Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půdy jsou nezbytnou složkou neživé přírody i života na zemi.Vyvíjejí se na různém horninovém podkladu i v různých teplotních podmínkách. Vznikají zvětráváním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půdy jsou nezbytnou složkou neživé přírody i života na zemi.Vyvíjejí se na různém horninovém podkladu i v různých teplotních podmínkách. Vznikají zvětráváním."— Transkript prezentace:

1

2 Půdy jsou nezbytnou složkou neživé přírody i života na zemi.Vyvíjejí se na různém horninovém podkladu i v různých teplotních podmínkách. Vznikají zvětráváním minerálů a hornin, které tvoří litosféru. Jejich vznik je dlouhodobý proces. K hlavním půdotvorným činitelům patří např: 1)Přírodní podmínky- teplota a srážky 2)Živé organismy- kořínky, myši, žížaly…….. 3)Neživé organismy- půdní voda,kameny……

3 Všechny půdy tvoří úlomky zvětralých hornin a rozložené organické materiály (humus). Tyto složky jsou uspořádány do stejných vrstev, neboli horizontů a dohromady tvoří půdní profil. Horizonty se tvoří najednou. Čím víc je půda vyzrálejší, tím víc jsou horizonty četnější a vyvinuté.

4 Půdy rozdělujeme podle zrnitosti na: Písčité- obsahují 10% jílovitých částic. Voda jimi snadno prosakuje. Je to snadno obdělávaná půda. Hlinité- obsahuje 30- 40% jílovitých částí. Středně propouští i zadržuje vodu, je dobře zpracovatelná a zemědělsky využitelná. Jílovité- obsahuje 60-70% jílovitých částí. Za sucha je tvrdá, za deště je mazlavá. Patří mezi nejtíže obdělávané.

5 Svými vlastnostmi se půdy odlišují. Z hlediska zemědělského je obzvláště důležitou vlastností zrnitost. Některé půdy se snadno obdělávají, jelikož obsahují velké množství nezvětralých částic. Jiné se mažou a připomínají keramickou hlínu, neboť v sobě mají velký podíl jílovitých částic.

6 Další důležitou vlastností je kyselost půdy, neboli pH půdy. Ovlivňuje dostupnost živin pro veškeré rostliny a má velký vliv na aktivitu organismů. Ovlivňuje i zvýšený výskyt některých rostlin, např: mechů.

7 Rozlišujeme je kvůli humusu. Všechny níže uvedené typy se vyskytují i u nás v České republice. Hnědozemě: jsou dobře vyvinuté, vyzrálé a hlavně úrodné půdy. Černozemě: jsou vyzrálé a dobře propustné. Vyskytují se většinou v travnatých oblastech. Jsou typické pro stepi. Podzolové půdy: jsou kyselé a chudé na živiny, bývají často zalesněny. Mají málo vyvinutý humusový horizont.

8 Při odstranění povrchové vegetace dochází ke zvýšené činnosti vnějších geolog. dějů. Jedná se především o erozi. Zemědělci vyvinuli technologie, které tyto jevy minimalizují. Eroze: je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu. Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.

9 Čerpala jsem z: učebnice přírodopisu pro 9. ročník a z internetových stránek - www.google.comwww.google.com


Stáhnout ppt "Půdy jsou nezbytnou složkou neživé přírody i života na zemi.Vyvíjejí se na různém horninovém podkladu i v různých teplotních podmínkách. Vznikají zvětráváním."

Podobné prezentace


Reklamy Google