Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka zabývající se půdami = PEDOLOGIE: 3 stádia při vzniku půd: 1)Zvětrávání matečné horniny 2)Vznik půdotvorného substrátu 3)Vznik půdy (výsledek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka zabývající se půdami = PEDOLOGIE: 3 stádia při vzniku půd: 1)Zvětrávání matečné horniny 2)Vznik půdotvorného substrátu 3)Vznik půdy (výsledek."— Transkript prezentace:

1

2 Nauka zabývající se půdami = PEDOLOGIE:

3

4 3 stádia při vzniku půd: 1)Zvětrávání matečné horniny 2)Vznik půdotvorného substrátu 3)Vznik půdy (výsledek činnosti všech půdotvorných činitelů)

5

6 1.MATEČNÁ HORNINA - různé nerosty → různé vlastnosti (živiny, chemické látky, atd.) - např. pískovec, spraš

7

8 2. PODNEBÍ - určující prvky: a) teplota b) množství srážek c) poměr mezi srážkami a výparem

9

10 3. POVAHA TERÉNU a) nadmořská výška - vliv na teplotu a množství srážek b) orientace svahů ke světovým stranám - např. jižní svahy jsou teplejší

11

12 4. PODZEMNÍ VODA - při vysoké hladině podzemní vody jsou půdy podmáčené a mají pak málo půdního vzduchu

13

14

15 5. ČAS - 1cm ornice se v našich podmínkách vytvoří za 100– 150 let

16 6. ORGANISMY - organismy rozkládají organickou hmotu na HUMUS

17

18

19 7. ČLOVĚK - zasahuje do tvorby půd různými způsoby např. ……………? orbou, kácením stromů, osevními postupy, výstavbou budov, komunikací, odpady, znečišťováním ovzduší, atd.

20

21

22

23 PLYNNÁ SLOŽKA: půdní vzduch (N 2, O 2, CO 2 ) plyny z rozkladných procesů (NH 3, CH 4 )

24  KAPALNÁ SLOŽKA: voda s rozpuštěnými látkami (tzv. půdní roztok)

25 *PEVNÁ SLOŽKA: anorganická část (především úlomky hornin) *organická část (organismy a humus)

26  HUMUS  = odumřelá těla rostlin a živočichů v různém stupni rozkladu - jeho množství má vliv na úrodnost půdy - půdy v ČR obsahují asi 1–2 % humusu

27 PŮDNÍ DRUHY: Rozlišují se na základě zrnitosti půdních částic

28 1) Písčité půdy (lehké) – písek, málo humusu, málo vody, neúrodné…… 2) Hlinité půdy (střední) – písek i jíl, hodně humusu, zemědělsky výhodné. 3) Jílovité půdy (těžké) – jíl, málo provzdušněné, těžko propouští vodu, obtížně zpracovatelné…

29

30

31  Třídí se podle:  charakteristiky půdního profilu  Půdní profil :– svislý řez půdou, kde lze pozorovat různé vrstvy (horizonty)

32

33

34  2) HNĚDOZEM:  - méně úrodná než černozemě  - nejrozšířenější typ půdy v ČR  - typická půda pro podnebí mírného pásu

35

36  3) PODZOL  - nepříliš úrodná půda  - na kyselých horninách  - ve vyšších nadmořských výškách často zalesněny  - v nižších nadmořských výškách využívány pro pěstování brambor

37

38  4) RENDZIN:  - na vápenatých nebo dolomitových podkladech (např. krasy)  - malý obsah humusu, málo úrodná

39

40  5) NIVNÍ PŮDY:  - mladé půdy  - v blízkosti řek (naplaveniny)….  - bývají velmi úrodné..

41

42 VÝZNAM PŮD:

43 Poskytují životní prostředí pro rostliny, živočichy i člověka.

44 Zajišťují obživu

45 Podílí se na vzhledu krajiny:

46

47

48

49 Eroze, velké sucho

50 Zasolování

51 Kontaminace

52 Kyselé deště

53  * VYTVOŘIL: ZA GEOLOGICKÝ KLUB  * DNE: 25.4.2014  * ZPRACOVAL: ONDŘEJ DOSEDĚL

54

55  * GOOGLE  * ČASOPISY, KNIHY  * GOOGLE OBRÁZKY  * INTERNET

56

57

58

59

60


Stáhnout ppt "Nauka zabývající se půdami = PEDOLOGIE: 3 stádia při vzniku půd: 1)Zvětrávání matečné horniny 2)Vznik půdotvorného substrátu 3)Vznik půdy (výsledek."

Podobné prezentace


Reklamy Google