Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů Jaroslav Rožnovský 1, Petra Fukalová 2, Hana Pokladníková 2,Tomáš Středa 1 1 Mendelova zemědělská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů Jaroslav Rožnovský 1, Petra Fukalová 2, Hana Pokladníková 2,Tomáš Středa 1 1 Mendelova zemědělská."— Transkript prezentace:

1 Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů Jaroslav Rožnovský 1, Petra Fukalová 2, Hana Pokladníková 2,Tomáš Středa 1 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno „Ústí 23.9.2009“

2 Správné rozhodování je dáno kvalitní informací P očasí Podnebí

3

4

5

6 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

7 Projekt Národní agentury zemědělského výzkumu (NAZV): „Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky“. Jaký bude vliv možné změny klimatu na současné rozložení klimatických regionů na našem území?

8 Klimatické podmínky našeho území vliv cirkulace a geografických podmínekvliv cirkulace a geografických podmínek převládá vzduch mírného pásmapřevládá vzduch mírného pásma (dále tropická a arktická vzduchová hmota) vliv Atlantického oceánu a Euroasijského kontinentu (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %)vliv Atlantického oceánu a Euroasijského kontinentu (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %) podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé)podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé)

9 Teplota vzduchu roční průměr:od -1 °C (vrcholové polohy) až po 10 °C (jižní Morava). absolutní amplituda:82,4 °C absolutní max. 40,2 °C Praha – Uhříněves 27.7.1983 absolutní min. -42,2 °C Litvínovice u Č. Budějovic 11.2.1929 nejchladnější měsíc:leden nejteplejší měsíc:červenecSrážky - velká časová i místní proměnlivost - závislost na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění - roční chod kontinentálního typu (max. červenec, min. únor nebo leden) nejnižší srážkové úhrny:okolí Žatce (roční úhrn 410 mm) nejvyšší srážkové úhrny:Jizerské hory 1705 mm

10 Radiace energetický příkon slunečního záření: od 3300 MJ.m -2 do 4200 r MJ.m -2 Teplota půdy - závisí na počasí, fyzikálních vlastnostech, vlhkosti půdy a porostu teploty povrchu:max. až 50 °C - písčité půdy (p. s travním porostem max. 40 °C); min. neklesají pod -14 °C roční chod: do 50 cm - nejvyšší průměrné teploty v srpnu, - nejnižší v lednu, případně v únoru v hloubce 1 m - nejnižší teplota půdy vždy v únoru Hloubka promrzání půdy významnou roli sehrává výška sněhové pokrývky (přírodní tepelný izolátor) - největší hloubky promrzání při holomrazech (přes 1 m) průměrná hloubka promrzaní:jižní oblasti do 20 cm horské oblasti přes 50 cm (leden až únor)

11

12

13 Tuřany(1961-2007) y = 0.2913x + 43.435 R 2 = 0.0868 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1961196319651967196919711973 1975 197719791981198319851987198919911993 1995 19971999 2001 200320052007 letní dny Lineární(letní dny)

14 Extremita průměrných teplot vzduchu (°C)

15

16 Průměrné měsíční úhrny srážek (mm) za období 1961-2000

17

18 Bonitace půd Bonitační klasifikace - hodnocení kvality zemědělské půdy v ČR Výchozí podklady: komplexní průzkum půd (1961 – 1970) vlastní bonitační průzkum v terénu zpracovaný (70. léta) jeho promítnutí do bonitačních map v měřítcích 1 : 5 000 další upřesňování (rebonitace) probíhá i v současnosti Základní mapovací a oceňovací jednotka bonitační soustavy: tzv. bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ). BPEJ: BPEJ:parametry klimatu klasifikační zařazení půdy charakteristiky geologických substrátů, zrnitost, skeletovitost vodní a vzdušný režim půd hloubka půdních profilů svažitost pozemků a jejich expozice

19 Klimatický region Současná klasifikace klimatických regionů v BPEJ obsahuje:  dvě charakteristiky vztahující se k celému roku - průměrná roční teplota, - průměrný roční úhrn srážek)  jednu charakteristiku popisující hlavní vegetační období -TS 10  dvě charakteristiky vztahující se k vegetačnímu období - pravděpodobnost suchých VO v % - vláhová jistota - evapotranspirace, - vláhové bilance - ukazatele zavlažení (kriteria hodnocení sucha) Nahradit výsledky výpočtu Poměrně přesné určení zásoby vody v půdě, resp. vláhové bilance (i s ohledem na hydrologické vlastnosti daných půd) V době stanovení KR nebyly metody výpočtu evapotranspirace dostatečně propracovány.

20 Průměrná roční teplota vzduchu Tři hodnocená období: 1961 – 2000 2021 – 2050 2071 – 2100 (dle emisního scénáře A1B) Průměrná TS10 rozpětí modelované změny teploty vzduchu podle podkladů IPCC (1997) při dvojnásobné koncentraci C0 2 : 1,5 až 4,5 °C (střední změna teploty vzduchu 2,5 °C)

21 Výsledky půdy (nejen zemědělské) budou trpět nedostatkem vody - významné rozšíření suchých oblastí. pro predikované klima je možné stávající označení KR použít, hodnoty však budou významně odlišné. I tyto jednoduché příklady dokládají radikální změnu klimatických podmínek, tedy i rozložení klimatických regionů, a tím i bonitace půdy. Roční úhrny srážek: - dle scénářů očekávané změny klimatu se pravděpodobně podstatně měnit nebudou (spíš změna rozložení během roku) Průměrné roční teploty vzduchu: 1.) Nárůst o 2 °C: T3 - teplý, mírně vlhký KR (3) - vyšší průměrné roční teploty než současný VT - velmi teplý, suchý (0). 2.) Nárůst o 4 °C: MCH – mírně chladný vlhký (8) - srovnatelný se současným regionem VT velmi teplý, suchý (0)

22 Klimatický region a změna klimatu - pro stanovení KR využito podkladů ČHMÚ z období 1901 – 1950. Tr – průměrná roční teplota za období 1901 – 1950 Tr 2 – nárůst průměrné roční tepoty o 2 °C Tr 4 – nárůst průměrné roční teploty o 4 °C

23 Možná změna klimatu se plně dotýká naší krajiny a tedy i zemědělství Je nutné studovat jak dynamiku současného podnebí, tak dopady a adaptace na predikované podnebí podle výstupů klimatických modelů. Již dnes uvést, že dále bude narůstat: - variabilita počasí - výskyt extrémních jevů - aridizace našeho území Je nutné zdůraznit, že jde o predikci auváděné hodnoty klimatických prvků mají velké rozpětí. Na základě těchto poznatků bude nutné zvážit aktualizaci stanovení klimatických regionů a predikci jejich vymezení. Předběžné analýzy dokládají, že dojde k výraznému posunu od mírně teplých a vlhkých k velmi teplým a suchým KR.Předběžné analýzy dokládají, že dojde k výraznému posunu od mírně teplých a vlhkých k velmi teplým a suchým KR. Závěry četnější a intenzivnější sucha

24

25

26 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724185617 fax: 541 421 018, 541 421 019 Jaroslav Rožnovský Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Zemědělská 1, Brno Ústav argosystémů a bioklimatologie Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů Jaroslav Rožnovský 1, Petra Fukalová 2, Hana Pokladníková 2,Tomáš Středa 1 1 Mendelova zemědělská."

Podobné prezentace


Reklamy Google