Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_20 Datum vytvoření 7. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_20 Datum vytvoření 7. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_20 Datum vytvoření 7. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu a procvičování Ročník 1. ročník, seminář 3.,4. ročník Anotace Pedogeografie II. - půdní typy Klíčová slova půdní typy - půdní horizonty, půdní procesy - illimerizace, podzolizace, ferritizace, ferralitizace zonální (horizontální a vertikální) a azonální rozšíření půd Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup Žák umí popsat půdní typ podle horizontů, vysvětlit půdní proces a ovládá rozšíření půd podle zeměpisné šířky a nadmořské výšky Zdroje a citace BIČÍK, Ivan, Ivan BIČÍK a Bohumír JANSKÝ. Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007, 135 s. ISBN 978-808-6034-737. KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce: pro střední školy : [úvod do geografie, kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie]. 2. vyd., 1. dotisk. Praha: Fragment, 2006. ISBN 978-802-5300-299.

2 http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/pic/0a000001-b483-b89a.jpg Vrstvy (horizonty) v půdě

3 Podle jakého kritéria dělíme půdní typy? · podle uspořádání vrstev (=horizontů) v půdním profilu · vrstvy vznikají působením času, podloží

4 Vznik půdních horizontů – vliv času čas

5 http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/8_obrazky/8_12_pudni_horizonty.jpg A – humusový horizont A1 – humus (zbytky organismů) A2 – ochuzený (eluviální) B – půdní horizont (iluviální) C – matečný (půdotvorný) horizont Hlavní půdní horizonty

6 mírný pás: teplý pás: ferritizace = oželeznění - posun Fe ferralitizace = lateritizace - posun Fe, Al oba chemický jev illimerizace - posun jílu - mechanický jev podzolizace - posun oxidů Fe, Al, chemický jev půdotvorné pochody:

7 http://www.voderek.cz/prirodopis/ekoprirodopis9/p913/p913_soubory/image004.gif černozem A - horizont humusový C - matečná hornina - spraš

8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Black_dirt_in_Black_Dirt_ Region.jpg/800px-Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg černozem - obilnice světa

9 http://www.voderek.cz/prirodopis/ekoprirodopis9/p913/p913_soubory/image002.gif hnědozem horizont A1 - humusový A2 - vyluhovaný B - obohacený C - matečná hornina

10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/BrownSoil.jpg Hnědozem ·vzniká procesem illimerizace ·méně kvalitní než černozemě, málo diferenciované půdní horizonty

11 A1 - humusový horizont obohacený sloučeninami kovů A2 - vybělený horizont (vyluhovaný) B - obohacený (iluviální) horizont(předevšímo Fe, Al ⇒ oranžová barva) C - matečná hornina (křemičitany) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Podzol.jpg podzol ·vzniká podzolizací - působením nadměrné vlhkosti vzduchu v chladných oblastech s jehličnatými lesy

12 Rozšíření půd na Zemi: ·zonální 1. horizontální 2. vertikální ·azonální (např. rendziny=vápenatky)

13 1) Tundrové půdy – subarktický pás, permafrost, glejový proces, půda velmi chudá 2) Podzolové půdy – mírný pás - tajga, podzolizační proces, málo úrodné 3) Černozemě – mírný pás - step a lesostep, málo srážek, matečná hornina - spraš, nejúrodnější půdy - obilnice světa 4) Žlutozemě a červenozemě – půdy vlhkých subtropických lesů, ( profil A, B, C ) proces oželeznění = ferritizace, kyselé půdy - hnojení (bavlna, čaj, tabák, sója..) 5) Pouštní a polopouštní půdy – (sub)tropický pás, roční srážky do 150 mm, min humusu, chudé pastviny, zasolené 6) Červené půdy – mezi 10°s. a j. š a obratníky, v oblasti savan, deštivá léta, suchá zima, proces ferritizace (obohacení půdy o oxidy Al), poměrně úrodné, ale nevyužívané 7) Červenožluté půdy – půdy vlhkých tropických lesů, podnebí vlhké a teplé, intenzivní proces rozkladu a uvolňování živin (ferralitizace), rychle vymývány, půda se musí hnojit, pěstování - cukrová třtina, kakaovník, ovoce.. horizontální zonálnost

14 1) Nivní půdy - podél vodních toků 2) Lužní půdy, černice – ve větší vzdálenosti od vodních toků, velmi úrodné 3) Černozemě – viz horizontální členitost 4) Hnědozemě – na svazích pahorkatin, půdy teplého a mírného vlhkého podnebí, proces mírné illimerizace, úrodné zemědělské půdy 5) Illimerizované půdy – navazují na hnědozemě směrem do výše položených oblastí, illimerizační proces intenzivnější, jsou středně úrodné 6) Hnědé lesní půdy – typické půdy vrchovin, převládající typ půd ve střední Evropě, využívají se pro lesní produkci a lze na nich pěstovat méně náročné plodiny 7) Podzolové půdy – podzolizační procese, půdy vyšších hornatin, většinou zalesněné, nízká úrodnost vertikální zonálnost

15 Nejrozšířenější typy půd v České republice Hnědé lesní půdy – střední polohy, lesní porosty- listnaté,smíšené, nejrozšířenější Černozemě – v nížinách, nejúrodnější, černice Hnědozemě – okraje černozemí, středně úrodné, hojně rozšířené Podzolové půdy – srážky, vylouhování, podzolizace, slabě úrodné, jehličnaté lesy Glejové půdy – vyšší polohy, zamokřené, těžké


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_20 Datum vytvoření 7. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google