predikované klima je možné stávající označení KR použít, hodnoty však budou významně odlišné. I tyto jednoduché příklady dokládají radikální změnu klimatických podmínek, tedy i rozložení klimatických regionů, a tím i bonitace půdy.

22 Klimatický region a změna klimatu
pro stanovení KR využito podkladů ČHMÚ z období 1901 – 1950. Tr – průměrná roční teplota za období 1901 – 1950 Tr 2 – nárůst průměrné roční tepoty o 2 °C Tr 4 – nárůst průměrné roční teploty o 4 °C

23 Závěry Možná změna klimatu se plně dotýká naší krajiny a tedy i zemědělství Je nutné studovat jak dynamiku současného podnebí, tak dopady a adaptace na predikované podnebí podle výstupů klimatických modelů. Již dnes uvést, že dále bude narůstat: - variabilita počasí - výskyt extrémních jevů - aridizace našeho území Je nutné zdůraznit, že jde o predikci auváděné hodnoty klimatických prvků mají  velké rozpětí. Na základě těchto poznatků bude nutné zvážit aktualizaci stanovení klimatických regionů a predikci jejich vymezení. Předběžné analýzy dokládají, že dojde k výraznému posunu od mírně teplých a vlhkých k velmi teplým a suchým KR. četnější a intenzivnější sucha

24

25

26 Děkuji za Vaši pozornost
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, Brno telefon: , fax: , Děkuji za Vaši pozornost Jaroslav Rožnovský Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Zemědělská 1, Brno Ústav argosystémů a bioklimatologie


Stáhnout ppt "Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů"

Podobné prezentace


Reklamy Google