Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agroekologie Pedologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agroekologie Pedologie"— Transkript prezentace:

1 Agroekologie Pedologie
KPOP Agroekologie Pedologie č.dveří A234 pedologie.xf.cz 2011

2 Definice půdy • povrchová vrstva souše, vyvíjející se v důsledku působení půdotvorných faktorů a podmínek • základní, omezený a neobnovitelný zdroj produkce potravin a přírodního bohatství

3 Faktory a podmínky půdotvorného procesu
•hornina •podnebí •organismy •podzemní voda •člověk Podmínky •reliéf •stáří

4 Vývoj půdy

5 Stručná historie hodnocení půd v Čechách
Počátky bonitace půdy jsou vždy spojovány s výběrem daně a s tvorbou pozemkového katastru. 11. století: daň z lánu 17. století: evidence půdy: 1. a 2. berní rolla 18. století: Tereziánský katastr, Josefský katastr 19. století: František první, stabilní katastr léta - Geneticko-agronomická klasifikace používaná v KPP vycházela ze sovětského systému dosud používaná Morfogenetický klasifikační systém (MKSP) přiblížení se klasifikaci FAO jednoslovné názvy půdních typů 2001 – Taxonomický klasifikační systém půd ČR prof. Němeček – TKSP2001 KPG ČZU, v současnosti KPOP

6 Taxonomické kategorie
Referenční třída  velké skupiny půd (koncovka –sol) Typ (! neplést s půdním druhem !) hlavní oporná jednotka klasifikačního systému, určen výskytem a uspořádáním diagnostických horizontů (např. koncovka – zem) Subtyp představují výrazné modifikace půdního typu označeny adjektivem určen především náznaky diagnostických horizontů Varieta vyjadřují méně výrazné znaky hydromorfismu, okyselení, zasolení aj.

7 Určení půdního typu • popis půdního profilu (barva, zrnitost,…)
• předchází mu výkop sond • popis půdního profilu (barva, zrnitost,…) • hlavní morfologický znak = diagnostické horizonty -- vrstva půdy, která má specifické horizontální umístění a určité fyzikální a chemické vlastnosti. Je vymezen souborem vizuálních analytických znaků s hraničními měřitelnými hodnotami -všechny půdní horizonty tvoří půdní profil

8

9

10 Půdní typ: Kambizem dystrická
 Půdní sonda  Půdní profil  Půdní horizont Horizont Ap (organominerální) Horizont Bv (kambický) Horizont C (matečná hornina) Půdní typ: Kambizem dystrická

11 Referenční třídy LEPTOSOLY REGOSOLY FLUVISOLY VERTISOLY ČERNOSOLY
KAMBISOLY ORGANOSOLY ANDOSOLY STAGNOSOLY GLEJSOLY SALISOLY NATRISOLY ORGANOSOLY ANTROSOLY

12 Zastoupení půdních typů v České republice

13 Kambisoly

14 Černosoly

15 Podzoly

16 Fluvisoly

17 Zastoupení půd v ČR z hlediska kvality půdních typů:
černozemě, černice hnědozemě luvizemě z  hlediska půdních druhů: 84% - středně těžké půdy 9% - lehké půdy 8% - těžké půdy

18 Oceňování půdy Tržní cena půdy – dohoda mezi kupujícím a prodávajícím či pronajímatelem Úřední cena půdy – dána kódem BPEJ

19 Bonitace zemědělského půdního fondu
• klasifikace a oceňování půd pro účely daňové a cenotvorné a pro účely směny pozemků • bonitace vychází z komplexního průzkumu půd • hodnotili se agronomické a ekonomické vlastnosti zemědělského území nebo pozemku včetně reliéfu a klima • základní jednotka bonitační klasifikace = BPEJ = bonitovaná půdně ekologická jednotka

20 BPEJ Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.

21

22 Úkol: 1. V mapách najdete kódy BPEJ; vypište 3 libovolné kódy s výměrou pozemků v ha. BPEJ popište podle kódů, tzn. KR, HPJ, S+E, SK+H (vypsat), nadm. výšku Podle HPJ zjistěte půdní typ Charakterizujte půdní druh a popište jednotlivé druhy 2. Určete úřední cenu vašeho pozemku zjistíte cenu BPEJ v Kč/m2 podle vyhlášky 3. Vyhledejte na internetu tržní cenu některého z vašich pozemků Katastrální mapy:


Stáhnout ppt "Agroekologie Pedologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google