Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDOSFÉRA – typy půd Mgr. Jana Nováková. Půdní horizonty = vrstvy, které vznikají při půdotvorném procesu = kolmý řez půdou, na kterém můžeme pozorovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDOSFÉRA – typy půd Mgr. Jana Nováková. Půdní horizonty = vrstvy, které vznikají při půdotvorném procesu = kolmý řez půdou, na kterém můžeme pozorovat."— Transkript prezentace:

1 PEDOSFÉRA – typy půd Mgr. Jana Nováková

2 Půdní horizonty = vrstvy, které vznikají při půdotvorném procesu = kolmý řez půdou, na kterém můžeme pozorovat půdní horizonty základní horizonty: další horizonty: subhorizonty:

3 Základní půdní horizonty – svrchní pásmo půdního profilu – dokonale zvětralé částice, vysoký obsah humusu (tmavý), biologické procesy A 1 A 2 – iluviální, obohacený o látky vyplavené z horizontu A (humus, sloučeniny železa a hliníku), barva dle hromadících se látek (hnědý – železitý), černošedý (humus) – půdotvorný substrát a nezvětralá matečná hornina

4 Další půdní horizonty – glejový, vzniká vlivem podzemní vody – vzniká na karbonátových horninách, nejčastěji na vápencích a dolomitech (CaCO 3 ) – rendziny – rašelinový horizont

5 Půdní typy se určují podle uspořádání = základní jednotka klasifikace půd půdy jednoho typu vznikly působením stejných půdotvorných činitelů a vyznačují se stejným uspořádáním půdních horizontů

6 Rozšíření půd na Zemi pedosféra je rozdělena podle typu a na velkých územích se rozšíření půd řídí zákonitostmi zeměpisné zonálnosti – vodorovná pásmovitost, projevuje se ve velkých nížinách nebo na zarovnaných površích – podmíněno změnami teploty, vlhkosti se změnou geografické šířky nebo délky – výšková stupňovitost, v hornatých krajinách, kde dochází ke klimatickým změnám v souvislosti s narůstáním nadmořské výšky – v důsledku různorodosti geologicko- geomorfologických poměrů

7

8 Rozšíření půd na Zemi – horizontální zonálnost TUNDROVÉ PŮDY PODZOLOVÉ PŮDY ČERNOZEMĚ HNĚDOZEMĚ ČERVENOZEMĚ A ŽLUTOZEMĚ POUŠTNÍ A POLOPOUŠTNÍ PŮDY ČERVENOŽLUTÉ PŮDY

9 – subarktické podmínky – horizont A, C – je tvořen (nepropustná, dlouhodobě zmrzlá půda) – půda se nehodí pro obdělávání, chudá pastvina pro soby – – podzolizační proces – rozklad nerostů působením silných organických kyselin – – popelavě šedá barva – nekvalitní humus, kyselost, nedostatek živin, málo úrodné, pokryté jehličnatými lesy

10 – – – spraš vápnité, sedimenty – nejúrodnější půdy – největší plochy – mírně teplých a mírně vlhké oblasti do 450 m n. m. – při vhodných podmínkách tvoří kvalitní zemědělské půdy

11 – vlhké subtropické lesy – – kyselé, chudé na živiny, intenzivní hnojení (bavlna, čaj, tabák, sója …) – subtropy, mírný, tropický pás (suché klima) – málo humusu, hlinité, písčité, štěrkovité, kamnité – chudé pastviny

12 – – Amazonské nížina, Konžská pánev, vlhko, teplointenzivní hnojení, cukrová třtina, kakaovník, tropické ovoce – kácení lesů – eroze půdy

13 Rozšíření půd střední Evropy – vertikální zonálnost – níže položená místa, říční roviny, říční náplavy podél vodních toků, bývají zaplavovány (povodně), C 1 = – slabě vyvinuté horizonty, štěrkovité až jílovité – – větší vzdálenost od vodních toků, nebývají zaplavovány – 30 cm – 1 m mocný tmavošedý humusový horizont (A 1 ) – 100 cm A1A1 C1C1 C C A1A1 G

14 – suché a teplé místa střední Evropy – do 300 m n. m. – – na svazích pahorkatin – lemují černozemě, mírně teplé a mírně vlhké podnebí – probíhá proces (mechanické prosakování jílovitých částic z povrchu do spodních částí půd – díky prosakující vodě) – A 1, B (jílový, hnědý), C (spraš) – – půdy s hladinou podzemní vody blízkou povrchu reliéfu – – mají nepropustnou vrstvu pro vodu 100 cm C C A1A1 B A1A1 G

15 – navazují na hnědozemě směrem do výše položených oblastí – intenzivní illimerizační proces (větší vlhkost) – A 1, eluviální A 2, illimerizovaný B (rezavě hnědý) – – půdy vrchovin, – A 1 - malá mocnost, chemickým zvětráváním se uvolňuje Fe – B (hnědý) – převládající půdní typ stř. Evropy – – půdy hornatin, horní hranice lesa, kosodřevina – 100 cm B A1A1 C A2A2 B A0A0 C A1A1 B C A2A2

16 glejové půdynivní půdy antropozemě hnědá lesní půda hnědozemě vodní plochy pseudogleje

17 hnědá lesní půda černozem podzolová půda nivní půdy glejové a antropozemě hnědozemě


Stáhnout ppt "PEDOSFÉRA – typy půd Mgr. Jana Nováková. Půdní horizonty = vrstvy, které vznikají při půdotvorném procesu = kolmý řez půdou, na kterém můžeme pozorovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google