Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agroekologie Pedologie č.dveří A234 pedologie.xf.cz KPOP 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agroekologie Pedologie č.dveří A234 pedologie.xf.cz KPOP 2011."— Transkript prezentace:

1 Agroekologie Pedologie kratina@af.czu.cz, č.dveří A234 pedologie.xf.cz KPOP 2011

2 2 Definice půdy povrchová vrstva souše, vyvíjející se v důsledku působení půdotvorných faktorů a podmínek základní, omezený a neobnovitelný zdroj produkce potravin a přírodního bohatství

3 3 Faktory a podmínky půdotvorného procesu Faktory hornina podnebí organismy podzemní voda člověk Podmínky reliéf stáří

4 4 Vývoj půdy

5 5 Stručná historie hodnocení půd v Čechách Počátky bonitace půdy jsou vždy spojovány s výběrem daně a s tvorbou pozemkového katastru. 11. století: daň z lánu 17. století: evidence půdy: 1. a 2. berní rolla 18. století: Tereziánský katastr, Josefský katastr 19. století: František první, stabilní katastr … 50. - 80. léta - Geneticko-agronomická klasifikace používaná v KPP vycházela ze sovětského systému dosud používaná 1985 - Morfogenetický klasifikační systém (MKSP) přiblížení se klasifikaci FAO jednoslovné názvy půdních typů 2001 – Taxonomický klasifikační systém půd ČR prof. Němeček – TKSP2001 KPG ČZU, v současnosti KPOP

6 Taxonomické kategorie Referenční třída velké skupiny půd (koncovka –sol) Typ (! neplést s půdním druhem !) hlavní oporná jednotka klasifikačního systému, určen výskytem a uspořádáním diagnostických horizontů (např. koncovka – zem) Subtyp představují výrazné modifikace půdního typu označeny adjektivem určen především náznaky diagnostických horizontů Varieta vyjadřují méně výrazné znaky hydromorfismu, okyselení, zasolení aj.

7 7 Určení půdního typu předchází mu výkop sond popis půdního profilu (barva, zrnitost,…) hlavní morfologický znak = diagnostické horizonty -- vrstva půdy, která má specifické horizontální umístění a určité fyzikální a chemické vlastnosti. Je vymezen souborem vizuálních analytických znaků s hraničními měřitelnými hodnotami -všechny půdní horizonty tvoří půdní profil

8 8

9 9

10 Horizont Ap (organominerální) Horizont Bv (kambický) Horizont C (matečná hornina) Půdní typ: Kambizem dystrická  Půdní profil  Půdní horizont  Půdní sonda

11 Referenční třídy 1.LEPTOSOLY 2.REGOSOLY 3.FLUVISOLY 4.VERTISOLY 5.ČERNOSOLY 6.LUVISOLY 7.KAMBISOLY 8.ORGANOSOLY 9.ANDOSOLY 10.STAGNOSOLY 11.GLEJSOLY 12.SALISOLY 13.NATRISOLY 14.ORGANOSOLY 15.ANTROSOLY

12 Zastoupení půdních typů v České republice

13 Kambisoly

14 Černosoly

15 Podzoly

16 Fluvisoly

17 Zastoupení půd v ČR z hlediska půdních druhů: –84% - středně těžké půdy –9% - lehké půdy –8% - těžké půdy z hlediska kvality půdních typů: 1.černozemě, černice 2.hnědozemě 3.luvizemě

18 Oceňování půdy 18 Tržní cena půdy – dohoda mezi kupujícím a prodávajícím či pronajímatelem Úřední cena půdy – dána kódem BPEJ

19 19 klasifikace a oceňování půd pro účely daňové a cenotvorné a pro účely směny pozemků bonitace vychází z komplexního průzkumu půd hodnotili se agronomické a ekonomické vlastnosti zemědělského území nebo pozemku včetně reliéfu a klima základní jednotka bonitační klasifikace = BPEJ = bonitovaná půdně ekologická jednotka Bonitace zemědělského půdního fondu

20 BPEJ Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.

21 21

22 Úkol: 1. V mapách najdete kódy BPEJ; vypište 3 libovolné kódy s výměrou pozemků v ha. BPEJ popište podle kódů, tzn. KR, HPJ, S+E, SK+H (vypsat), nadm. výšku Podle HPJ zjistěte půdní typ Charakterizujte půdní druh a popište jednotlivé druhy 2. Určete úřední cenu vašeho pozemku zjistíte cenu BPEJ v Kč/m 2 podle vyhlášky 3. Vyhledejte na internetu tržní cenu některého z vašich pozemků Katastrální mapy: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Stáhnout ppt "Agroekologie Pedologie č.dveří A234 pedologie.xf.cz KPOP 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google